MENU

PL

Zatrudnianie obywatela Ukrainy

Chcesz pomóc uchodźcom z Ukrainy? Ich zatrudnienie nigdy nie było prostsze.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie do Polski mnóstwo uciekinierów zza wschodniej granicy napłynęło do naszego kraju. Jeśli masz firmę i chcesz im pomóc, możesz zatrudnić ich z obopólną gwarancją bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się jak to zrobić przeczytaj nasz mini poradnik.

Legalny pobyt obywatela Ukrainy

Zgodnie z ustawą, za legalny pobyt obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski po 24-tym lutym 2022 roku, uznaje się okres 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. Podczas przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, obywatel Ukrainy musiał zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej, aby legalnie przebywać na terenie Polski. Jeśli tego nie zrobił, ma w tej sytuacji do 60 dni na złożenie wniosku do Komendanta Głównej Straży Granicznej z prośbą o zarejestrowanie.

Legalne wykonywanie pracy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ułatwia zatrudnianie Ukraińców. Przepisów specjalnych należy szukać w artykule 22 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z tym artykułem, zatrudnienie obywatela Ukrainy staje się legalne, jeśli:

  1. jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1;
  2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. Należy w nim zawrzeć przede wszystkim dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, dane osobowe obywatela Ukrainy, rodzaj umowy między nimi, stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy.

Osoby, które chcą pomóc obywatelom Ukrainy mogą także deklarować swoje chęci za pomocą portalu pomagamukrainie.gov.pl. W tym celu na wskazanej stronie należy wejść w zakładkę Chcę pomóc, następnie jako pracodawca wybrać można zakładkę Firma, w której odpowiada się na pytanie – Jaką pomoc możesz zapewnić? i tutaj istnieje opcja – Zatrudnienie. Wypełniwszy go, wysyłamy formularz, na podstawie którego w późniejszym etapie z pracodawcą skontaktuje się jednostka koordynująca pomoc dla Ukraińców.

Źródła

  • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • pomagamukrainie.gov.pl

wróć