MENU

PL

„Korpomowa” czyli skróty anglojęzyczne które warto znać

W Polskich szkołach dzieci od najmłodszych lat uczęszczają na zajęcia języka angielskiego. Język ten opanował wszystkie dziedziny życia a znajomość go to w obecnych czasach podstawowa umiejętność. Angielskie słowa takie jakie „weekend” czy „jeansy” na dobre zagościły w naszych słownikach. Ale oprócz wyrażeń używanych na co dzień przez każdego z nas, mamy też frazy, które używane są wśród przedstawicieli poszczególnych dziedzin. Dzisiaj skupimy się na „korpomowie” czyli języku angielskim w mowie biznesowej.

Po czasie wymieniania się mailami z naszym szefem, koleżanką z biura czy klientem możemy zauważyć pewne skróty, ciągi liter zupełnie nam nieznane. To nic strasznego! Poniżej umieszczę listę najpopularniejszych angielskich skrótów i szczegółowo je omówię.

 • ASAP (as soon as possible) - tak szybko jak to tylko możliwe. Jeśli na końcu maila od przełożonego zobaczymy dopisek, żebyśmy zrobili coś „ASAP”, to musimy wiedzieć, że nie mamy dużo czasu do namysłu.
 • CEO (Chief Executive Officer) -  tzn. Dyrektor generalny, prezes, osoba decyzyjna.
 • CFO (Chief Financial Officer) - osoba na najwyższym stanowisku w dziale finansów przedsiębiorstwa.
 • DIY (do it yourself) - dosłownie “zrób to sam”, jest przyzwoleniem na wykonanie zadania samodzielnie
 • EOM (end of day) - na koniec dnia
 • EOM (end of month) - na koniec miesiąca
 • FYI (ang. for your information) – dla twojej wiadomości
 • AD / ADVT (advertisement) - oznacza po prostu reklamę
 • KPI (Key Performance Indicators) - kluczowe wskaźniki wydajności.

Oprócz tego w przedsiębiorstwach możemy często spotkać się z określeniem SWOT. Jest to analiza strategiczna konkurencyjności, opierająca się na znalezieniu mocnych i słabych stron, szans rozwoju lub zagrożeń z nim związanych. Jest skrótem od angielskich słów strenghts, weaknesses, opportunities, threats

Od siebie dodam również kilka przydatnych określeń, które często używane są zamiennie z polskimi odpowiednikami. Są to:

 • Deadline- termin końcowy do którego można wykonać zadanie, ostateczna data
 • Feedback- informacja zwrotna, która jest najczęściej ocena naszej pracy
 • Headhunter- osoba, która wyszukuje i pozyskuje nowych pracowników
 • Update- aktualizacja
 • Schedule- harmonogram
 • Research- wyszukiwanie informacji, analiza, rozeznanie w temacie
 • Backup- to zabezpieczenie lub wsparcie. Tym terminem określimy osobę, która nas zastąpi podczas nieobecności w pracy, przejmie nasze obowiązki.

Lista tego typu wyrażeń i skrótów mogłaby być znacznie dłuższa, natomiast ja chciałam skupić się na tych najpopularniejszych, z którymi możemy mieć styczność już na samym początku naszej przygody z korporacją. Osoby, które nie mają na co dzień kontaktu z takim środowiskiem, a znajdą się w tej rzeczywistości, mogą czuć dyskomfort, ponieważ wiele słów może być dla nich niezrozumiałych. Z jednej strony na początku korpomowa może przyprawiać o ból głowy, lecz później staje się niezmiernie pomocna. Ułatwia i przyspiesza komunikacje, a z czasem używanie jej staje się dla nas całkiem normalne.

Wiktoria Stefańska


wróć