MENU

PL

Podstawy Zarządzania Czasem – czynne podejście do wykonywania zadań.

Osoby zorientowane na terminową  realizację celów radzą sobie z projektami ponieważ obierają CZYNNE podejście do wykonywanych działań. Pozwala to na przejęcie kontroli nad sprawami, zanim sprawy przejmą kontrolę nad nimi. Jeśli chcemy panować nad swoim czasem – jest to niezbędny krok.

Wyróżniamy 6 podstawowych zasad stosowanych przez osoby zorientowane na przyszłość i terminowe wykonywanie zadań.

  • Komunikacja
  • Dyscyplina
  • Pamięć
  • Planowanie
  • Rewizja
  • Organizacja
Kobiety w biznesie – jakie są ich mocne i słabe strony?

Nie ma co do tego wątpliwości, że występowanie kobiet na stanowiskach menadżerskich od kilku lat staje się coraz popularniejsze. Zjawisko to budzi jednak mieszane opinie wśród zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Tematy związane z ze zmianą pozycji kobiet na rynku pracy, ich wzrost świadomości i poziomu wykształcenia, a także coraz wyższe kwalifikacje wpływa na odbiór stanowisk, które piastują. Przykładem ukazującym sporą rolę kobiet jako prywatnych właścicieli firm są wyniki z artykułu Ewy Lisowskiej (2003) w którym wynika, że aż 37% prywatnych właścicieli stanowią kobiety, a 1/3 zatrudnionych kobiet jest na stanowiskach kierowniczych. Widać tutaj wzrost udziału polskich kobiet w biznesie.

Bezpłatne szkolenie

Zapraszamy do udziału w kolejnym bezpłatnym szkoleniu otwartym "Zarządzanie i kierowanie zespołem"

Jak odróżnić przywódcę od menedżera?

Organizacje aby sprawnie funkcjonować potrzebują zarówno przywódców jak i menedżerów.

Różnica jest już widoczna w samej definicji.

Ricky W. Griffin w „Podstawach Zarządzania Organizacjami” wyjaśnia, że „Przywódcy są to osoby, które potrafią oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły, osoby akceptowane przez innych w roli przywódców natomiast Menedżer jest to ktoś, kto odpowiada  przede wszystkim  za realizację procesu  zarządzania  a zwłaszcza ktoś, kto planuje i podejmuje decyzje, organizuje, przewodzi ludziom oraz kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe
i informacyjne.”

Jak zbudować zgrany zespół?

Niezależnie od tego czy podstawą twojej firmy jest praca zespołowa, czy wykonywane obowiązki mają charakter indywidualny- to pozytywne relacje interpersonalne w miejscu zatrudnienia są ważnym czynnikiem zadowolenia z pracy, i tym samym stanowią podstawę dobrze działającej organizacji.

Zatrudniaj najlepszych

Budowanie zespołu zaczyna się już na etapie rekrutacyjnym. Zadaniem osób rekrutujących jest skompletowanie zespołu w taki sposób, aby funkcjonował jak najlepiej, dlatego zatrudnienie nowego pracownika powinno być przemyślane nie tylko pod kątem cech pożądanych przez pracodawcę, ale też pod względem dopasowania do całego zespołu.

Jak przezwyciężyć lęk przed zmianą w firmie?

Obecnie, jak twierdzą niektórzy, jedyną stałą rzeczą w dzisiejszym świecie jest zmiana. Pędzący rozwój technologii, globalizacja, rosnące oczekiwania ludzi, nowe modele biznesowe- to wszystko sprawia, że świat dookoła ciągle się przeobraża. Jeżeli chcemy za nim nadążyć, będziemy musieli mierzyć się z coraz to nowymi wyzwaniami.

Zmiany gwarantują nam rozwój i umożliwiają nabywanie nowych doświadczeń. To zmiana jest siłą napędową życia i nierozłącznym elementem postępu. Jednak dla wielu z nas, myśl o wprowadzeniu w swoje życie tego, co nowe i nieznane, potrafi uruchomić samonakręcającą się karuzelę lęków.

O motywacji i antymotywacji pracowników

Każdy pracodawca, który poszerza swoją wiedzę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, z pewnością spotkał się z pojęciem motywacji pracowników.

Encyklopedia zarządzania tłumaczy, że: „jest to proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez dostarczanie środków i możliwości spełnienia ich oczekiwań w taki sposób, aby obie strony (pracodawca i pracownik) odniosły korzyści.”

Chęć wprowadzenia systemów motywacyjnych w swojej firmie to pierwszy klucz do sukcesu, ale okazuje się, że tych kluczy jest o wiele więcej i nasze działania nie zawsze są wystarczające, a czasami mogą okazać się nawet szkodliwe.

Jak pozostać zmotywowanym?

Dlaczego robisz właśnie to, co robisz?

Motywacja jest siłą napędową lub przyczyną naszych pragnień, działań i zachowań. Ostatecznie, jest to jedno wielkie „dlaczego” przyświecające wszystkiemu, co robimy.

