MENU

PL

Jak przezwyciężyć lęk przed zmianą w firmie?

Obecnie, jak twierdzą niektórzy, jedyną stałą rzeczą w dzisiejszym świecie jest zmiana. Pędzący rozwój technologii, globalizacja, rosnące oczekiwania ludzi, nowe modele biznesowe- to wszystko sprawia, że świat dookoła ciągle się przeobraża. Jeżeli chcemy za nim nadążyć, będziemy musieli mierzyć się z coraz to nowymi wyzwaniami.

Zmiany gwarantują nam rozwój i umożliwiają nabywanie nowych doświadczeń. To zmiana jest siłą napędową życia i nierozłącznym elementem postępu. Jednak dla wielu z nas, myśl o wprowadzeniu w swoje życie tego, co nowe i nieznane, potrafi uruchomić samonakręcającą się karuzelę lęków.

Zmiana wymaga zaktualizowania swojej wiedzy, nawyków i obowiązków, praca może więc wydawać się trudniejsza niż dotychczas. Może to wywoływać niechęć całego zespołu pracowników i pojawienie się mechanizmów obronnych.

Dlaczego wprowadzanie zmian tak często kończy się niepowiedzeniem?

  • Menedżerowie często zapominają informować pracowników, dlaczego zmiana jest konieczna. A przecież każdy z nas chciałby mieć pewność, że to, co robi, ma sens!
  • Boimy się zerwać ze starymi nawykami. Po pierwszych porażkach chętnie powracamy do poprzedniej, bezpiecznej sytuacji.
  • Wprowadzając zmiany, nierzadko zapominamy o wytrwałości. Zmiana nie jest wydarzeniem, ale procesem wymagającym czasu i wysiłku.
  • Nie tworzymy środowiska dla zmian. Pracownicy powinni znać zakres swoich uprawnień i umiejętności, mieć prawo do decydowania i nie być karani za niepowodzenia.
  • Zespół nie czuje się częścią zmian, jest jedynie obecny przy ich wprowadzaniu.
  • Różnimy się od siebie. Dokonując zmian w zespole, nie pamiętamy o tym i nie dostosowujemy metod oraz środków komunikacji do odmiennych charakterów.

John Kotter, wybitny ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą, napisał bajkę, która na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorna- „Our Iceberg is Melting”. Grupa pingwinów staje w obliczu zmian klimatycznych. Lodowiec, na którym dotychczas żyły, zaczyna się topić. Pingwiny różnią się osobowością i podejściem do konieczności dokonania radykalnego przełomu. Ostatecznie udaje im się sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą zmieniające się otoczenie.

Wykorzystując pingwinią metaforę, John Kotter opisał kroki, które wspierają skuteczne wdrożenie zmian, są to:

1) Stwórz poczucie pilności, aby inni dostrzegli potrzebę zmian i znaczenie natychmiastowego działania. Powinieneś wyjaśnić ludziom, na czym polega zmiana i jakie korzyści przyniesie.

2) Wybierz wpływowych pracowników z firmy i stwórz zespół przewodzący zmianie. Grupa musi obejmować osoby posiadające umiejętności przywódcze, autorytet, wiarygodność, chęć zmiany, komunikację i umiejętności analityczne. Zostaną oni pośrednikami między zarządem a resztą pracowników.

3) Zmiana zaczyna się od wizji! Twórz i rozwijaj wizję oraz strategię zmiany. Pracownicy powinni wiedzieć, do czego doprowadzą przekształcenia i jak firma chce je osiągnąć. Wizja powinna być osiągalna, możliwa do zakomunikowania i pociągająca!

4) Upewnij się, że jak najwięcej osób zna i rozumie wizję oraz strategię zmiany. Prezentuj je tak, aby stały się one atrakcyjne dla pracowników i wzbudzały szczere zaangażowanie w osiągnięcie wspólnego celu.

5) Usuń jak najwięcej przeszkód i barier, aby ci, którzy chcą urzeczywistnić wizję, mogli to zrobić.

6) Świętujcie swoje zwycięstwa! Większość ludzi nie może pochwalić się dużą cierpliwością. Ważne jest, aby w niedługim czasie osiągnąć niepodważalny sukces (nawet niewielki) oraz szczerze go docenić.

7) Jednak nie zatrzymuj się przy pierwszym powodzeniu. Nie spoczywaj na laurach, po wprowadzeniu pierwszej zmiany zainicjuj następną, aby wizja stała się rzeczywistością. Nie pozwól na osłabienie determinacji i na zwolnienie tempa. Zlekceważenie poczucia pilności po początkowym zwycięstwie może doprowadzić do tego, że nie oprzemy się pokusie powrotu do starych nawyków.

8) Stwórz nową kulturę! Żadnej zmiany nie można ostatecznie uznać za wprowadzoną, jeżeli stare zwyczaje nie zostaną zastąpione przez nowe metody. Ludzie muszą dostrzec, że zmiana przyniosła korzyści i pozwolić jej, aby stała się codziennością.

Każdy jest swoim własnym managerem. Sposób, w jaki zmiany powinno się wprowadzać w zespołach, można zastosować w codziennym życiu każdego z nas!

 

Agnieszka Wojtas


wróć