MENU

PL

Co dają szkolenia i jaka jest ich skuteczność?

Szkolenia powinny być nastawione na osiągnięcie określonych celów i wyników. Efektywność prowadzonych szkoleń zależy od tego jakie są podejmowane działania na etapie realizacji szkoleń. Ważną kwestią jest wykorzystanie metod szkoleniowych, czasu przeznaczonego na szkolenie, informacje na temat osób uczestniczących w szkoleniu (czym się zajmują, jakiego szkolenia potrzebują), wyboru oferowanych treści.

Istnieją poziomy oceny skuteczności szkolenia. Są to:

 • Reakcja uczestników na dane szkolenie

  Uczestnicy sami oceniają jakość szkolenia, czy było ono dla nich pomocne, efektywne. Czy są zadowoleni z osoby prowadzącej szkolenie. Najczęściej przeprowadzana jest ankieta, w której można odpowiedzieć na te pytania
   
 • Zdobyta wiedza na szkoleniu

  Sprawdzana jest wiedza jaką zdobyli na szkoleniu, co nowego się nauczyli.
   
 • Zdobyta wiedza po szkoleniu

  Tutaj sprawdzana jest wiedza jaką zdobyli, ale i też wdrożyli w swoją pracę/ życie potrafią tą wiedze wykorzystać w praktyce.
   
 • Z punktu widzenia organizacji

  Ostatnim etapem jest sprawdzenie czy to czego się nauczyli i wdrożyli dało jakieś efekty.

Wskaźnik ROI jest najtrudniejszym i najdroższym etapem badania efektywności szkolenia. Jest to wskaźnik uzasadniający poniesione koszty szkolenia. Może zostać zastosowany w określaniu efektywności szkoleń. Daje odpowiedź na pytanie, ile firma zyskała w stosunku do poniesionych kosztów.
 

Odpowiedni parametr w modelu bez dobierania wskazuje, że szanse podjęcia pracy przez osobę po szkoleniu były wyższe o 41% niż u osoby bez kursu.[1] Statystyka pokazuje nam, że efektywność po odbytym szkoleniu wzrasta oraz otrzymują większe szanse na dostanie pracy.

Ocena efektywności szkoleń jest bardzo złożona, wpływa na nią wiele czynników. Istotne jest wybranie odpowiednych czynników jakościowych oraz ilościowych. Kolejną ważną rolę ma diagnoza potrzeb szkoleniowych. Pozwala określić ona czego brakuje w wiedzy, umiejętnościach, możliwą do wyeliminowania przez szkolenie. Przeprowadzona analiza pozwoli na pokazanie realistycznych potrzeb, celów oraz odpowiednie kryteria, które mogą przynieść efekty.


[1] Wiadomości statystyczne, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Skarbowy, Warszawa 2015

Zuzanna Parzych


wróć