MENU

PL

Czy pieniądze są skutecznym motywatorem dla pracownika?

Żeby sobie odpowiedzieć na te pytanie, musimy zacząć od zdefiniowania paru pojęć.  Jak podaje encyklopedia zarządzania motywacja to proces oraz jedna z funkcji zarządzania regulująca zachowania zatrudnionych ludzi, aby swoim działaniem przyczyniali się do osiągania celów przedsiębiorstwa. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby.  Na podstawie tego możemy powiedzieć, że skuteczny w naszym pytaniu oznacza taki, który przyczynia się do osiągniecia celów przedsiębiorstwa.  

Jak dobrze zbudować swój startup

Startup to nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca modelu biznesowego, który zapewniłby jej zyskowny rozwój. Około połowa wszystkich startupów trwa od 5 do 7 lat. Najczęściej działają w warunkach dużego ryzyka i dążą do szybkiego wzrostu.

Jak skutecznie odpocząć na urlopie?

Już niedługo idziesz na urlop i będziesz beztrosko odpoczywał na plaży . Ale czy aby na pewno? „Ciekawe co się dzieje w firmie? Czy radzą sobie beze mnie? Trzeba było nie iść na ten urlop”. Zdarza się nam tak myśleć w czasie wakacji.  Jak w takim razie odciąć się od takich myśli i dobrze wypocząć? Przedstawiam wam 5 rad by skutecznie wypocząć w czasie urlopu.

Networking w biznesie

Na samym początku należy sobie zadać pytanie, czym jest networking? Encyklopedia Zarządzania opisuje to pojęcie jako:

„Networking to nawiązywanie kontaktów i utrzymanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. Networking to pielęgnacja znajomości aby móc w razie potrzeby zwrócić się z pomocą do konkretnej osoby, która może i chce pomóc. Jest obecnie popularną metodą szukania pracy oraz poszukiwania pracowników. Zaletą jest znacznie lepsza widoczność naszej osoby na rynku pracy oraz mocno rozbudowana sieć znajomości z zaufanymi kontaktami biznesowymi.”

Podejmowanie decyzji w oparciu o pierwszy i drugi system

W 2002 roku psycholog Daniel Kahneman otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Razem z Amosem Tversky’m prowadzili badania nad dualnym systemem, na którym oparty jest proces podejmowania decyzji. Opracowali teorię perspektyw, gdzie udowodnili, że na decyzje, które podejmujemy wpływają emocje, a założenie o racjonalności wyborów nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Teoria ta została opisana w książce „Pułapki myślenia”.

Współpraca z osobami o odmiennej kulturze

          Miejsce pracy to środowisko w którym spotykają się różne osoby, różne charaktery, a przede wszystkim różne kultury, co oznacza także różne podejście do wykonywanych obowiązków, co może być przyczyną konfliktów interpersonalnych. Jak więc nauczyć się współpracować z członkami innych kultur?

Rodzaje systemów wynagradzania

               Według definicji z Kodeksu Pracy, wynagrodzenie to „świadczenie obowiązkowe o charakterze przysparzająco-majątkowym, ustalane odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy, wypłacane okresowo w zamian za wykonaną przez pracownika pracę w ramach wiążącego go z pracodawcą stosunku pracy”, a sam sposób jego ustalenia określany jest mianem systemu wynagradzania. Rozróżniamy trzy takie systemy: czasowy, wynikowy i mieszany.

Konflikty w zespołach - jak im zapobiegać?

Nawet najlepsze zespoły czasami mierzą się z niezgodnością lub sprzecznością interesów. Jednakże nie wydaje nam się to nienaturalne, powszechnie uznaje się, iż podziały i konflikty są wpisane w życie każdego zespołu. Wynikać ma to z faktu, że zespół składający się w końcu z ludzi mających odmienne charaktery oraz różniących się od siebie, ostatecznie musi generować konflikty, ale czy musi tak być? W tym miejscu jako osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami oraz projektami z udziałem grup pracowników powinniśmy się zastanowić co możemy zrobić, aby konfliktom zapobiegać lub przynajmniej w dużej mierze ograniczać ich częstotliwość.

Zatrudnianie obywatela Ukrainy

Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy? Ich zatrudnienie nigdy nie było prostsze.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie do Polski mnóstwo uciekinierów zza wschodniej granicy napłynęło do naszego kraju. Jeśli masz firmę i chcesz im pomóc, możesz zatrudnić ich z obopólną gwarancją bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się jak to zrobić przeczytaj nasz mini poradnik.

