MENU

PL

Dlaczego warto kształcić się online?

Obecnie żyjemy w czasach kiedy dostęp do dóbr technologii jest ogólnodostępny i powszechny. Rozwój techniki na przestrzeni lat sprawił, że wiele obszarów naszego życia przeniosło się do sfery wirtualnej. Taką szansę daje nam między innymi Internet, który we współczesnych czasach stał się nieodłącznym elementem niemal każdego dnia. Jest on systemem, który pełni wiele funkcji, między innymi informacyjną, komunikacyjną, rozrywkową ale również edukacyjną. To właśnie ta ostatnia z wymienionych ról Internetu przybiera ostatnio coraz większe znaczenie, dlatego to edukacyjna funkcja Internetu zostanie szerzej opisana w tym artykule.

            Wiele szkół oraz ośrodków szkoleniowych coraz powszechniej wprowadza do swojej oferty tak zwany e-learning, który według definicji jest nauczaniem przy pomocy technologii informatycznej. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy takiego trybu nauczania, jednakże niewątpliwe jest, że nauczanie zdalne niesie za sobą dużo korzyści, zarówno dla osoby uczącej się, jak również dla osoby nauczającej.

            Komfortem dla uczestników z korzystania z elektronicznych płaszczyzn podczas procesu kształcenia jest przede wszystkim pewna dowolność. Powszechność korzystania z Internetu sprawiła, że to do nas należy wybór miejsca oraz czasu, w którym będziemy poszerzać nasze kompetencje. Niewątpliwie ten argument za e-learningiem może odegrać znaczącą rolę przy wyborze tej formy nauczania. Obecnie dla wielu pracowników firm problematyczne jest wygospodarowanie całego lub kilku dni, które mogliby przeznaczyć przykładowo na odbycie szkolenia. Napięty grafik oraz jednoczesna chęć samokształcenia mogą być przeważające dla wyboru alternatywnej oferty szkoleń online, które między innymi pozwolą na oszczędność czasu, który w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej drogocenny. Tutaj ujawniają się kolejne zalety kształcenia zdalnego, którą są oszczędności, zarówno czasu jak i pieniędzy. Szkoląc się przy użyciu platform internetowych, uwzględniając wspomnianą już dowolność sprawiamy, że poza poszerzaniem naszej wiedzy mamy więcej czasu na nasze codzienne obowiązki, co stanowi przewagę nad szkoleniem w tradycyjnej formie. Wspomniana oszczędność wynika przede wszystkim z barku konieczności dojazdów do miejsca szkoleń, często zakwaterowania w danym miejscu, czy z samego wielogodzinnego przebywania w salach szkoleniowych. Szkolenie online daje nam szansę na poszerzenie swojej wiedzy o branży, ale również daje nam możliwość kształcenia w komfortowych i przyjaznych dla nas warunkach, które mogą jeszcze bardziej spotęgować efekty nauczania. Wybór tej formy szkoleń pozwala nam również na oszczędności finansowe, które są spowodowane nie tylko brakiem opłat za transport czy wyżywienie, ale również ceną samej oferty szkoleniowej, która niejednokrotnie jest niższa od tej opierającej się na szkoleniu w tradycyjnej formie. Kolejną z zalet zdalnego nauczania jest dostępność, która uwzględniając szeroki dostęp do usług informatycznych, sprawia że każdy z nas posiadając jedynie urządzenie oraz dostęp do Internetu będzie posiadał wszelkie możliwości związane z uczestnictwem w tej formie szkolenia. Ta przewaga przyczynia się do wzrostu liczebności grupy potencjalnych uczestników, z uwagi na fakt wymaganego małego zaangażowania pozaszkoleniowego ze strony każdego z partycypujących. Dla wielu osób elektroniczna forma szkoleń stanowi możliwość na większą koncentrację na przedmiocie szkolenia, z powodu braku czynników ją rozpraszających takich jak bliska obecność innych uczestników, czy samo miejsce szkolenia. Nauczanie przy użyciu technologii, może dla wielu uczestników stanowić dodatkową zaletę szkolenia, która ubarwia ofertę szkoleniową jednocześnie sprawiając, że jest bardziej atrakcyjna. Taka forma szkoleń jest nie tylko użyteczna, ale również pojmowana jako modna, będąca wyznacznikiem nowoczesności. Szkolenia online, poprzez samą swoją formę dają możliwość na większą indywidualizację oferty, jak również sprawiają że kontakt z trenerem jest bardziej płynny niż podczas szkoleń tradycyjnych w większych grupach uczestników. Technologia daje również więcej możliwości prezentacji czy wykorzystania metod szkoleniowych, niekoniecznie użytecznych podczas tradycyjnych szkoleń, co może stanowić kolejne ubarwienie oferty.

            Kształcenie online ma również swoje wady, które opierają się przede wszystkim na braku bezpośredniego kontaktu z drugą osobą oraz tworzenia więzi nie tylko z trenerami, ale również uczestnikami. Opieranie się na technologiach może być czasami zawodne w niektórych sytuacjach, które spowodowane problemami technicznymi może skutecznie uniemożliwiać kontakt trenera z kursantem. Mimo nielicznych wad nauczanie przy pomocy technologii informatycznych stanowi szansę na rozwój osobisty, który w czasach dużej intensywności życia i pogoni za sukcesem jest jednym z czynników osiągania swoich celów.

            Jeżeli wymienione zalety oraz korzyści płynące z korzystania ze szkolenia online  zachęciły Cię do poszerzania wiedzy przy użyciu technologii informatycznych, to nasza nowa oferta Szkoleń Online jest stworzona właśnie dla Ciebie. W tej formie przeprowadzamy wszystkie nasze szkolenia, których ofertę można znaleźć na naszej stronie internetowej, jednocześnie jesteśmy otwarci na ich indywidualizację, aby w jak największym stopniu zaspokoić Twoje potrzeby.

Natalia Sołdyga


wróć