MENU

PL

Identyfikacja wizualna firmy

Identyfikacja wizualna jest istotnym elementem marketingu i kształtowania wizerunku firmy. To, jakie skojarzenia i emocje wywołuje w odbiorcach dana marka, zależy w dużej mierze od spójności systemu identyfikacji wizualnej. Odpowiednio zaplanowana tożsamość graficzna może mieć wpływ na utrwalenie w świadomości odbiorcy istnienia danej marki, budowanie zaufania oraz przekładać się na decyzje o współpracy i korzystaniu z usług danego przedsiębiorstwa.

Czym jest identyfikacja wizualna?

Identyfikacji wizualnej jest istotną częścią tożsamości przedsiębiorstwa. Można ją określić jako kompleksowy system komunikatów wizualnych, na który składają się m.in.: wzorce dotyczące logo, współistnienie logo z innymi elementami graficznymi, kolorystyka, symbole używane w pismach firmowych, kroje pisma, akcydensy, wygląd strony internetowej oraz profili społecznościowych,  materiały marketingowe i reklamowe czy wystrój wnętrz.  Przekaz wizualny firmy powinien być jasny i unikatowy, pozwalający odróżnić dane przedsiębiorstwo na tle konkurentów. Stworzenie identyfikacji wizualnej ma na celu wykreowanie wizerunku danej marki, tworzenie pozytywnych skojarzeń o danym przedsiębiorstwie oraz świadczyć o jakości jego usług czy produktów.

Elementy identyfikacji wizualnej

  • Logo jest centralnym elementem identyfikacji wizualnej firmy - definiuje ono kolorystykę oraz stylistykę dalszych projektów danej marki. Logo jest znakiem graficznym, które powinno być łatwo zauważalne oraz oryginalne. Jego siła tkwi w prostocie. Logo pełni nie tylko funkcję marketingową, ale również informacyjną. Powinno ukazywać charakter oraz filozofię danej marki. W projektowaniu używa się metod komunikacji wizualnej – w ten sposób logo staje się nośnikiem emocji,  idei oraz wartości.
  • Strona internetowa stanowi swoistą wizytówkę firmy. Jest często miejscem pierwszych doświadczeń klientów z daną marką. Informacje zamieszczone na stronie www powinny być zorganizowane w taki sposób, aby użytkownik mógł w łatwy sposób odnaleźć interesujące go treści.  Odpowiednio zaprojektowana witryna internetowa powinna spełniać cechy użyteczności, łatwości obsługi, dostępności oraz przejrzystości. Komunikaty powinny być czytelne, pogrupowane w intuicyjny sposób. Strona internetowa nie jest wyłącznie przekaźnikiem informacji. Służy ona również budowaniu i wzmacnianiu wizerunku, umacnianiu rozpoznawalności, budowaniu lojalności i przywiązania klientów, a także umożliwia prowadzenie dialogu z konsumentami. Witryna zaprojektowana zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej marki przekazuje istotne elementy tożsamości firmy, co w konsekwencji umocnia jej pozycję na rynku.
  • Kolorystyka firmowa używana w projektach powinna być spójna z kolorami zastosowanymi w logotypie. Kolory są przekaźnikami emocji i wrażeń, dlatego wybór kolorystyki systemu identyfikacji wizualnej powinien być podyktowany znajomością teorii kolorów.
  • Typografia powinna cechować się czytelnością i łatwością użycia. Odpowiednio dobrane kroje pisma nadają komunikatom wizualnym niepowtarzalny charakter oraz pomagają w kreowaniu pożądanego wizerunku. Przy doborze krojów pisma znaczenie mają cechy oferowanej usługi czy produktu oraz to jak dana marka chce być postrzegana.
Żródła:
Frączek, A. (2017). Elementy identyfikacji wizualnej firmy i ich rola w tworzeniu tożsamości. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 14, 197-218
Wrona, K. (2012). Identyfikacja wizualna-jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej. Prace Instytutu Lotnictwa, (1 (222)), 233-249.

Agnieszka Aksjonów


wróć