MENU

PL

Czy pieniądze są skutecznym motywatorem dla pracownika?

Żeby sobie odpowiedzieć na te pytanie, musimy zacząć od zdefiniowania paru pojęć.  Jak podaje encyklopedia zarządzania motywacja to proces oraz jedna z funkcji zarządzania regulująca zachowania zatrudnionych ludzi, aby swoim działaniem przyczyniali się do osiągania celów przedsiębiorstwa. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby.  Na podstawie tego możemy powiedzieć, że skuteczny w naszym pytaniu oznacza taki, który przyczynia się do osiągniecia celów przedsiębiorstwa. 

Co może motywować pracowników?

Dawniej dominującym przekonaniem było, że głównym powodem wykonywania pracy były korzyści materialne.  Polegało to na rozumowaniu: więcej pieniędzy= większa motywacja do pracy. Jednym z czołowych myślicieli tego nurtu był Taylor. Twierdził, że pieniądz jest najlepszym motywatorem. Jeżeli pracownik będzie wiedział, że większa produktywność wiąże się z większa wypłata, pracownik będzie dążył do tego celu. A co na to badania?

 Obecnie wiemy, że pieniądze nie są jedynym czynnikiem, który motywuje nas do działania. Istota naszej motywacji jest bardzo rozbudowana i złożona. Przykładem tego są badania Joanny Moczydłowskiej. W swoich badaniach ukazuje nam, obraz czynników zachęcających ludzi do pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach. Pierwsze miejsce zajmują potrzeby społeczne oraz bezpieczeństwa a następnie stabilizacji i odczuwanie sensu wykonywanych zadań.  Z jej badań wynika, że jest więcej czynników, które mogą motywować ludzi do pracy. Skoro jest ich więcej to czy w naszym przypadku warto rozpatrywać te czynniki osobno a może jednak jako pewien zbiór?

Z pewnością inne wnioski możemy wysunąć, gdy będziemy rozpatrywać czynniki motywacyjne jako coś osobnego, oderwanego od siebie.  Załóżmy jednak, że tak jest. Czy wtedy pieniądze byłyby skutecznym motywatorem? I tak i nie.  Pokaże to na przykładzie osoby, która uważa pieniądze za sukces życiowy.  Taki człowiek chciałby dostawać sporą wypłatę i za nią kupić duży dom, sportowy samochód, markowe ubrania, które uważane są za wyznaczniki wysokiego statusu społecznego.  A więc wkładałby dużo energii w to co robi, bo chce zarobić. Ale co z tymi którym nie zależałoby na pieniądzach? Prawdopodobnie nie wykonywaliby niczego ponad swoje obowiązki.

A co w przypadku, gdy patrzymy na to wszystko z szerszej perspektywy? Odpowiedz okazuje się troszkę inna. Patrząc na obecne czasy, możemy stwierdzić ze pieniądze są jednym z ważnych czynników, które ludzie biorą pod uwagę.  Chociażby wybierając prace, kierujemy się także tym, ile nam zapłacą.  Jednak nie są jedynymi czynnikami, które są dla nas ważne.  Poza płaca potrzebujemy poczucia sensu wykonywanych zadań.  Tę hipotezę potwierdził w swoim eksperymencie Dan Ariely. Pokazał on, że mimo otrzymywanych pieniędzy za składanie robotów, motywacja znikała, gdy uczestnicy widzieli jak po chwili demontuje się te roboty.

Podsumowując możemy stwierdzić, że pieniądze nie zawsze są dobrym i jedynym skutecznym sposobem motywowania ludzi do pracy.  Często płaca jest związana chociażby z poczuciem sensu wykonywania pracy, firmą a także pracownikami. Wnioski są cenne, ponieważ nie zawsze możemy pozwolić sobie na podwyżki w firmie.

Aleksandra Barsow


wróć