MENU

PL

Kompetencje świata przemysłu 4.0 – w jakie warto inwestować?

Czym jest przemysł 4.0?

Przemysłem 4.0 nazywa się czwartą rewolucję przemysłową, która rozpoczęła się w latach 10. XXI wieku. Charakterystycznymi zmianami były np. rozwój komunikacji oraz przepływu informacji w przypadku ludzi i maszyn jak i w obrębie samych maszyn. Jesteśmy świadkami zaawansowanej transformacji cyfrowej w porównaniu do poprzednich rewolucji których doświadczali ludzie.


W znanych osiągnieciach przemysłu 4.0 wymienia się Internet rzeczy, sztuczną inteligencję, Big Data, blockchain, druk 3D, jak i wirtualną oraz rozszerzoną rzeczywistość. Obecne technologie przyczyniły się do informacyjnego charakteru społecznego. Przejawami tego zjawiska są np. e-zdrowie, e-edukacja, pieniądz elektroniczny, e-społeczeństwo. Można dostrzec dzisiejsze skupienie na wytwarzaniu informacji. Informacja stała się źródłem władzy i produkcji.
W jakie kompetencje warto aktualnie inwestować?

Specyfika dzisiejszych czasów obejmująca korzystanie z technologii informatycznych tworzy obszary ważnych kompetencji, które są niezbędne do pracy, edukacji, studiowania, czy też rozrywki. Do kompetencji przemysłu 4.0 należą zarówno kompetencje informatyczne i informacyjne. Informatyczne to np. biegłość w korzystaniu z narzędzi informatycznych. Można je rozwijać poprzez kursy informatyczne obejmujące też programowanie. Informacyjne to np. umiejętność zdobywania informacji, rozszyfrowania ich jak i pozbywanie się tych informacji. Do kompetencji informacyjnych zalicza się również krytycyzm wobec informacji, który pomaga w dostrzeganiu fake newsów, jak i sprawdzaniu informacji wzbudzających podejrzenia o popularyzowanie fałszywych wiadomości/ informacji. O tego typu kompetencje można się wzbogacać poprzez kursy obejmujące tą tematykę, ale też w ramach codziennej aktywności internetowej i telewizyjnej.
Jakie jeszcze kompetencje przydadzą się w obecnych czasach?

Ważnymi kompetencjami przemysłu 4.0 są również kompetencje merytoryczne, które opierają się na wiedzy z zakresu działań jakie można wykonywać za pomocą komputera. Kompetencje merytoryczne pozwalają na zalgorytmizowanie czynności przetwarzania informacji z wykorzystaniem komputera. Tego typu działania są coraz bardziej popularne     w zarówno mniejszych jak i większych firmach, ze względu na przenoszenie działalności do przestrzeni wirtualnej. Pandemia przyspieszyła w pewnym sensie potrzebę wirtualizacji działalności firm z różnych gałęzi gospodarczych.

Do ważnych kompetencji przemysłu 4.0 również trzeba zakwalifikować umiejętności miękkie, takie jak np. umiejętność komunikowania się z zespołem. Poprzez zmiany technologiczne, często wymienia się trudności w komunikacji pomiędzy zespołami związanymi z zadaniami IT, a resztą zespołów tworzących daną firmę. Umiejętność tłumaczenia języka danej branży na inne może stwarzać nowe wyzwania w organizacjach i generować nowe potrzeby związane z komunikacją biznesową.


Przydatne zalecenia dla osób z przemysłu 4.0
•    Zadaj sobie pytanie - „Co jeszcze mogę ulepszyć w swoich umiejętnościach komputerowych?”
•    Bądź krytyczny/krytyczna wobec informacji popularyzowanych w mediach społecznościowych, telewizji, Internecie.
•    Mimo że zgadzamy się z informacją – trzeba ją sprawdzić.
•    Szukaj źródeł danej informacji zanim chcesz przekazywać ją dalej.
•    Fakty potwierdzone naukowo, nie mity.
•    Zainteresowanie informatyką – wybranie się na kurs informatyczny.
•    Nieustanny rozwój swojej profesji tak, aby dostosowywać ją do realiów przemysłu 4.0.
•    Interesowanie się tym, co się dzieje w świecie technologii, informatyki, informacji.
•    Uczęszczaj na webinary, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy związane z odświeżaniem swojej wiedzy na temat tego jak wygląda dzisiejszy świat i realia w których żyjemy.
•    Pamiętaj też o higienie swojej pracy, gdy używasz komputera (organizuj przerwy  w trakcie pracy, dbaj o wzrok, zadbaj o odpowiednie krzesło/ fotel, praktykuj ćwiczenia fizyczne, zachowaj odpowiednią postawę ciała przy komputerze).

Źródło:
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek
Wojciechowska-Filipek, S. (2019). W: S. Wojciechowska-Filipek, Z. Ciekanowski. (red.), Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni: jednostki - organizacji - państwa (wyd. II). Warszawa: CeDeWu
Muchacki, M. (2014). Cywilizacja informatyczna i Internet Konteksty współczesnego konsumenta TI. Kraków: Impuls

Karolina Smirnow

 


wróć