MENU

PL

Współpraca z osobami o odmiennej kulturze

               Miejsce pracy to środowisko w którym spotykają się różne osoby, różne charaktery, a przede wszystkim różne kultury, co oznacza także różne podejście do wykonywanych obowiązków, co może być przyczyną konfliktów interpersonalnych. Jak więc nauczyć się współpracować z członkami innych kultur?

               Nie istnieje jedna definicja kultury, jednak jeśli by określić ją ogólnie, to najczęściej rozumie się ją jako całokształt dorobku danego społeczeństwa. Jest to bardzo duży zakres czynności i zachowań, które kształtują charakter i poglądy osoby wychowującej się w niej, dlatego żeby nauczyć się współpracować z człowiekiem, który pochodzi z innej kultury, trzeba najpierw tą kulturę zrozumieć.

               Na sam początek, dobrą rzeczą do dowiedzenia się są podstawowe zasady i przekonania danej kultury, które mogą wpłynąć na współpracę - na przykład czy jest kolektywistyczna czy indywidualistyczna, czy są czynności wykonywane w miejscu pracy, które mogą przeszkadzać w ich normalnym funkcjonowaniu. Pokaże się wtedy danej osobie, że jest mile widziana i jej punkt widzenia na świat jest szanowany.

               Po wdrożeniu osoby z innej kultury do nowego środowiska, można porównać jej doświadczenia w poprzednich miejscach pracy z obecnym, celem znalezienia mocnych i słabych stron, a potem wykorzystaniu tej informacji do dostosowania warunków celem zapewnienia maksymalnego komfortu pracy.

               Z tego miejsca każde przedsiębiorstwo może podjąć inne dalsze działania, jednak na każdym ich etapie należy pamiętać, żeby uwzględniać członków wszystkich kultur, ponieważ pozwoli to na zbudowanie prawdziwie inkluzywnego środowiska.

Jakub Deleżuch


wróć