MENU

PL

Czym jest CSR i jaki ma wpływ na przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwo na rynku nie musi być jedynie graczem. Może również angażować się w sprawy społeczeństwa, popierając różne idee, czy samemu je tworząc. Celem CSR (ang. Corporate Social Responsibility), Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, czyli takiego świadomego, aktywnego działania jest zazwyczaj ocieplenie wizerunku firmy.

Często ta koncepcja jest pewnego rodzaju strategią PR (ang. Public Relations, czyli relacje publiczne), która owocuje po sumiennym jej wykonywaniu poprzez poprawę wizerunku firmy. Jednakże nie można tutaj się nastawiać na korzyści finansowe, przynajmniej podczas początków wprowadzenia koncepcji CSR. Przedsiębiorstwo może czerpać jakieś zyski dzięki owym działaniom, jednakże nie jest to celem samym w sobie. Wprowadzenie takiej koncepcji ma na celu jedynie wzrost wartości firmy względem wizerunku, opinii publicznej.

Jaki wpływ mają działania CSR?
Przede wszystkim CSR ma wpływ, tak jak wcześniej zostało to wspomniane, na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Następuje wzrost zaufania ze strony dotychczasowych klientów. To z kolei przekłada się na lepsze relacje z klientami, a jak wiadomo – każda firma ma produkt bądź usługę. Dzięki poprawie relacji, klienci chętniej przychodzą do firmy, nabywając kolejne produkty. Co więcej, klient nie tylko wraca ponownie po kolejny zakup, ale również poleca to przedsiębiorstwo dalej. A jaka reklama jest bardziej skuteczna niż reklama szeptana? Obok tego należy nadmienić, że CSR wpływa korzystnie na budowanie pozycji rynkowej, a co za tym idzie – przewagi konkurencyjnej. Inwestorzy zaczynają się baczniej przyglądać firmie i chętniej proponują jej współpracę. Co więcej, można odliczyć darowizny na cele społeczne od podstawy opodatkowania. Dalej, koncepcja ta oddziałuje również na pracowników. Przeprowadzono badania w tym kierunku i stwierdzono, że osoby, które szukają pracy są znacznie bardziej zainteresowane przedsiębiorstwami, które prowadzą działania związane ze społeczeństwem, a potem znacznie dłużej pozostają na stanowisku. Następuje wzrost poziomu kultury organizacyjnej, poprawa komunikacji wewnątrz firmy, wzrost poziomu satysfakcji z pracy, poprawa innowacyjności. Zatem korzyści jest wiele. Pytanie tylko jak? Jak wprowadzić taką koncepcję?

Jakie działania można wprowadzić, aby kreować pozytywny wizerunek firmy?
Działań jest niezliczona ilość nie tylko ze względu na obszar działania firmy czy możliwości finansowe, ale również ze względu na wyobraźnię, która jest nieograniczona. Istotne jest, żeby firma była gotowa na przekazaniu określonych środków na wybrany cel, który z kolei powinien być ważny nie tylko dla organizacji, ale i dla jej klientów.
Do działań związanych z CSR można zaliczyć m.in.:
•    działania na rzecz lokalnej społeczności,
•    działania proekologiczne,
•    kampanie społeczne,
•    programy dla pracowników,
•    raporty społeczne,
•    systemy zarządzania,
•    wolontariat pracowniczy,
•    zarządzanie łańcuchem dostaw,
•    znakowanie produktów.

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw przekonuje się do koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dzieje się tak, ponieważ to nie tylko sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa czy poprawy jego wizerunku, ale również wpływa na interesy społeczeństwa. Zatem wszyscy są szczęśliwi.

Agata Stan

 


wróć