MENU

PL

Co to jest job crafting?

Job crafting (po polsku modelowanie pracy), polega na wprowadzaniu przez pracownika zmian w zadaniach lub w relacjach w ramach wykonywanej przez siebie pracy. Jest to sposób na polubienie swojej pracy, znalezienie w niej sensu przez dopasowanie pracy do własnych potrzeb i preferencji, które wynika z oddolnej inicjatywy pracownika.

 „Job crafting” powstał w roku 2001 i w swoim pierwotnym znaczeniu opracowanym przez Wrzesniewski, A.,Dutton, J. E. opiera się na trzech filarach:

  • pierwszym filarem jest to, iż liczba i rodzaj codziennych aktywności w pracy każdego z nas do pewnego stopnia mogą być elastyczne. Mamy wpływ jakie zadania będziemy realizować i jak to będziemy robić.
  • drugim filarem „modelowania pracy” jest dbałość o relacje z innymi. Zarówno
    w życiu prywatnym, jak i zawodowym związki z ludźmi określają nasz psychologiczny dobrostan. Sens w pracy pojawia się wtedy, gdy możemy dzielić się z innymi wiedzą, motywować innych do działania, wnosić w życie innych jakąś wartość.
  • trzecim filarem jest sposobu myślenia o pracy, którą wykonujemy. Zmiana postrzegania przez nas pracy, jak myślimy o powiązaniach pomiędzy zadaniami, jak myślimy o sobie w pracy, może także wpłynąć na poziom odczuwanego przez nas szczęścia. Ideą tego trzeciego elementu jest, aby pracownik mógł odszukać sens
    swojej pracy, a dzięki temu zobaczyć ją w szerszym kontekście.

Organizacje powinny zachęcać pracowników do tworzenia miejsc pracy i stwarzać im możliwości „dopasowania” swojego stanowiska do mocnych stron, umiejętności i preferencji zawodowych. Styl pracy się zmienia. Rosną wymagania, zwiększa się ilość czasu, którą pochłaniają obowiązki zawodowe.

Zastanawiając się nad rolą postaw wobec pracy jako takiej (a nie w kontekście konkretnej organizacji), można chyba założyć, że będzie ona, po pierwsze, wpływała na poziom motywacji, a po drugie, może determinować ukierunkowanie motywacji na konkretne czynności lub zachowania w pracy. Jeśli pracownik traktuje pracę zawodową jako przymus,
a jedynym powodem jej podejmowania jest jej funkcja instrumentalna (zaspokojenie podstawowych potrzeb), to trudno spodziewać się szczególnie wysokiego poziomu motywacji do aktywnych działań na rzecz swojej organizacji. Natomiast w przypadku, gdy pracownik postrzega pracę jako sposób na własny rozwój, budowanie swojej pozycji społecznej lub realizację swojego potencjału, wtedy jego motywacja do zwiększania wysiłku lub podejmowania szczególnych działań na rzecz organizacji będzie prawdopodobnie większa.

Job crafting umożliwia odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pozwala czerpać
z niej radość. W dłuższej perspektywie oznacza to dla całej organizacji lepsze dopasowanie pracowników do zadań, pomaga ludziom w łączeniu pracy ze swoimi talentami, zainteresowaniami i wartościami, powodując większe zaangażowanie, a także zwiększenie produktywności i zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego.


A. Czerw, J. Czarnota-Bojarska, Dopasowanie człowiek-środowisko i postawa wobec pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych, Psychologia Społeczna, 2016, Tom 11, s. 13
 
Maria Parzych

wróć