02/03/2018 Szacunek – podstawą dobrego zarządzania w firmie


Modeli zarządzania jest wiele w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, ilości pracowników, a nawet charakteru osoby zarządzającej, jednak podstawowym elementem każdego modelu powinna być relacja oparta na szacunku. W polskich przedsiębiorstwach standardem jest wymaganie szacunku podwładnych w stosunku do przełożonego, jednak w drugą stronę często ta zasada nie funkcjonuje.

Należy sobie zadać podstawowe pytanie: w czym przejawia się szacunek do pracownika? Wielu przedsiębiorców przyzwyczaiło się, że to pracownik jest wdzięczny za możliwość pracy
i wynagrodzenie. Rynek pracy jednak się zmienia. Dziś stanowczo łatwiej o pracę, szczególnie w dużych miastach, a co za tym idzie, znacznie trudniej zatrzymać w firmie wartościowego pracownika.

Pracodawcy narzekają na rotacje pracowników, szczególnie na młodych ludzi, którzy mają w stosunku do pracy coraz większe oczekiwania. Wina jednak często leży po oby stronach. Warto więc przyjrzeć się podstawom organizacji w przedsiębiorstwach. Czy przełożony szanuje czas i pracę swojego pracownika? Czy pracownik ma ustalane wcześniej godziny pracy (szczególnie przy ruchomym grafiku pracy), czy są one przestrzegane? Czy ilość wyznaczanych zadań nie przekracza wymiaru godzinowego pracy? W jaki sposób są delegowane zadania? Czy przełożony ma czas dla pracownika, nie spóźnia się na ustalone z nim wcześniej spotkania? Czy pracownik ma możliwość pójścia na urlop? Czy w firmie funkcjonuje system oceny i motywacji pracownika? Czy manager umie pochwalić i w jaki sposób to robi? W jaki sposób upomina i kontroluje swoich podwładnych?

Dopiero wprowadzenie dobrej komunikacji i relacji opartej na szacunku daje podstawę do dalszego rozwoju pracownikowi, a co za tym idzie zwiększaniu zysków firmy.

Wiedząc jak trudne i pełne wyzwań jest zarządzanie ludźmi, przygotowaliśmy szkolenie: zarządzanie i kierowanie zespołem. Podczas jego trwania uczestnicy między innymi ćwiczą sposób przekazywania informacji, poznają rodzaje motywacji pracowników, mogą zadawać pytania i uświadomić sobie wiele własnych słabości, jak i mocnych stron. Szkolenie jest doskonałym początkiem do dalszego rozwoju kadry zarządzającej.

W celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt na adres mailowy: szkolenia@perspecta.pl.

Agnieszka Ćwiklińska Ślebioda

02/02/2018 Zmiany w prawie pracy w 2018 roku


2018 zapowiada się niezwykle ciekawie w kwestii prawa pracy. Pojawią się zmiany na które niektórzy czekali całe życie, a inni raczej się ich obawiali.

            Podstawowe zmiany dotyczą umów pracowniczych, mają się zmienić istniejące i pojawić nowe rodzaje. Umowy o pracę mają się stać bardziej elastyczne, co może wpłynąć na korzyść pracowników. Pojawi się „zatrudnienie nieetatowe” – które pracodawca będzie mógł wykorzystać w momencie większego zapotrzebowania, jednak pracownik mimo zgłoszenia się do danej firmy takiego rodzaju zatrudnienia będzie mógł odmówić. Nowością ma być również „umowa na czas wykonania pracy”, która moim zdaniem może wprowadzić większy ład w realizacji niektórych projektów. Bardzo ciekawą propozycją jest „praca domowa”, kiedy w wyjątkowej sytuacji zachorowania, czy konieczności załatwienia konkretnej sprawy w domu, możemy pracować zdalnie.

            Dobrą informacją dla wszystkich którzy lubią odpoczywać jest poszerzenie liczby dni urlopowych. Dotychczas 26 dni urlopu otrzymywał pracownik z 10-letnim stażem pracy, od tego roku zostanie to ujednolicone dla wszystkich i niezależnie od tego jak długo pracujemy, ma nam przysługiwać 26 dni. Na forach internetowych już pojawiają się złośliwe komentarze osób, które tego prawa nie chcą dzielić z „młodszymi kolegami” na rynku pracy, uznając zmianę za niesprawiedliwą. Urlopy trzeba będzie też wykorzystać w roku w którym nam przysługują, przeniesienie dni urlopowych na następny rok ma być możliwe tylko w wyjątkowej sytuacji.

            Wzrasta płaca minimalna, każdy pracownik ma otrzymać przynajmniej 2100 zł za przepracowany etat, stawka godzinowa ma wzrosnąć do 13,70 brutto, czyli o 70 groszy więcej niż w zeszłym roku. Dla jednych to niewiele, dla innych bardzo dużo. Każdemu „dodatkowy grosz” się przyda, oby jednak nie ucierpiał na tym budżet państwa, który na tę zmianę przeznaczy aż  164,2 mln zł w skali roku, gdyż niektóre wynagrodzenia czy składki są z niego finansowane.

            Największą dla niektórych zmianą będą wolne niedziele. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, w 2018 roku wolna będzie pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca, w 2019 już tylko jedna w miesiącu, w 2020 będzie 7 wolnych niedziel w roku w związku z wyprzedażami i zakupami przedświątecznymi. Są osoby które od lat nie miały wolnej niedzieli, którą wolałyby przeznaczyć dla rodziny czy wypoczynku, inni są przyzwyczajeni do spędzania wolnego czasu w hipermarketach czy centrach handlowych tego dnia.

            Zapowiadane zmiany wydają się bardzo ciekawe, chociaż nie każdemu przypadną do gustu. „Nowy rok – nowa ja” można w tym momencie przekształcić na powiedzenie „nowy rok – nowe prawo pracy” Z doświadczenia każdy z nas wie, że noworoczne postanowienia nie zawsze udaje się wypełnić, więc myślę, że warto zostawić w tym momencie uchyloną furtkę, a na ocenę zmian poczekać do końca 2018 roku.

Michalina Literska

                                              

10/01/2018 Zarządzanie a przywództwo


W powszechnym rozumowaniu zarządzanie i przywództwo są traktowane synonimicznie. Zakłada się, ze posługiwanie się tymi terminami naprzemiennie może sprawić, że ludzie często nie rozumieją istotnej różnicy, jaka miedzy nimi zachodzi, oraz szczególnych zadań, jakie pociąga za sobą odgrywanie każdej z tych ról. Jednak czy do końca można jasno zdefiniować każde z tych zjawisk?  Czy posługiwanie się terminem „przywództwo” odnosi się na przykład do konkretnej grupy ludzi zajmujących najwyższe stanowiska w określanej hierarchii? Czy termin „zarządzanie” określa może wszystkie szczeble kierownictwa, które znajdują się poniżej zaprezentowanego wcześniej poziomu?

Pochylając się nad tematyką przywództwa warto zacząć od zdefiniowania tego terminu. Wśród wielu różnych definicji oraz koncepcji możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy przejawiające się w każdej z nich, a mianowicie: grupę, wpływ i cel (za: W.Shackleton, P.Wale). Lider – stojący na czele grupy (I element), wywiera wpływ na zachowanie pozostałych członków (II element). Grupa będąca pod przywództwem lidera obiera wspólny cel do którego dąży, który chce osiągnąć (III element). Zatem przywództwo określane jest jako proces, w którym jednostka wywiera wpływ na pozostałych członków grupy, podczas zdobywania ustalonych celów. To poprowadzenie grupy w przyszłość, według wcześniej ustalonej wizji.

Zarządzanie to zupełnie coś innego. Zarządzanie pomaga świadczyć usługi zgodnie z przedstawioną ofertą, na stałym poziomie, czy według ustalonego budżetu. Celem zarządzania jest systematyzowanie działania uczestników tak, by realizowały misję, osiągały pożądane wyniki czy po prostu wykonywały poszczególne zadania. Zamiast roli lidera mamy menadżera, który realizuje cudze plany i strategie organizacyjne.

Bennis i Nanus porównując te dwa zjawiska opisują przywództwo jako znajdowanie ścieżki, zaś zarządzenie jako podążanie tą ścieżką; przywództwo polega na robieniu właściwych rzeczy, zarządzanie – na robieniu rzeczy właściwie. Zestawiając zarządzanie i przywództwo nie sposób nie wspomnieć o Kotterze. Jego zdaniem przywództwo dotyczy wprowadzania konstruktywnych lub adaptacyjnych zmian, natomiast zarządzanie to czynności zmierzające do utrzymywania spójności i porządku w organizacji. Menadżerowie koncentrują się na kierowaniu częścią organizacji, zaś przywódca ma wizję, wie jak przeprowadzić zmianę, której celem jest doprowadzenie organizacji do odniesienia sukcesu.

