MENU

PL

Pewność siebie kobiet i mężczyzn

Pewność siebie to stan, w którym czujemy się dobrze sami ze sobą, znamy poczucie własnej wartości i posiadanych kompetencji, akceptujemy siebie i wierzymy we własne możliwości. Wiedza na temat własnej osoby może obejmować lepsze poznanie swoich reakcji, pragnień, a także możliwości i zasobów, jakie posiadamy do ich realizacji. Poczucie pewności siebie, pomaga w osiąganiu sukcesów zawodowych i osobistych, w budowaniu dobrych relacjiz innymi, a to przekłada się ostatecznie na czerpanie satysfakcji z prowadzonego życia. Jest naturalnym stanem zarówno kobiety, jak i mężczyzny i ma swoje korzenie w ich wnętrzu i z tego wnętrza wypływa. Okazuje się, że to, co mówimy, może sprawdzić inteligentna technologia – „Uwierz w Siebie” to raport z pierwszego w Polsce badania przeprowadzonego za pomocą inteligentnego testu iCode. Zbadano reprezentatywną grupę Polaków (około 1000 osób), a także pracowników dużych zachodnich korporacji (około 1600 osób). Ekspercki kwestionariusz opracowany na potrzeby projektu składa się z 12 zagadnień dotyczących poczucia skuteczności, odporności na krytykę oraz atrakcyjności. Dodatkowo wszystkim uczestnikom zadano pytanie: „Czy uważasz, że kobiety nadają się na kierownicze stanowiska”. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji badacze byli w stanie wyjść poza obszar deklaracji i sprawdzić, co faktycznie Polki i Polacy myślą, a co mówią o sobie w kontekście pewności siebie. Dane z badania zebrano w trzech głównych obszarach:

  • Poczucie skuteczności
  • Odporność na krytykę i samokrytykę
  • Poczucie atrakcyjności

Jakie były główne odkrycia?

Wyniki badań częściowo potwierdzają powszechny pogląd, że kobiety są z siebie mniej zadowolone niż mężczyźni i faktycznie badania to potwierdzają – kobiety gorzej oceniają siebie niż mężczyźni. Lepiej czują się tylko w obszarze atrakcyjności fizycznej. W obszarze kompetencji zdecydowanie wypadają słabiej. Przynajmniej tak deklarują… Różnice są mniejsze niż powszechnie się wydaje. Jak podkreśla Dorota Reykowska z Neurohm: – Gdy spojrzymy na rzeczywiste przekonania, te różnice są znacznie mniejsze. I co pokazuje nasza technologia? Że obie płcie mają tendencje do kreowania swojego wizerunku, ale jest to kreowanie w innym kierunku. Otóż mężczyźni nadbudowują, a kobiety dewaluują swoją wartość. Jak pytamy kobiety, czy są odporne na krytykę, to co druga mówi, że nie, a na głębszym poziomie okazuje się, że tylko co czwarta w to wierzy.

Elementem, który ma szczególny wpływ na poczucie własnej wartości jest posiadanie dzieci. Ale uwaga! Dotyczy to przede wszystkim mężczyzn. Ojcowie są mniej podatni na krytykę, mają większe poczucie skuteczności, a dodatkowo czują się bardziej atrakcyjni. I jest to efekt niezależny od wieku. Wydawałoby się, że najmniejszą pewność siebie kobieta ma zaraz po powrocie do pracy, tymczasem wcale tak nie jest. Gdy kobieta wznawia pracę po urlopie macierzyńskim, to największy spadek poczucia własnej wartości obserwuje się po sześciu miesiącach od powrotu (już co trzecia kobieta wykazuje brak odporności na krytykę).

Zapytaliśmy Polki i Polaków o to, czy kobiety nadają się do pełnienia kierowniczych stanowisk. Ponad 80 proc. społeczeństwa uważa, że tak, ale gdy spojrzeliśmy na „pewność postaw” okazało się, że tylko co czwarty Polak/ co czwarta Polka ma takie przekonanie – podsumowuje Dorota Reykowska.

W korporacji z kolei już co druga osoba wierzy, że kobieta może być na kierowniczym stanowisku.

Ciekawostką jest z pewnością fakt, że korporacje wspierają samoocenę i budują wiarę w siebie (w prezentacji wyników raportu uczestniczyło zresztą wiele kobiet piastujących kierownicze stanowiska dużych firm). To wsparcie jednak inaczej wygląda u kobiet, a inaczej u mężczyzn. Kobiety pracujące w korporacjach mają wyższe poczucie skuteczności niż Polki, natomiast mężczyźni, którzy pracują w korporacji, są bardziej odporni na krytykę niż przeciętny Polak. Na samoocenę kobiet bardzo dobrze wpływa też posiadanie własnego biznesu.

Źródło:

  • https://uwierzwsiebie.com.pl/ (27.12.2021)
  • https://zwierciadlo.pl/psychologia/523888,1,jak-wyglada-nasza-pewnosc-siebie-co-mowia-badania.read?page_y=1428/ (28.12.2021)

Maria Parzych


wróć