U podstaw niezachwianej motywacji leży wiedza o tym, czego naprawdę pragniemy i bezkompromisowość w dążeniu do tego.

Niezależnie od tego, jaki jest twój cel, oto 6 sprawdzonych wskazówek, jak pozostać zmotywowanym, nawet gdy sytuacja temu nie sprzyja!

Na czym polega mentoring organizacji?

Z badań i tekstów naukowych wokół tematyki mentoringu wynika, że w zależności od różnych potrzeb wyróżnić można trzy różne formy mentoringu, tj.:

  • mentoring klasyczny (tzw. tradycyjny),  – reverse mentoring (tzw. mentoring zwrotny), 
  • intermentoring (tzw. mentoring wzajemny). 

Mentoring klasyczny polega na wprowadzaniu nowych pracowników w zasady funkcjonowania organizacji przez pracowników starszych stażem i najczęściej wiekiem [Allen, Poteet 1999]. 

Dlaczego “dlaczego” to trudne słowo?

Dlaczego akurat taki temat? Dlaczego zaczynam od pytania? I dlaczego to takie ważne?

 

Słowo “dlaczego”to nic innego jak zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego informacji, np. Dlaczego nie oddałeś jeszcze raportu? dlaczego spóźniłeś się do pracy?

Na jakie problemy napotykają zespoły w pracy?

Każdy, nawet najbardziej zgrany zespół na pewnych etapach pracy może napotkać na trudności. Część z grup tylko na jeden z nich, a część być może na kilka. Przyjrzyjmy się wszystkim po kolei. Są to kolejno brak zaufania wobec współpracowników, strach przed wybuchem konfliktu oraz obawy nad sposobami jego rozwiązania, brak zaangażowania w pracę grupową i dobre relacje ze współpracownikami, unikanie odpowiedzialności za nieprecyzyjnie wykonane zadania, próba szukania 'winnego' oraz brak przywiązywania wagi do rezultatów, brak motywacji aby się starać o lepsze wyniki pracy, niechęć.

Bezpłatne szkolenie Zarządzanie i Kierowanie Zespołem 09.11.2019
Dlaczego boimy się chodzić do psychologa?

W Polsce uważa się, że do psychologa chodzą tylko i wyłącznie osoby mające poważne problemy natury psychicznej, zagrażające ich życiu. I tutaj właśnie jest odpowiedz na pytanie zawarte w tytule artykułu. Opinia społeczeństwa na temat wizyt u psychologa. Kojarzą nam się z czymś złym. Te przeświadczenia mają swoje korzenie w odleglej przeszłości, kiedy psychoterapia kojarzyła się z chorobami psychicznymi. Lekarz psychiatra – leczył i przepisywał lekarstwa, a samego pacjenta często zamykano w ośrodkach psychiatrycznych. To bardzo poważny błąd, ponieważ psychiatra i psycholog to dwie różne osoby.

Bezpłatne szkolenie Trening Automotywacji

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu Trening Automotywacji.

Termin: 18.05.2019

Miejsce: Gdynia

Godziny: 10:00-13:00

Po co szkolić pracownika?

Jakie korzyści zyskują pracodawcy szkoląc swoich pracowników?

               Ludzie są szczególnym zasobem organizacji, ponieważ ich kompetencje, w skład których wchodzi wiedza, doświadczenia, umiejętności i zdolności, stają się zasobem o charakterze strategicznym. Zasobem, który pozwala organizacji zdobywać przewagę konkurencyjną. Inwestycja w pracowników prowadzi z jednej strony do osiągnięcia korzyści w postaci wartości dodanej do przedsiębiorstwa, a z drugiej – przynosi korzyści dla jednostki w postaci lepszego bytu, możliwości dalszego rozwoju, zadowolenia z wykonywanej pracy i podniesienia jakości życia.

Bezpłatne szkolenie Zarządzanie i Kierowanie Zespołem

Zapraszamy na nasze kolejne bezpłatne szkolenie. Szczegóły oraz formularz zgłoszenia w załącznikach.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Agresja – jak sobie z nią radzić?

ostatnim czasie, wiele uwagi w mediach poświęca się dyskusjom nad mową nienawiści, która wypełnia naszą codzienność. Obecna jest w telewizji, prasie, internecie.

Ja w swoim artykule chciałabym pochylić się nad innym zagadnieniem związanym negatywnymi emocjami wobec drugiej osoby, a mianowicie agresją.

Czym jest agresja? Jak sobie z nią radzić? Czy karanie przyczynia się do zmniejszenia przemocy? Jeżeli nie, to czy są inne sposoby na przeciwdziałanie agresji?

Twierdzisz, że brakuje Ci czasu? Sprawdź ile nieświadomie go marnujesz.

„Bezlitosna potworność. Lecą godziny, dni, tygodnie, bez znaczenia i wagi, aż raptem sekunda i okazuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać” - Aleksander Minkowski

Czasem czasu ciągle nam za mało. Czasem czasu cofnąć by się chciało.

Zmiana siedziby

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2019 zmienił się adres siedziby: ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk