MENU

PL

Polityka organizacji w firmie

Polityka szkoleniowa to jeden z najważniejszych obszarów strategicznych działań HR w organizacji. Odpowiednio realizowana pozwala na dynamiczny rozwój całej firmy oraz świadome  rozwijanie kompetencji pracowników i utrzymywanie stałego poziomu ich zmotywowania. Skuteczna polityka szkolenia umożliwia lepsze zarządzanie rozwojem organizacji, szybszą realizację celów biznesowych, a na to przekłada się głównie przewaga nad konkurencją, a także ogólne doskonalenie każdego obszaru firmy i wymaganych w nim kompetencji.

Czym właściwie jest polityka szkoleniowa?

Polityka szkoleniowa to różne działania związane z wieloletnim planowaniem procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników i lepszego funkcjonowania całej organizacji. Stworzenie takiego planu, wymaga przede wszystkim wiele cierpliwości i zaangażowania, a precyzyjnie wykonany plan pozwala nam jasno określić:

 • jakie szkolenia są niezbędne do tego, aby podnosić kompetencje i możliwości pracowników
 • jak będą wyglądały ścieżki rozwoju pracowników, którzy pracują w różnych dziedzinach
 • jakiego typu szkolenia zaproponować, tak aby były skuteczne (otwarte, zamknięte, miękkie, twarde)
 • jaki będzie budżet szkoleniowy całej organizacji i każdego pracownika z osobna

Po co firmie efektywna polityka szkoleniowa?
Dzięki świadomej polityce szkoleniowej w firmie, możemy dowiedzieć  się między innymi:

 • jak wygląda proces analizy potrzeb szkoleniowych w całej firmie, jej działach i poszczególnych stanowiskach pracowniczych
 • jak wygląda stopień współpracy i zaangażowania ze strony odbiorów projektów szkoleniowych
 • jak są planowane i realizowane projekty szkoleniowe w firmie
 • jaka jest efektywność realizacji szkoleń

Jak ją stworzyć?

Aby stworzyć precyzyjną i efektywną politykę w firmie, musimy przeanalizować poszczególne kwestie:

 • aktualny stan wiedzy i umiejętności wszystkich pracowników
 • istotne obszary kompetencji, kluczowe dla rozwoju całej firmy
 • zasoby, jakimi dysponuje firma ( przede wszystkim kwestia finansowa, kadrowa) to ważny element, aby zaplanować budżet na szkolenie
 • sprawdzić i wybrać ofertę szkolenia lub kursu, która będzie odpowiednia pod względem finansowym oraz przede wszystkim pod względem dopasowania do konkretnych potrzeb firmy
 • czas- udział we wszelkich dodatkowych zajęciach, szkoleniach, udział w warsztatach, konferencjach czy nawet  przyswojenie nowej wiedzy i umiejętności wymaga od uczestników poświęcenia czasu. Dlatego warto opracować harmonogram, który będzie służył lepszej organizacji oraz stworzy swobodną przestrzeń do stopniowego podnoszenia kwalifikacji.

Aleksandra Jakubowska


wróć