Wśród obecnie panującego trendu panuje powszechne przekonanie, by zastąpić zarządzanie przywództwem. Oczywistym jest, iż jest ono błędnym – obie role pełnią różne, równie ważne funkcje. Istotnym jest, by zdać sobie sprawę z różnic, które w skrócie zostały opisane w tym artykule. Ważne jest, by nie mylić tych pojęć, by nie brnąć tylko i wyłącznie w rozwiązania na rzecz lepszego zarządzania. Przyjmując za Kotterem – należy nie doprowadzić do sytuacji by w naszych organizacjach zapanował przerost zarządzania i niedobór przywództwa. Kotter tym samym ukazuje jak ważne są obie role i jak ważna jest świadomość w ich rozróżnianiu.

Weronika Nowak

 

04/01/2018 Pracą leczę kompleksy


„Kto nie pracuje, ten też niech nie je” – jak mówi nam Pismo Święte. W opinii wielu osób, ludzie są bezdomni, dlatego że takim osobom nie chce się pracować, z tej przyczyny ludzie bezdomni są potępiani. Najważniejszym aspektem wychowania, dla każdego rodzica jest dopilnowanie by dziecko otrzymało odpowiednie wykształcenie, które w przyszłości zapewni mu wspaniałą pracę. Praca to jeden z najważniejszych aspektów życia każdego z nas. Dlaczego więc, do tak istotnego elementu podchodzimy bez odpowiedniego przygotowania? W tym krótkim artykule przedstawię dwie postawy, które świadczą o problemach emocjonalnych, które mają negatywny wpływ na naszą karierę.

Pierwsza postawa to sadysta. Czy zdarzyło Ci się pracować z szefem, który na każdy problem reaguje agresją? A może sam/a nie potrafisz opanować gniewu kiedy pracownicy zawodzą? Negatywne sygnały z każdej strony, powodują w podwładnych lub współpracownikach frustrację, narastający stres, a przede wszystkim niechęć do pracy. Brak cierpliwości wobec obsługiwanych klientów już niejednokrotnie doprowadził do zakończenia współpracy. Takie destrukcyjne emocje mają różne źródła. Mogą wynikać zarówno z przeszłości, w której doznaliśmy wielu zranień, jak i z teraźniejszych niepowodzeń na różnych polach. Środkiem do rozwiązania takiej sytuacji jest zwykle uporządkowanie swojego życia wewnętrznego. Odpowiednia terapia połączona z coachingiem pokaże jak pozbyć się negatywnych emocji, nauczyć się radzić sobie bez agresji w sytuacjach kryzysowych, spojrzeć na siebie i innych w sposób pozytywny. Jeśli problemy dotyczą życia osobistego warto również naprawić relacje z bliskimi.

Postawa druga, która obciąża przede wszystkim osobę, która ją przedstawia, ale też ludzi wokół to perfekcjonista. Wydaje się, że w takiej postawie jest więcej plusów niż minusów, wszystkie obowiązki są wykonywane starannie, nie ma żadnych spóźnień. Tak właśnie może to wyglądać z zewnątrz, podczas gdy taka osoba niszczeje wewnętrznie. Perfekcjonizm łączy się z ciągłym stresem, taki człowiek żyje w ciągłym strachu, czy podoła wszystkim zadaniom, tym bardziej jeśli ciąży na nim jakaś odpowiedzialność za dany projekt czy innych pracowników. Może się to przekładać na problemy ze snem, zaburzenia żywienia, relacje z bliskimi, większe ryzyko zachorowań. Pracowałam kiedyś z osobą, która przychodziła do pracy kilka godzin szybciej, po nieprzespanej nocy, obawiając się, że pozostali pracownicy nie zrealizują powierzonych zadań. Od perfekcjonizmu bardzo krótka droga do pracoholizmu. Głównym źródłem takiego zachowania, w mojej opinii jest brak akceptacji. Może on wynikać z braku akceptacji najbliższych, bądź naszego własnego. Wiele rodziców, chcąc dobrze wychować dziecko nakłada na nie coraz większe wymagania, a każde dziecko chce realizować oczekiwania rodziców. Kiedy nie zostaje docenione za swoje osiągnięcia, rośnie w poczuciu, że nie jest dla nich wystarczająco dobre, musi być coraz lepsze. Wyjście z takiego problemu może być bardzo bolesne, wiąże się z tym, by zajrzeć do swojego wnętrza, często do przeszłości. Perfekcjonista to człowiek który nie chce myśleć o swoich słabościach, boi się przyznać, że może nie być doskonały, że jak każdy popełnia błędy. W tym przypadku również może pomóc terapia, ale też szczera rozmowa z bliskimi, jeśli to oni są źródłem naszego braku poczucia własnej wartości.

Wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe to nie wszystko. Podejmując pracę, musimy być świadomi, że jesteśmy odpowiedzialni za swoją przyszłość, kondycję psychiczną i fizyczną, za innych ludzi i firmę, której poświęcamy swój czas. Do takiego obowiązku dobrze się odpowiednio przygotować, poprzez ukształtowanie w sobie zdrowego, silnego charakteru, ale też pozytywnego nastawienia i wewnętrznego pokoju. Praca jest częścią naszego życia, nie można jej oddzielić od pozostałych, nasze życie stanowi całość złożoną z wielu elementów, które wzajemnie się przenikają.

Michalina Literska

01/01/2018 Zmiany w profilu działalności


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2018 kończymy działalność związaną z usługami agencji pracy oraz doradztwa personalnego.

Bezpłatne Szkolenie Techniki Sprzedaży


Screenshot_2017-07-18-16-07-12

  1. Formularz-Zgłoszenia-Bezpłatne-Szkolenie
  2. SZKOLENIE BEZPŁATNE TECHNIKI SPRZEDAŻY I OBSŁUGA KLIENTA

13/07/2017 Nowe trendy w HR


Wciąż rosnąca konkurencja, burzliwość otoczenia, postęp technologiczny – to tylko niektóre czynniki, które nakładają na organizacje wymóg dostosowania się do tempa zmian na dzisiejszym rynku. Niestety nie każda firma może pochwalić się mianem lidera wykorzystującego efekt skali. Co więc zrobić aby przetrwać w tej „dżungli”, gdy nie jesteśmy na tyle silni, by dorównać wielkością konkurencji? Trzeba być po prostu przebiegłym i nieustannie śledzić trendy otoczenia. Niestety nie wystarczy już dostosowywać się do zaistniałych zmian, a nauczyć się je skutecznie przewidywać i zacząć działać zanim zrobią to inni.

Sprostanie nowym tendencjom stanowi duże wyzwanie przede wszystkim w dziedzinie HR, bo kto tworzy organizację jeśli nie ludzie? Człowiek i jego wiedza to najcenniejszy zasób każdej organizacji. Pracownik opuszczająca firmę pozostawia po sobie ogromną lukę w postaci wyjątkowych umiejętności, które bardzo ciężko jest zastąpić. Jest to powód dla którego firmy powinny wprowadzać systemy wpływające pozytywnie na motywację i chęć działania, co automatycznie zwiększy efektywność pracy.

Technologia cyfrowa towarzyszy nam we wszystkich sferach życia. Postęp technologiczny jest czynnikiem, który w największym stopniu napędził tempo zmian oraz spowodował wyłonienie się nowych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Można powiedzieć, że zrewolucjonizował on funkcjonowanie działów HR.

Nowym i ciekawym zjawiskiem jest tzw. People analytics, czyli przechowywanie w systemie wszystkich informacji na temat pracowników (dane o ludziach), aby w szybki i prosty sposób wykorzystać je przy ocenie wpływu kadry na sytuację organizacji i jej pozycję na rynku. Analiza usystematyzowanych w ten sposób informacji ułatwia prognozowanie i rozwiązywanie problemów. Innym ciekawym, choć mało popularnym zjawiskiem stają się platformy mobilne. W tym przypadku funkcjonowanie narzędzi kadrowych opiera się na aplikacji mobilnej, dzięki czemu mamy kontrolę nad procesami niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Technologia cyfrowa z całą pewnością znacznie podnosi jakość pracy działów HR dzięki efektywnemu gromadzeniu informacji oraz zautomatyzowaniu zachodzących procesów, co skraca czas podejmowania decyzji i pozwala skuteczniej reagować na wymagania turbulentnego otoczeni.

