MENU

PL

Mindfulness - sposób na poprawę relacji w miejscu pracy

Praktyka mindfulness, czyli ćwiczenie uważności, ma wiele zalet. Pozwala uspokoić myśli, poprawić koncentrację i panować nad emocjami, wpływa na obniżenie wydzielania hormonu stresu, ogranicza odczucie niepokoju i zmęczenia. Jest praktyką celowego skupiania uwagi na chwili obecnej i przyjmowania jej bez osądu To proces koncentrowania na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w tu
i teraz.

Mózg człowieka jest stymulowany przez przeróżne bodźce na świecie m.in. przez media społecznościowe typu Facebook, Instagram itp. Zwykły sygnał przychodzącej wiadomości SMS czy e-mail zwiększa chwilowo nasz poziom stresu niezależnie od nas. Ćwiczenie uważności ma na celu zwiększenie koncentracji i wydajności, rozwój kreatywności, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, redukcję stresu, a także umożliwienie większej samoświadomości.

W miejscu pracy wiele osób jest przeciążonych ciągłą reakcją na stres, co prowadzi do krótkich, płytkich oddechów. Należy zamknąć oczy, wziąć głęboki wdech, a następnie powoli wypuszczać powietrze. Istotne jest skoncentrowanie się na ruchu klatki piersiowej i nie myślenie o niczym innym. Jeśli w głowie pojawiają się myśli, nie należy koncentrować się na nich, ale pozwolić im odejść. Głębokie, przeponowe oddechy, dostarczają więcej tlenu i przestrzeni dla naszego umysłu, stymulują również układ nerwowy oraz układ odpornościowy.

Planując wprowadzenie nieco uważności do swojej pracy i życia, często stawiamy sobie duże cele
i wymagania. Często podczas rozmów uciekamy myślami. Należy skupić się na danym momencie i nie myśleć o tym, co jest jeszcze do zrobienia czy o wcześniejszych rozmowach. Zamiast myśleć nad odpowiedzią, gdy nasz rozmówca jeszcze nie skończył mówić, dobrze jest oczyścić umysł i naprawdę wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia. Pomoże to nie tylko przyswoić więcej informacji, ale może także się przyczynić do poprawy relacji w miejscu pracy. Jeśli przeznaczona zostanie przynajmniej jedna minuta przed spotkaniem na ułożenie myśli i zastanowienie się nad intencją i celem swoich działań, będzie to mieć z pewnością pozytywny wpływ nie tylko na zbliżającą się zaraz rozmowę, ale również na wszystkie rozmowy jakie odbywają się w miejscu pracy.

Pomocne przy oczyszczeniu umysłu i odzyskaniu kontaktu z tym co nas otacza jest wybranie dowolnego przedmiotu np. ołówka i skupienie się na nim przez jedną minutę. Należy patrzeć na przedmiot z takim skupieniem tak jakby ujrzano go po raz pierwszy, z dostrzeżeniem jego kształtu, budowy itd. Jest to bardzo szybkie i skuteczne ćwiczenie.

Reasumując, uważność jest wyjątkowym narzędziem, które umożliwia uzyskanie większej koncentracji np. podczas firmowych spotkań czy spotkań z klientami. Wpływa pozytywnie na relacje w miejscu pracy, pozwala osiągnąć zaplanowane cele. Dla wzmocnienia świadomości podejmowanych wyborów i decyzji warto włączyć praktyki uważności do swojej codziennej pracy.

Maria Kotuła


wróć