Wesołych Świąt

Inteligencja emocjonalna w biznesie

Encyklopedia zarządzania definiuje inteligencję emocjonalną jako „zespół cech, różnego rodzaju uzdolnień takich jak zdolność motywacji i wytrwałość w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność panowania nad popędami i odłożenia na później ich zaspokojenia, regulowania nastroju i nie poddawania się zmartwieniom upośledzającym zdolność myślenia, wczuwania się w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przyszłość.”

Metody motywacji pozapłacowej

Według definicji encyklopedycznej, motywacja to proces regulacji psychologicznych, nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu.  Oznacza również względnie trwałą tendencję, dążenie do podejmowania czynności ukierunkowanych na ściśle określony, sprecyzowany cel.

Co to jest job crafting?

Job crafting (po polsku modelowanie pracy), polega na wprowadzaniu przez pracownika zmian w zadaniach lub w relacjach w ramach wykonywanej przez siebie pracy. Jest to sposób na polubienie swojej pracy, znalezienie w niej sensu przez dopasowanie pracy do własnych potrzeb i preferencji, które wynika z oddolnej inicjatywy pracownika.

Pewność siebie kobiet i mężczyzn

Pewność siebie to stan, w którym czujemy się dobrze sami ze sobą, znamy poczucie własnej wartości i posiadanych kompetencji, akceptujemy siebie i wierzymy we własne możliwości. Wiedza na temat własnej osoby może obejmować lepsze poznanie swoich reakcji, pragnień,
a także możliwości i zasobów, jakie posiadamy do ich realizacji.

Jak radzić sobie z trudnym pracownikiem?

Trudny pracownik najczęściej nieświadomie ulega emocjom przez stres, natłok zadań. Zaburza to logiczne myślenie oraz cierpliwość przez co nie zachowuje się racjonalnie. Skupia się tylko na swoich potrzebach nie zważając na innych. Jeśli pracownik jest świetny w swoim fachu, ale jego zachowanie i komunikacja między innymi pracownikami jest niestosowna jest to dla nas jeszcze większe zadanie, aby się z nim uporać.

Mindfulness - sposób na poprawę relacji w miejscu pracy

Praktyka mindfulness, czyli ćwiczenie uważności, ma wiele zalet. Pozwala uspokoić myśli, poprawić koncentrację i panować nad emocjami, wpływa na obniżenie wydzielania hormonu stresu, ogranicza odczucie niepokoju i zmęczenia. Jest praktyką celowego skupiania uwagi na chwili obecnej i przyjmowania jej bez osądu To proces koncentrowania na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w tu
i teraz.

Bezpłatne szkolenie - Obsługa trudnego pacjenta

Jak zmieniło się podejście Polaków do pracy zdalnej podczas Pandemii? Czyli jeden z plusów Pandemii.

Wydawałoby się, że na próżno szukać plusów Pandemii Koronawirusa. Po czasie zauważyliśmy jednak, że olbrzymi plus dotyczy możliwości pracy zdalnej tzw. home office. Kiedyś ten rodzaj pracy kojarzył się wyłącznie z branżą IT. Okazało się, że wiele zadań może być wykonywanych nie tylko z siedziby firmy, a właśnie z domu. Kiedyś dla wielu osób było to zupełnie niewyobrażalne: „Jak to, mam nie iść do biura?”, „Jak mam w takim razie pracować?”. Zbawienne są w tym przypadku nowe technologie. Wystarczy nam komputer i dostęp do internetu. Wiele firm, urzędów, a nawet sądów przeszło właśnie na pracę w trybie zdalnym.

Bezpłatny wykład

Zapraszamy na bezpłatny wykład.

Co dają szkolenia i jaka jest ich skuteczność?

Szkolenia powinny być nastawione na osiągnięcie określonych celów i wyników. Efektywność prowadzonych szkoleń zależy od tego jakie są podejmowane działania na etapie realizacji szkoleń. Ważną kwestią jest wykorzystanie metod szkoleniowych, czasu przeznaczonego na szkolenie, informacje na temat osób uczestniczących w szkoleniu (czym się zajmują, jakiego szkolenia potrzebują), wyboru oferowanych treści.

