MENU

PL

Automatyzacja procesów biurowych w kontekście HR

Rynek pracy oraz możliwości technologiczne bardzo szybko się zmieniają. Wymuszają na wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa dostosowanie się do zmian w jego otoczeniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zagadnieniem bardzo złożonym, który wymaga specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji pracowników tym bardziej przekonujemy się o tym podczas pandemii koronawirusa – w niepewnych czasach. I właśnie z tego powodu warto poznać i wprowadzić rozwiązania polegające na automatyzacji procesów HR, aby móc nie tylko usprawnić proces, ale także skorzystać z możliwości, jakie dają nowe technologie.

Jakie są kluczowe korzyści wynikające z jej wdrożenia?

Automatyzacja procesów biurowych stała się wręcz trendem w gospodarce. Dlatego warto wymienić parę kluczowych korzyści potwierdzających powody, dla których warto rozważyć, a następnie wdrożyć ją do codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jest to usprawnienie procesu rekrutacji poprzez szybsze przeglądanie wielu CV oraz sprawniejsze dokonywanie selekcji. Robotyzacja kontroluje, także wszelkie możliwe błędy/pomyłki, przez co szanse na ich popełnienie zostają całkowicie wyeliminowane. Zadania powierzone automatyzacji są głównie monotonnymi oraz powtarzalnymi czynnościami, dzięki czemu pracownicy mogą skupić na ważniejszych zagadnieniach i stać się produktywniejsi, co na późniejszym etapie przełoży się na wyniki firmy.

Do czego można wykorzystać roboty w dziale HR?

Widać wzrost zainteresowania robotyzacją w działalności przedsiębiorstwa. One także mają swoje zastosowanie w działaniach na poziomie zasobów ludzkich i dotyczy to m.in.:

  • Wstawianie ogłoszeń rekrutacyjnych – firma, która aktywnie poszukuje pracowników potrzebuje wstawić ogłoszenia oferty pracy na portale co zajmuje sporo czasu. Wprowadzenie rozwiązania automatyzacji pozwoli na zrealizowanie zadania w szybszym czasie oraz bez ograniczenia zasobów.
  • Gromadzenie niezbędnych danych – proces zbierania, przechowywania i monitorowania danych jest bardzo ważnym etapem. Niestety bardzo łatwo można popełnić błąd przez pracę ludzką, jednak można go wyeliminować poprzez wprowadzenie automatyzacji.
  • Wypłaty wynagrodzeń – roboty mogą przygotować wypłaty pracowników zgodnie z harmonogramem, co wyeliminuje opóźnienia. Automatyzacja umożliwia także przygotowanie np. polecenia księgowania które zostaje wysłane do działu księgowości. 
  • Zarządzanie wyjazdami służbowymi – robotyzacja pozwoli na automatyczne zliczenie kosztów wyjazdu zgodnie ze standardami w danym przedsiębiorstwie, a także przekaże polecenie księgowania.

Powyżej zostało przedstawione tylko parę przykładów zastosowania automatyzacji procesów biurowych w kontekście działu HR. Trzeba pamiętać, że przy wdrażaniu rozwiązań technologicznych zawsze pojawią się obawy, że sztuczna inteligencja wygra z prawdziwą pracą człowieka. Warto mieć świadomość, że za implantowanie zaawansowanej technologii w dziale HR jest szansą, którą warto wykorzystać, gdyż jest wsparciem, a nie zagrożeniem pracy pracowników.

Zuzanna Dobrzyńska


wróć