MENU

PL

Inteligencja emocjonalna w biznesie

Encyklopedia zarządzania definiuje inteligencję emocjonalną jako „zespół cech, różnego rodzaju uzdolnień takich jak zdolność motywacji i wytrwałość w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność panowania nad popędami i odłożenia na później ich zaspokojenia, regulowania nastroju i nie poddawania się zmartwieniom upośledzającym zdolność myślenia, wczuwania się w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przyszłość.”

Temat inteligencji emocjonalnej (z ang. Emotional Quotient w skrócie EQ) został rozpowszechniony w 1995 roku dzięki psychologowi i dziennikarzowi naukowemu – Danielowi Golemanowi. Dzięki jego książce „Inteligencja emocjonalna: dlaczego może mieć znaczenie bardziej niż IQ” koncepcja inteligencji emocjonalnej stała się wszechobecna w miejscu pracy.

Według Golemana, inteligencja emocjonalna składa się z pięciu kompetencji emocjonalnych i społecznych:

 1. Samoświadomość
  Osoba posiadająca wysoką samoświadomość potrafi zrozumieć swoje słabe i mocne strony, a także nastroje i emocje. Ma świadomość jak wymienione elementy wpływają na innych ludzi.
   
 2. Samoregulacja
  Osoba, która potrafi skutecznie samo regulować, przed podjęciem działania zastanowi się, przemyśli, co powinna zrobić. Nie kieruje się impulsami, kontroluje swoje emocje.
   
 3. Motywacja
  Osoba o wysokim współczynniku emocjonalnym dzięki samodzielności oraz zaangażowaniu, realizuje swoje cele osobiste i zawodowe dla własnego rozwoju. Niekoniecznie motywują ją tytuły, pieniądze czy pochwały.
   
 4. Empatia
  Osoba empatyczna z łatwością rozpoznaje i rozumie emocje u innych ludzi. Empatia to coś więcej niż współczucie dla innych, ponieważ empatyczni ludzie rozumieją, przez co przechodzą inni i na to reagują. Są zdolni do wczuwania się w potrzeby innych.
   
 5. Umiejętności społeczne
  Osoba, która rozwinęła swoje umiejętności społeczne jest dobra w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji. Takie osoby rozwijają silne więzi, które są zbudowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

 

Jak inteligencja emocjonalna przekłada się na biznes?

Aby przedsiębiorstwo odniosło sukces, musi być kierowane przez managera, który jest silnym przywódcą. Taka osoba buduje zaufanie wśród podwładnych, a dzięki temu inspiruje do osiągnięcia sukcesu. Wysoka inteligencja emocjonalna poprawia zdolności przywódcze.

Co więcej EQ pomaga zachować pozytywną kulturę przedsiębiorstwa. Silna kultura firmy przyciąga i szkoli lepszych pracowników. W rzeczywistości firmy, które zdobywają lojalność pracowników, zarabiają o 1/3 wyższe przychody niż te, które mają słabą kulturę firmy. Poświęcenie czasu na stworzenie silnej siły roboczej EQ ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe.

Przedsiębiorstwo, które stawia na EQ, tworzy bezpieczne środowiska, w których pracownicy wiedzą, że są szanowani i nie boją się ponieść porażki na oczach swoich kolegów. Ten poziom zaufania do organizacji zapewnia lepszą współpracę zespołową, co może wpłynąć na poprawę wydajność i wskaźniki sukcesu.

Inteligencja emocjonalna pomaga w zarządzaniu konfliktami. Osoby, które posiadają wysoki poziom EQ w stanie lepiej zaakceptować krytykę i zachować spokój w konflikcie w miejscu pracy. Powoduje to mniej czasu na kłótnie, a pozwala na rozwiązywanie problemów.

Podsumowując

Manager o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafi rozpoznawać emocje (zarówno własne, jak i te, które widzą u innych) i działać w sposób, który pomaga odnieść sukces. Warto, aby managerowie posiadali rozwiniętą umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami.

Magdalena Bernaciak


wróć