Mikołajki z Perspectą

O rewolucji na rynku rekrutacji pracowników i obecnych trendach w rekrutacji

Cofnijmy się do 2000 roku. Jak rekrutowanie pracowników wyglądało kiedyś?

W latach 2000 bardzo popularne było wówczas pozyskiwanie pracowników przez agencje pracy. Obecnie wiele firm ma swoje wewnętrzne działy HR w celu poszukiwania idealnego kandydata.

12.11.2021 Perspecta nieczynna

Branża szkoleniowa w czasie pandemii

Jak wszyscy dobrze wiemy okres pandemii nie sprzyja prawie większości branż. Sporej ilości się to nie udało i musieli zamknąć lub zawiesić swoje działalności. Według statystyk rynek szkoleń zmienił się znacząco około 80% zawiesiło swoją działalność, a połowa z nich już nie istnieje całkiem.

„Korpomowa” czyli skróty anglojęzyczne które warto znać

W Polskich szkołach dzieci od najmłodszych lat uczęszczają na zajęcia języka angielskiego. Język ten opanował wszystkie dziedziny życia a znajomość go to w obecnych czasach podstawowa umiejętność. Angielskie słowa takie jakie „weekend” czy „jeansy” na dobre zagościły w naszych słownikach. Ale oprócz wyrażeń używanych na co dzień przez każdego z nas, mamy też frazy, które używane są wśród przedstawicieli poszczególnych dziedzin. Dzisiaj skupimy się na „korpomowie” czyli języku angielskim w mowie biznesowej.

Różnice między pracoholizmem, a zaangażowaniem w pracy

Pracoholizm jest kojarzony z zostawaniem w pracy po godzinach, ale jeśli ktoś się stara i jest zaangażowany w pracy też zostaje w pracy dłużej. Jak więc rozróżnić te dwie rzeczy?

Czym jest model racjonalnego zarządzania EBM?

Skrót EBM z języka angielskiego pochodzi od słów Evidence-Based Management, który oznacza zarządzanie oparte na dowodach. Termin evidence-based (oparte na dowodach) zostało wymyślone w latach 90 i początkowo dotyczyło medycyny. Obecnie, EB rozszerzyło się na wiele dyscyplin takich jak np. edukacja, praca socjalna, zarządzanie.     

Zgodnie z tą koncepcją, aby trafnie podejmować decyzje w różnych sytuacjach, należy rozpatrywać pewne filary, zanim przystąpi się do konkretnego działania. EBM jest kombinacją krytycznego myślenia z najlepszym dostępnym dowodem. Dowód w koncepcji EBM oznacza informacje, fakty i różne dane wspierające określoną hipotezę, która posłuży do podjęcia decyzji. Na ilustracji nr 1 widnieją obszary które wchodzą w skład podejmowania decyzji zgodnie z modelem EBM.

Kompetencje świata przemysłu 4.0 – w jakie warto inwestować?

Czym jest przemysł 4.0?

Przemysłem 4.0 nazywa się czwartą rewolucję przemysłową, która rozpoczęła się w latach 10. XXI wieku. Charakterystycznymi zmianami były np. rozwój komunikacji oraz przepływu informacji w przypadku ludzi i maszyn jak i w obrębie samych maszyn. Jesteśmy świadkami zaawansowanej transformacji cyfrowej w porównaniu do poprzednich rewolucji których doświadczali ludzie.

Jak stworzyć dobrą prezentację?

Będąc w szkole, czy na studiach wielu z nas miało za zadanie stworzyć prezentację multimedialną, a następnie ją przedstawić. Najczęściej polegało to na czystym kopiuj-wklej, co skutkowało drobnym tekstem, który zajmował cały slajd tak, że osoby siedzące z tyłu musiały mrużyć oczy by coś rozczytać. Takie prezentacje to koszmar każdego słuchacza. Czy można jednocześnie czytać i słuchać? Ja uważam, że nie.

Kultura korespondencji mailowej - czyli jak nie zrazić do siebie pracodawcy/klienta?

Dawniej trudno się czytało wielostronicowe listy, a teraz? Wieloakapitowe maile, które trzeba wielokrotnie przewijać nie są wcale łatwiejsze. Coraz częściej ludzie są leniwi i pragną mieć jasno powiedziane „co? jak?”. Zatem jak pisać maile tak, aby nie zrazić do siebie odbiorców?

«123»