MENU

PL

Mobbing w pracy- jak go rozpoznać i co robić?

Mobbing jest rozumiany jako forma działań i zachowań stosowanych względem pracownika lub skierowana przeciwko niemu. Jest stosowany długotrwale, zazwyczaj w formie przemocy niebezpośredniej, to znaczy że odbywa się za pomocą słów i gestów. Osoba, która go stosuje może być ironiczna, cyniczna, może zastraszać i krytykować pracownika na każdym kroku. Jego celem jest wywołanie u pracownika zaniżonej oceny kwalifikacji i wydajności zawodowej, poprzez poniżanie, ośmieszanie, a także  izolowanie lub całkowite wyłączenie z grupy współpracowników.

Mobbing przybiera wiele postaci, najczęściej powstaje jednak z powodu nieporozumienia o charakterze personalnym w środowisku zawodowym.  Jak zatem rozpoznać, które zachowania są nieodpowiednie?  Możemy w łatwy sposób to sprawdzić, gdyż zachowania  te zostały podzielone na poszczególne grupy:

 • Zachowania wpływające negatywnie na proces komunikacji np.: brak możliwości wypowiadania się, pisemne groźby, nękanie telefoniczne, sms czy e-mail, reagowanie na uwagi pracownika krzykami lub wyzwiskami, krytykowanie wykonywanej pracy zawodowej;
 • Zachowania wpływające negatywnie na relacje międzypracownicze np.: unikanie rozmów z pracownikiem, izolowanie od pozostałych współpracowników lub próba skłócenia ich;
 • Zachowania wpływające negatywnie na postrzeganie pracownika np.: mówienie nieprawdziwych informacji na temat pracownika i wyrabianie mu negatywnej opinii w środowisku zawodowym,  wyśmiewanie kompetencji pracownika jak i również jego osoby prywatnie (wygląd, ubiór, sposób bycia)
 • Zachowania wpływające negatywnie na pozycję zawodową np.: utrudnianie wykonywania powierzonych obowiązków, obarczanie obowiązkami nienależącymi do kompetencji pracownika, dawanie znacznie większej ilości zadań do wykonania w porównaniu z innymi;
 • Zachowania negatywnie wpływające na zdrowie pracownika np.: zlecanie prac szkodliwych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia pracownika, zlecanie prac bardzo ciężkich fizycznie, których pracownik nie jest w stanie wykonać;

 

Niestety, niezależnie od czego czy jesteśmy ofiarą mobbingu czy widzimy takie działania stosowane wśród innych osób z  naszego środowiska, te negatywne zachowania bardzo trudno jest udowodnić i poradzić sobie z nimi samemu. Zatem jak możemy się obronić przez mobbingiem i zapobiec takiemu negatywnemu w skutkach działaniu? Nie jest to łatwe, jednak za pomocą wymienionych wskazówek, będziemy mogli spróbować zminimalizować lub całkowicie zwalczyć takie zachowania:

 • Pierwszą rzeczą od której powinniśmy zacząć jest szukanie rozwiązań w miejscu pracy. Zadbanie o swój komfort psychiczny jest bardzo ważny, dlatego warto być asertywnym i wyznaczać granice. Nie wolno dać się sprowokować do zachowań agresywnych.
 • Drugą  rzeczą której warto spróbować jest rozmowa.  Możemy postarać się wyjaśnić wszelkie nasze wątpliwości, zlikwidować problemy, załagodzić konflikty. Jeżeli boimy się sami spotkać ze sprawcą mobbingu, możemy zasięgnąć wsparcia mediatora. 
 • Warto skorzystać z pomocy lekarza, psychologa czy psychoterapeuty. Pomogą oni ocenić rozstrój zdrowia oraz będą Cię wspierać w trudnych momentach. Zawsze Cię wysłuchają. Będzie Ci lżej przez to przejść, jeśli podzielisz się swoimi emocjami z osobami godnymi zaufania.
 • Ważne, aby spisywać na bieżąco wszystkie zachowania o charakterze nękania lub prześladowania wraz z okolicznościami, które im towarzyszą. Zbieraj dowody, o ile tylko jest taka możliwość. Może to przydać Ci się w sądzie, ale może też pomóc w psychologicznym procesie uzdrowienia, gdzie zapisujesz i przyglądasz się mechanizmom, których jesteś obiektem.
 • Kolejnym już bardziej drastycznym  sposobem na walkę z mobbingiem jest wejście na drogę sądową. W tym celu warto mieć wszelkie dowody, opinię lekarza, psychologa czy terapeuty, którzy poświadczą o Twoim złym stanie zdrowia.  Warto też wynająć adwokata, który będzie nas reprezentował na drodze sądowej. Można też poprosić o zeznania świadków (jeśli tacy chcą i nie będą się bali zeznawać). W przypadku stosowania mobbingu możemy ubiegać się o odszkodowanie- jednak jest jeden warunek musimy być zatrudnieni na umowę o pracę (tylko ta grupa społeczna jest chroniona prawnie)
 • W ostateczności możemy po prostu rozwiązać umowę o pracę. Zmień środowisko pracy, miejsce zatrudnienia, profesję i ludzi którzy do tej pory Cię otaczali. Możesz skorzystać z pomocy doradcy lub coacha, którzy pomogą Ci w wyborze nowej ścieżki kariery.

Pamiętaj, że nie możesz pozostać obojętny zarówno w przypadku stania się ofiarą mobingu jak i w przypadku bycia obserwatorem. Od Twojej decyzji i odpowiedzialności będzie zależał dobrostan innych osób również potencjalnych ofiar. Reaguj i walcz z negatywnymi zachowania w środowisku zawodowym. W polskim prawie jest obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, jeżeli się tego nie przestrzega to narusza się prawo. Dlatego nie pozostań obojętny- zawsze jest jakieś wyjście i nie jesteś w tym sam.

Aleksandra Jakubowska


wróć