MENU

PL

Wpływ stresu zawodowego na życie osobiste

Stres zawodowy jest bardzo niekorzystnym czynnikiem, z którym możemy spotkać się w pracy. Wpływa on na wiele aspektów naszego życia, takich jak zdrowie, produktywność w firmie.

Czym jest stres zawodowy?

Stres pojawia się wtedy, kiedy zadania zlecone przez przełożonych powodują, że nie czujemy się pewnie w miejscu pracy. Moment, w którym nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy  i nie otrzymujemy odpowiedniego wsparcia może budzić frustrację.

Jakie są przyczyny stresu?

Czynniki stresowe można podzielić na kilka grup. Należą do nich m.in. charakter pracy, godziny pracy, szansa na awans, relacje interpersonalne, ale również życie prywatne. Stres zawodowy przejawia się na kilka sposobów: zwiększone ciśnienie, przyspieszony rytm serca, nerwowość irytacja, obniżenie poziomu koncentracji, agresja i wiele innych.

Stres zawodowy może również odbijać się na naszym życiu osobistym, poprzez przekładanie emocji z pracy na nasze dzieci, np. krzyk, awantury. Aby móc zapobiegać stresowi zawodowemu bądź zmniejszać jego poziom, trzeba znać charakter i skalę problemu istniejącego w organizacji. Niezbędne do takiego rozpoznania jest stałe monitorowanie sytuacji w firmie poprzez prowadzenie regularnych badań pracowników. Celem badania stresu w pracy jest rozpoznanie czy problem ten dotyka pracowników. Jeśli tak jest, należy poznać przyczyny tego zjawiska oraz propozycje rozwiązania problemu, które mogą mieć sami dotknięci problemem pracownicy. Dobrze jest, gdy badanie stresu w pracy prowadzą firmy zewnętrzne. Pracownicy mogą wówczas swobodnie wyrażać opinie na temat funkcjonowania organizacji.
 

Każdy pracodawca musi sobie zdawać sprawę zarówno z istnienia wielu czynników wywołujących stres w pracy, jak i z negatywnych konsekwencji wytworzenia się stresogennego środowiska pracy. Absencja, rotacja pracowników, niska efektywność i produktywność pracy, małe zyski, skargi klientów, choroby zawodowe – to tylko niektóre zagrożenia czyhające na pracodawców. Koszty stresogennej atmosfery w miejscu zatrudnienia mogą znacznie przerosnąć potencjalne koszty profilaktyki i dobrego zarządzania organizacją.

Jak sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie istnieje problem ze stresem? Warto w tym celu poznać opinię pracowników, prowadzić z nimi rozmowy lub przeprowadzić ogólne badanie. Pomoże to ocenić, czy problem dotyczy danej organizacji. Najważniejsze, aby nie ignorować jakichkolwiek oznak stresu i rozwiązać problemy istniejące w przedsiębiorstwie, zanim przyniosą niepożądane skutki.

https://badaniahr.pl/biblioteka/stres-w-pracy-przyczyny-konsekwencje-i-sposoby-zarzadzania-stresem-w-organizacji/79

Justyna Bogumił


wróć