MENU

PL

Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych

Sztuka efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych to duża umiejętność. Bez względu na wiek i etap życia człowieka, te umiejętności są bardzo przydatne w życiu codziennym i nie tylko. W efektywnej nauce jednym z najważniejszych elementów jest funkcja pamięci. Pamięć bywa zawodna, a zatem istotną rolą w całym procesie efektywnej nauki jest znalezienie odpowiedniej techniki i metody uczenia się. Jest wiele metod, z których można dokonać wyboru według indywidualnych preferencji.  Odpowiedni dobór technik zależy z pewnością też od tego jakim typem osoby uczącej się jesteśmy.

 

Do technik uczenia się zalicza się między innymi:

-  tworzenie notatki nielinearnej

Notatka nielinearna jest sporządzona w formie mapy myśli. Tworzy się je poprzez umieszczenie na środku kartki głównego tematu. Powinien on być wyróżniony graficznie. Od głównego tematu powinny rozchodzić się główne linie. Nad nimi powinny być napisane krótkie i zwięzłe słowa, klucze. Każda linia musi być połączona ze sobą. Najlepiej aby mapa myśli zawierała dużo obrazków i elementów graficznych w celu lepszego zapamiętania. Elementy graficzne działają na większą ilość zmysłów.

- łańcuchowa metoda skojarzeń

Jest to jedna z najpopularniejszych technik pamięciowych. Bazuje ona głównie na zasadzie -  „ Aby zapamiętać jakąś informację, trzeba ją w zabawny sposób powiązać z drugą”.Metoda polega na łączeniu dwóch znaczeń wyrazów w jeden śmieszny. Z językowego punktu widzenia rzeczowniki łączymy ze sobą za pomocą czasowników. Najlepiej aby użyć do tego jak największej ilość cech sensorycznych, ponieważ z łatwością będą się tworzyć obrazy w pamięci. Tą metodą możemy zapamiętać ciąg słów jakimi są przykładowo: Krzesło – lustro. Następnie wyobrażamy sobie np. , że bierzemy krzesło, na którym często siedzimy i z wściekłością rzucamy nim w lustro (widzimy to w wyobraźni), słyszymy brzęk tłuczonego szkła, kaleczymy się tym szkłem, łamiemy krzesło.

- technika słów zastępczych

Polega ona tym, że do wymowy obcojęzycznego słowa znajdujemy podobnie brzmiące słowo polskie. Tworzymy sobie w wyobraźni skojarzenie. Przykładowo słowo z języka angielskiego delf – oznaczające wykop, dół -  kojarzy się nam z polskim słowem - delfin. Tym samym można sobie wyobrazić delfina pływającego w dole.

 

Pomijając same techniki efektywnego uczenia się, warto wspomnieć o ogólnych zasadach łatwego zapamiętywania.

Kluczowe elementy zapamiętywania zawierają takie zasady jak:

 • powtarzanie na głos w trakcie uczenia się bardzo pomaga słuchowcom,
 • w notatkach, które robimy stosujmy kolory, wzrokowcy łatwiej je zapamiętają,
 • zamieniajmy słowa na obrazy,
 • stosujmy logicznie uporządkowanie informacji, podział tematyczny oraz  ich grupowanie,
 • gdy przygotowujemy się do  egzaminu unikamy  sięgania do takich pomocy, z których podczas trwania egzaminu nie będziemy mogli skorzystać,
 • twórzmy pozytywne skojarzenia, ponieważ chętniej przypominamy sobie sytuacje przyjemne niż te negatywne.

Pisanie prac projektowych

Pisanie prac projektowych nie jest łatwym zadaniem. Najlepiej jest zachować od samego początku wszystkie zalecenia edytorskie: marginesy, rodzaj i rozmiar czcionki. Każda praca projektowa  podzielona jest na rozdziały, które odzwierciedlają kolejne fazy realizacji prac projektowych:

 • opis problematyki projektu,
 • dane statystyczne,
 • cel główny i cele szczegółowe,
 • adresat działania projektowego,
 • harmonogram zadań,
 • budżet projektu,
 • partnerzy projektu,
 • opis realizacji projektu,
 • monitorowanie i ewaluacja,
 • wnioski,
 •  sprawozdanie z prac projektowych,
 • aneksy.

Efektywne pisanie prac projektowych polega przede wszystkim na właściwym zarządzaniu czasem całego projektu i umiejętnym łączeniu realizacji poszczególnych jego etapów z ich równoczesnym edytorskim opisem.

Aneta Szmuksta


wróć