MENU

PL

Szacunek – podstawą dobrego zarządzania w firmie

Modeli zarządzania jest wiele w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, ilości pracowników, a nawet charakteru osoby zarządzającej, jednak podstawowym elementem każdego modelu powinna być relacja oparta na szacunku. W polskich przedsiębiorstwach standardem jest wymaganie szacunku podwładnych w stosunku do przełożonego, jednak w drugą stronę często ta zasada nie funkcjonuje.

Należy sobie zadać podstawowe pytanie: w czym przejawia się szacunek do pracownika? Wielu przedsiębiorców przyzwyczaiło się, że to pracownik jest wdzięczny za możliwość pracy 
i wynagrodzenie. Rynek pracy jednak się zmienia. Dziś stanowczo łatwiej o pracę, szczególnie w dużych miastach, a co za tym idzie, znacznie trudniej zatrzymać w firmie wartościowego pracownika.

Pracodawcy narzekają na rotacje pracowników, szczególnie na młodych ludzi, którzy mają w stosunku do pracy coraz większe oczekiwania. Wina jednak często leży po oby stronach. Warto więc przyjrzeć się podstawom organizacji w przedsiębiorstwach. Czy przełożony szanuje czas i pracę swojego pracownika? Czy pracownik ma ustalane wcześniej godziny pracy (szczególnie przy ruchomym grafiku pracy), czy są one przestrzegane? Czy ilość wyznaczanych zadań nie przekracza wymiaru godzinowego pracy? W jaki sposób są delegowane zadania? Czy przełożony ma czas dla pracownika, nie spóźnia się na ustalone z nim wcześniej spotkania? Czy pracownik ma możliwość pójścia na urlop? Czy w firmie funkcjonuje system oceny i motywacji pracownika? Czy manager umie pochwalić i w jaki sposób to robi? W jaki sposób upomina i kontroluje swoich podwładnych?

Dopiero wprowadzenie dobrej komunikacji i relacji opartej na szacunku daje podstawę do dalszego rozwoju pracownikowi, a co za tym idzie zwiększaniu zysków firmy.

Wiedząc jak trudne i pełne wyzwań jest zarządzanie ludźmi, przygotowaliśmy szkolenie: zarządzanie i kierowanie zespołem. Podczas jego trwania uczestnicy między innymi ćwiczą sposób przekazywania informacji, poznają rodzaje motywacji pracowników, mogą zadawać pytania i uświadomić sobie wiele własnych słabości, jak i mocnych stron. Szkolenie jest doskonałym początkiem do dalszego rozwoju kadry zarządzającej.

W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt na adres mailowy: szkolenia@perspecta.pl.

Agnieszka Ćwiklińska Ślebioda


wróć