MENU

PL

Motywowanie pracowników w czasie COVID-19

Pandemia zmieniła życie każdego z nas, jak w biznesie tak i w życiu osobistym każdy uznał rożnego rodzaju zmian. Dzięki pandemii niektóre firmy zyskały i poszło im jeszcze lepiej, a niektóre przegrali i już nie działają. Ważnym aspektem w nowym trybie pracy zdalnej jest motywowanie pracowników, które teraz muszą działać w trybie Home Office. Praca zdalna dla wszystkich jest wyzwaniem, bo musimy działać i pracować w przestrzeni jaka dla większości ludzi jest nie dla pracy, a dla odpoczynku. Powstaje pytanie: „Jak motywować pracowników w takich warunkach?”

 

Z badania Antal przeprowadzonego wśród 315 pracodawców wynika, że zdecydowana większość firm jest zadowolona z efektywności pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie. Jako pozytyw tej formy pracy pracodawcy wymienili też ograniczone koszty podróży służbowych i utrzymanie poziomu wynagrodzeń. Wśród negatywnych aspektów wskazali m.in. na integrację i współpracę w zespole. Wzrosła też rotacja pracowników, którzy nie bywając w firmie, czują się z nią mniej związani.

 

Z tego faktu wynika kilka ważnych kryteriów dla motywowania pracowników w czasie pandemii:

  1. Kultura organizacyjna - jest ważna; Kiedy firma posiada sformułowaną, silną oraz jasną kulturę dla wszystkich pracowników i pracownice tą kulturę uznają, to działać w zespole łatwiej.
  2. Jasno określone cele i strategia – każdy pracownik firmy musi wiedzieć w jaką stronę idziemy, pomimo sytuacji kryzysowej i trudnej w całym świecie, warto pokazać, że nadal mamy cel i dążymy do nowych osiągnięć.
  3. Kontakt z pracownikami – ten punkt zawiera w sobie wsparcie, rozumienie oraz zaufanie, jakie jest bardzo ważne w kontaktach z pracownikami. Nawet w czasy pracy zdalnej warto podtrzymywać kontakt, czas od czasu (np. ½ razy w tygodniu) organizować online spotkani lub krótkie integracyjne rozrywki.
  4. Docenienie i pochwały - doceń i zauważ zaangażowanie swoich pracowników, pochwal za wynik, zauważ ich wysiłek i pracę. Wzmocnij poczucie własnej wartości swoich pracowników, celebrujmy wspólnie nawet małe sukcesy. Rzeczy chwalone są chętniej powtarzane. Najbardziej skuteczna i trwała forma motywacji.

 

Powyższe kryteria są pomocą oraz wskazówką dla przedsiębiorców, żeby lepiej motywować swoich pracowników oraz nie utracić duch organizacyjny w tych trudnych czasach. Musimy pamiętać, że człowiek w 21 wieku musi być elastycznym, żeby dostosować się do nowych warunków pracy i pamiętajmy o tym, że każda trudna sytuacja to nowe doświadczenie z jakiego można uzyskać korzyści dla siebie i swojej firmy.

Mariana Stashkiv


wróć