MENU

PL

Jak pracować w międzynarodowym środowisku?

            Obecnie, w erze globalizacji powszechnie występującym zjawiskiem jest ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Takie działanie jest nie tylko szansą na rozwój organizacji, poszerzenie zakresu jej działania czy wzrostu zysków ze sprzedaży, ale również jest kolokwialnym oknem na świat, pozwalającym na poszerzenie horyzontów, poznanie nowych kultur oraz nieznanych sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw. Większość organizacji jako swój długoterminowy cel wyznacza sobie międzynarodowy sukces, jednakże takie dążenia wywierają duży wpływ na całą organizację i jej funkcjonowanie. Globalne rozszerzanie działalności organizacji ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, którzy przywołują zalety jak i wady wspomnianego działania. Zanim zdecydujemy się na wejście na nowe, zagraniczne rynki powinniśmy przede wszystkim skupić się na gromadzeniu informacji o pożądanych destynacjach naszej działalności lub jeżeli zamierzamy rozpocząć nasza karierę w firmie międzynarodowej niezbędne jest zapoznanie się z jej kulturą organizacyjną, dlatego jeżeli jesteś ambitnym przedsiębiorcą lub osobą z wizją międzynarodowej kariery odpowiedź na pytania odnośnie globalnej działalności znajdziesz w poniższym artykule.

            Przedsiębiorstwa działające na skalę międzynarodową cechuje przede wszystkim otwartość na nowe rozwiązania oraz różnorodność, nie tylko kulturowa ale też organizacyjna. Zapewne większość osób, będąca częścią świata biznesu potrafi przywołać charakterystyczne cechy niezwykle wyróżniających się na tle światowym oraz znanych stylów zarządzania, takich jak ten japoński czy amerykański. Jednakże w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych, przeciwnie do przywołanych stylów, nie występuje określony plan działania, który można by było uznać za charakterystyczny. Globalne organizacje czerpią w swoim sposobie funkcjonowania cechy z przeróżnych stylów, bazując na wielowymiarowych aspektach związanych z różnorodnością kulturową, przyjętymi zwyczajami organizacyjnymi oraz odrębnymi wymaganiami prawnymi w poszczególnych krajach. Prowadzenie firmy na rynkach zagranicznych w sposób bezpośredni wpływa również na pracowników przedsiębiorstwa. Niezbędną cechą pracownika takiej organizacji jest świadomość kulturowa, która jest fundamentem w przypadku kontaktów z osobami wywodzącymi się z innych kultur. W zależności od środowiska życia ludzie postrzegają oraz interpretują zdarzenia w różny sposób, dlatego do budowania takiej świadomości konieczna jest posiadana wiedza odnośnie różnic obyczajów oraz typowych zachowań w poszczególnych kręgach kulturowych, które pozwolą na zrozumienie naszego przesłania wśród współpracowników, zgodnego z naszą pierwotną intencją. Wspomniana świadomość kulturowa pracowników międzynarodowej organizacji, może stanowić kluczowy czynnik jej sukcesu, ponieważ to na niej oparta będzie komunikacja w danym przedsiębiorstwie. Nawiązując do komunikacji, porozumiewanie się jest również ważnym czynnikiem owocnej współpracy. Obecnie język angielski stał się językiem międzynarodowym, który stanowi podstawę skutecznej komunikacji w wielokulturowym zespole, czy tej pomiędzy poszczególnymi filiami przedsiębiorstwa ulokowanych w różnych miejscach na świecie. Dodatkowym atutem pracownika jest również znajomość innych języków, a szczególnie tych odpowiadających krajom, w których dana firma posiada placówki lub z którymi ściśle współpracuje. Porozumiewanie się jednym językiem jest bardzo ważne w przedsiębiorstwie działającym na skalę międzynarodową, ponieważ gwarantuje skuteczny poziom interakcji pomiędzy pracownikami, oparty na pełnym zrozumieniu. W organizacji międzynarodowej ważne jest również nastawienie pracowników do sposobu działania firmy oraz ich identyfikacja z ogółem organizacji, a nie lokalną filią. Takie zachowanie pozwoli na stworzenie więzi pomiędzy pracownikami oraz na dostrzeżenie podobieństw pomiędzy nimi.

            Działanie w międzynarodowym środowisku posiada też swoje wady. Kultura organizacyjna oparta na różnorodności może mieć wiele dobrych stron, jednocześnie prawdopodobieństwo tworzenia konfliktów jest wyższe w międzynarodowym zespole, niż w tym składającym się z członków wywodzących się z tych samych kręgów kulturowych. Takie sytuacje mogą być spowodowane diametralnymi różnicami w podejściu do funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz innymi przyzwyczajeniami, jak również brakiem wiedzy na temat odrębności kulturowych oraz brakiem świadomości pracowników odnośnie występujących różnic pomiędzy pracownikami, wywodzącymi się z innych kręgów. Praca w firmie międzynarodowej utrudnia również integrację pomiędzy pracownikami. Jest to spowodowane najczęściej rozmiarem takich organizacji, oraz ich skalą działalności, jak również sposobem komunikacji pomiędzy poszczególnymi filiami przedsiębiorstwa. Praca w dużych, globalnych przedsiębiorstwach z pewnością sprawi, że jako pracownik będziesz czuć się bardziej anonimowo, a komunikacja z innymi pracownikami zazwyczaj będzie zachodzić na płaszczyźnie elektronicznej. Są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy takiego trybu pracy, jednakże kluczowym czynnikiem decydującym o aprobacji takich rozwiązań jest osobowość pracownika oraz jego chęć do kontaktów międzyludzkich twarzą w twarz. Międzynarodowe środowisko pracy stanowi jednocześnie szansę na karierę w branży biznesowej, z drugiej strony utrudnia przysłowiowe wspinanie się po szczeblach zawodowych. Uzyskanie awansu w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach jest niewątpliwie trudniejsze do osiągnięcia. Jest to spowodowane zazwyczaj pionowym systemem zarządzania w przedsiębiorstwie, który tworzy dużo stanowisk kierowniczych, jednocześnie utrudniając przejście z dolnych do wyższych funkcji pełnionych w organizacji.

            Praca w międzynarodowej organizacji stała się obecnie jedną z tych najbardziej pożądanych przez absolwentów uczelni. Jest ona niewątpliwie szansą na poszerzenie swoich horyzontów i zwiększenie swojej wiedzy o świecie oraz ludziach. Bycie częścią globalnego przedsiębiorstwa daje nam wiele korzyści jako pracownikowi, jednocześnie posiada swoje wady, jednakże niewątpliwie stanowi ważny punkt rozwoju osobistego każdego członka międzynarodowej organizacji.

Natalia Sołdyga         

          


wróć