MENU

PL

Preferencje Polaków co do trybu pracy po COVID – 19

Przed wybuchem pandemii tylko nieliczni pracownicy, Ci najbardziej doświadczeni i zaufani, mogli korzystać z dodatku oferowanego przez przedsiębiorstwo – jakim jest praca home office. Praca zdalna była traktowana jako benefit pracowniczy. W czasie pandemii stała się ona wymuszoną, przez Państwo, formą wykonywania obowiązków zawodowych. Spowodowało to obniżenie jej atrakcyjności w oczach pracowników – stała się ona niemalże codziennością. Wiele przedsiębiorstw musiało dostosować się do nowo panujących wymagań i obostrzeń oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy dla swoich pracowników.

Na podstawie wielu badań, dostępnych w Internecie, które zostały poświęcone preferencjom Polaków co do trybu pracy, w jakim chcą wykonywać swoje obowiązki po ustaniu pandemii, można zasięgnąć informacji jakich odpowiedzi udzielali badani. Jak to zawsze bywa zadania są podzielone. Jednak to co nie ulega wątpliwościom to, że większość pracowników wykazuję chęć do zmiany trybu pracy, głównie na tryb hybrydowy. Zależy im na możliwości wykonywania swoich obowiązków przez parę dni w biurze, a pozostałe zdalnie. Obecność pracowników stacjonarnie jest bardzo potrzebna, aby ustalić ważne, strategiczne kwestie dotyczące prowadzonych przez nich np. projektów. Polacy polubi prace zdalną lecz mają także świadomość z wynikających z tego trudności. Obecnie przed wieloma pracodawcami stoi kolejne trudne wyzwanie – mianowicie wprowadzenie uregulowań dotyczących pracy zdalnej. Firmy, którym zależy na swoich pracownikach, powinni przeprowadzić wewnętrzne badania dotyczące preferencji,  gdyż każda osoba może mieć inne zdanie. A następnie dostosować możliwości wykonywania obowiązków do potrzeb zgłaszanych przez kadrę. Pracodawcy i specjaliści ds. HR będą musieli zapewnić odpowiednie warunki i udostępnić sprzęt, zgodnie z ich wewnętrznymi wymaganiami, aby praca pracowników wykonywana w trybie home office nie wpływała negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ciężko jednak mówić z całą pewnością jak potoczą się dalsze losy pracowników, gdyż sytuacja z pandemią koronawirusa nadal nie ustała. Obecnie znoszone są obostrzenia i pojawia się nadzieje na powrót do normalności. Jednak zdaniem wielu ekspertów dotyczących funkcjonowania rynku pracy i gospodarki potrzeba jeszcze wiele czasu, aby przedsiębiorstwa powróciły do stan sprzed pandemii, jednak z drugiej strony pojawiają się zdania, że nigdy nie będzie już tak jak kiedyś. Dlatego jeszcze raz chcemy podkreślić, że warto, aby firmy dostosowały się do nowo powstałej rzeczywiści postpandemicznej oraz w odpowiedni i przemyślany sposób dokonały zmian w swoim przedsiębiorstwie. Ważne jest ustalenie strategii długofalowego działania przedsiębiorstwa uwzględniającej wszystkie kwestie dotyczącej otoczenia, pracowników i możliwości firmy, aby podejmowane decyzje były rozsądne, a nie spontaniczne jak w marcu 2020 roku.

Zuzanna Dobrzyńska


wróć