MENU

PL

Kobiety w biznesie – jakie są ich mocne i słabe strony?

Nie ma co do tego wątpliwości, że występowanie kobiet na stanowiskach menadżerskich od kilku lat staje się coraz popularniejsze. Zjawisko to budzi jednak mieszane opinie wśród zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Tematy związane z ze zmianą pozycji kobiet na rynku pracy, ich wzrost świadomości i poziomu wykształcenia, a także coraz wyższe kwalifikacje wpływa na odbiór stanowisk, które piastują. Przykładem ukazującym sporą rolę kobiet jako prywatnych właścicieli firm są wyniki z artykułu Ewy Lisowskiej (2003) w którym wynika, że aż 37% prywatnych właścicieli stanowią kobiety, a 1/3 zatrudnionych kobiet jest na stanowiskach kierowniczych. Widać tutaj wzrost udziału polskich kobiet w biznesie.

Dlaczego do tego doszło? Oto mocne strony kobiet

Bez dwóch zdań możemy wymienić mocne strony kobiet w biznesie, a jest ich całkiem sporo. Płeć żeńska cechuje się wysokim poziomem ambicji, pracowitością i dalekowzrocznością. W pewnie sposób możemy nawet powiedzieć, że kobiety zarządzanie mają w naturze, bo przecież to ile każda kobieta posiada obowiązków (choćby domowych) i innych wyzwań codzienności, ukazuje jasno, że lepiej radzimy sobie z nimi niż mężczyźni. Kobiety są również śmiałe w wyznaczaniu celów i wytrwałe w ich realizacji. Ważną cechą jest ich konsekwentność, która przekłada się na rezultaty. Płeć piękna cechuję się też wysokim poziomem odporności psychicznej, szczególnie w obliczu porażek i trudności. Faceci nigdy też nie będą w stanie zrozumieć jednej z najbardziej cechujących nas stron, czyli podzielność uwagi. Ile razy spotykamy się z sytuacją, że mężczyźni zamykają się w jednym pudełku, a kobiety potrafią mieć na głowie wiele różnych spraw i każdej poświęcać uwagę.

Słabe strony kobiet

Nikt nie jest idealny, tak jak mężczyźni cechują się idealnie wypracowaną umiejętnością delegowania zadań, tak i my posiadamy pewne słabe strony. Wiele kobiet piastujących wysokie stanowiska ma trudności z określeniem swojej tożsamości w biznesie, a kolejna część nas często odwołuje się do męskiego wzorca zarządzania, przez co zaprzeczamy lub odrzucam naszą własną, kobiecą naturę. Nieraz dochodzi również do maskulinizacji kobiet na stanowiskach kierowniczych i dużym wpływom opinii i stereotypów społecznych na przejmowanie męskich wzorców postępowania. Kobiety często posiadają też silną potrzebę udowadniania własnych kwalifikacji i predyspozycji, a takie zachowanie każdemu przysparza problemów. Inną słabą stroną jest stereotypowa już cecha związana z szybkością podejmowania decyzji, a jednak nieraz jest to niezbędne w dalszym działaniu.

Jak widać, kobiety w biznesie mają i mocne i słabe strony, a towarzyszy im masa wyzwań związana ze współczesnym odbiorem kobiet w biznesie. Jednym z najważniejszych wyzwań jest przełamywanie społecznych stereotypów i barier, a także wewnętrze rozterki wynikające z niemożliwości pogodzenia w idealnym stopniu celi zawodowych oraz macierzyńskich i rodzinnych.

Czy jest coś, co daję kobietom największą przewagę w biznesie?

Na pewno mocnych stron kobiet możemy wymieniać bardzo dużo, jednak czy jest coś, co wyróżnia nas w szczególności? W zarządzaniu niezwykle przydatnymi cechami jest umiejętność słuchania innych oraz empatia. Zarządzanie to obcowanie z wieloma ludźmi, a bez powyższych cech nie da rady się zbudować idealnego zespołu.

 

Nina Krawiec


wróć