MENU

PL

Systemy motywacyjne - dlaczego warto motywować swoich pracowników?

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, aby jego firma była jak najbardziej efektywna, żeby zespół sprawnie ze sobą współpracował i każdy czerpał z pracy jak największe korzyści. Jak zatem motywować swoich pracowników żeby ich praca przynosiła efekty?

Jedną z propozycji są systemy motywacyjne, które warto wprowadzić do każdego przedsiębiorstwa. Systemy mogą być różne. Można nagradzać swoich pracowników awansem, premią, dobrym słowem, tworzyć pewne konkursy, które pozwolą wyłonić np. pracownika z najlepszym wynikiem sprzedaży. Najważniejsze jest, aby stworzyć system który faktycznie przynosi obustronne korzyści. Warto zwrócić na rodzaj i wkład wykonywanej pracy oraz wynagrodzenie adekwatne do jej wykonania. Warto również zrobić wstępne badania motywacji - samemu lub przy pomocy specjalisty. Każdy sposób jest dobry, ale dlaczego warto to robić?

Osobie zmotywowanej lepiej się pracuje. Obiera sobie jakiś cel, do którego dąży. Cel, który zostanie osiągnięty jest w jakiś sposób nagradzany. W ten sposób pracownik widzi, że pracodawcy faktycznie zależy na jego obecności w firmie, że jego działania są doceniane. Pomaga to również w integracji między pracownikami i przełożonymi.  Z pewnością budzi większe zaufanie. Czy budzi większe zaufanie? Owszem, jeżeli pracownicy w ten sposób nie będą ze sobą rywalizować, a współpracować. Dlatego każde zadanie i obowiązek powinny być analizowane w odpowiednich kryteriach, bez porównywania z innymi.

Zależy nam również na tym, aby starać się zatrzymywać najlepszych pracowników. Warto zadbać o to, aby zespół był zgrany. Motywacją do współpracy może być dobra atmosfera z pracownikami, wynagrodzenie, kultura organizacyjna, ale również z góry narzucony system motywacyjny, który pokaże pracownikowi jaką drogę musi przebyć, aby czerpać korzyści z wykonywanej pracy.

Największą zaletą wprowadzania systemów motywacyjnych jest przede wszystkim większa satysfakcja z pracy, budowa zaufania między pracownikiem a pracodawcą i wkład pracy, który inwestowany jest w rozwój firmy. Takie działania pozwolą zmniejszyć również rotację pracowników, przez co zbudujemy stały zespół, który będzie wiedział jak efektywnie pracować i współpracować ze sobą.

Joanna Lubiejewska


wróć