MENU

PL

Konflikty w zespołach - jak im zapobiegać?

Nawet najlepsze zespoły czasami mierzą się z niezgodnością lub sprzecznością interesów. Jednakże nie wydaje nam się to nienaturalne, powszechnie uznaje się, iż podziały i konflikty są wpisane w życie każdego zespołu. Wynikać ma to z faktu, że zespół składający się w końcu z ludzi mających odmienne charaktery oraz różniących się od siebie, ostatecznie musi generować konflikty, ale czy musi tak być? W tym miejscu jako osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami oraz projektami z udziałem grup pracowników powinniśmy się zastanowić co możemy zrobić, aby konfliktom zapobiegać lub przynajmniej w dużej mierze ograniczać ich częstotliwość.

Zacznijmy od przyjęcia do świadomości faktu, iż ostatecznie odpowiedzialność w zakresie zapobiegania oraz ograniczania eskalacji konfliktów w zespole spoczywa na menedżerach oraz pracodawcach.

Rolą dobrego menedżera jest im zapobiegać tj. działać tak, aby zespół był zmotywowany do pracy, a nie nastawiony na konflikty oraz wzajemne agresje.

Poniżej kilka wskazówek, co należy robić, aby zapobiec konfliktom w zespole:

 • utrzymywać dobre relacje z pracownikami;
 • dawać feedback pracownikowi oceniając jego pracę, nie osobę;
 • nie dawać negatywnego feedbacku przy wszystkich pracownikach;
 • w sytuacjach krytycznych rozmawiać ze stronami na osobności;
 • być obiektywnym menadżerem, w sytuacji konfliktowej menadżer wciela się w rolę mediatora;
 • reagować szybko nawet na błahe niezgodności i rozwiązywać te nieporozumienia, kiedy tylko powstaną, pod żadnym pozorem nie zamiatać ich po dywan;
 • być asertywnym menadżerem, który szybko wyłapuje konflikty w grupie;
 • uczyć zespół, by wyrażał swoje opinie, dzielił się uczuciami, był szczery, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, może o tym mówić wprost, przez co zapobiega się niepotrzebnym nieporozumieniom w przyszłości,
 • uczyć zespół, aby dzielił się swoimi myślami, rozmawiać o tym co słyszy, jak to interpretuje i czy na pewno dobrze rozumie intencje;
 • przeprowadzać neutralne rozmowy, bez ironii czy z góry narzuconych zarzutów;
 • równo traktować pracowników;
 • jasno sprecyzować politykę awansu wewnętrznego w firmie.

Pamiętajmy, o systematycznym dążeniu do celu – należy po kolei wdrażać wyżej przedstawione propozycje, aby zespół generował jak najmniej konfliktów. Przy czym należy pamiętać, że konflikty będą zawsze w zespole, ponieważ ludzie są różni, ale najważniejsze jest, aby je szybko lokalizować i rozwiązywać. Zapobiegnie to eskalacji sporu tak aby ten nie wpływał negatywnie na pracę pozostałych pracowników, a tym samym w ostateczności na cele oraz działania organizacji.

Julia Łoś


wróć