Zmiany zaobserwować można również w procesie rekrutacyjnym. Wiedza i doświadczenie nie są już jedynymi kluczowymi wymaganiami – obecnie na znaczeniu zyskują posiadane kompetencje „miękkie” takie jak auto motywacja do pracy, zdolność współdziałania, łatwość przyswajania wiedzy, bądź odporność na stres. Aby organizacja osiągnęła sukces potrzebne jest wychodzenie poza stare schematy, co można osiągnąć dzięki, ambitnej, silnie zmotywowanej kadrze potrafiącej dokonać analizy sytuacji w sposób całościowy oraz przedstawić wartościowe propozycja zmian. Żadna technologia nie jest w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności. A co jeśli chodzi o sam przebieg procesu rekrutacji? Kiedyś nie do pomyślenia było pozyskanie pracownika z Facebook’a lub Snapchat’a. Coraz więcej firm chcąc dać znać o swoim istnieniu na rynku pracy nie kończy na wystawieniu ogłoszenia o wolnym stanowisku. Dzisiejsze organizacje powinny budować pozytywny wizerunek i starać się wyróżnić na tle innych pracodawców. W tym procesie niesamowicie pomocne okazują się media społecznościowe. Skala działania takich portali jak Facebook, Twitter lub LinkedIn jest przeogromna, a przekazywane informacje w bardzo szybkim czasie są w stanie dotrzeć do dużej liczny adresatów. Social Media to doskonały środek komunikacji na linii kandydat – pracodawca (i odwrotnie). Widok kadrowej siedzącej na Facebook’u nikogo już nie powinien dziwić, gdyż media społecznościowe przestają być tylko rozrywką, a zyskują na znaczeniu jako narzędzie pracy działów HR.

Nowością jest także podejście do sposobu zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Korporacje coraz częściej wykorzystują możliwość rozwoju on-line odchodząc tym samym od tradycyjnych metod szkoleń polegających na osobistym kontakcie z instruktorem w wyznaczonym miejscu i czasie. Przeniesienie nauki do świata wirtualnego pozwala samodzielnie zdobywać wiedzę dzięki uczestnictwu w e-kursach, a dzięki specjalnemu oprogramowaniu w przypadku szkoleń z trenerem umożliwia rozwój na odległość, pozwalając na kontakt osób znajdujących się w zupełnie różnych miejscach.

Coraz częściej słyszy się termin work – life balace. Oznacza on pogodzenie życia zawodowego pracowników z ich życiem prywatnym. Bez wątpienia równowaga pomiędzy pracą, a rodziną stanowi dużą wartość dla każdego człowieka i jest jednym z najsilniejszych motywatorów do efektywnej pracy. W trosce o swoją kadrę organizacje wprowadzają elastyczny czas pracy w codzienne funkcjonowanie firmy, zyskując tym samym coś bardzo cennego – lojalnego i pełnego chęci do osiągania wyznaczonych celów pracownika.

Nowoczesne technologie zaczynają towarzyszyć nam w każdej dziedzinie życia. Internet i aplikacje mobilne łamią bariery odległościowe, a automatyzacja oraz systemy informatyczne skutecznie upraszczają przebieg procesów zachodzących w firmie. Tempo rozwoju postępu technologicznego jest ogromne. Jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie? Z całą pewnością już niedługo się o tym przekonamy.

Aleksandra Bellwon

26/05/2017 Szkolenia dofinansowane


01-05.05.2017 PERSPECTA Nieczynna


W dniach 1.05 – 05.05.2017 PERSPECTA będzie nieczynna.

24/04/2017 Co musisz wiedzieć o pracy w HR?


Pracownika działu Human Resources (HR) to osoba, do której na samym początku trafia CV, która robi selekcję zgłoszeń i zaprasza na spotkanie w firmie najodpowiedniejsze osoby na dane stanowisko. To ona decyduje, kto będzie pracować na sukces firmy.

Obowiązki HR-owca są o wiele szersza niż „kadrowca”, do którego wielu z nas jest przyzwyczajonych. W dziale Personalnym znajdziemy wielu specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspólnie dbają o korzyści dla pracownika i firmy. Do przykładowych obowiązków należy administracja i aktualizowanie danych o pracownikach, poszukiwanie kandydatów na stanowiska, ocenianiem przydatności osoby ubiegającej się o pracę, a także wszystko, co jest związane z zatrudnieniem – w tym także kwestie prawne. Z badania portalu Pracuj.pl pt. „HR-owca portret własny” wynika że większość HR-owców ma szeroki zakres obowiązków. Zajmują się zarówno rekrutacją (95 proc.), selekcją aplikacji (92 proc.), jak i sprawami kadrowymi (79 proc.) i szkoleniami (77 proc.). 

Praca w dziale personalnym wymaga od pracownika ciągłego podnoszenia kwalifikacji i bycia na bieżąco. Zwłaszcza w polskich okolicznościach, gdy przepisy często się zmieniają, a zagmatwanie prawa jest niebotyczne, przed działem HR staje poważne wyzwanie. Szkolenia z zakresu kodeksu pracy, rozliczeń z aparatem skarbowym czy prowadzenie akt osobowych to niemal codzienność w pracy działu kadr. Podobnie jest ze szkoleniami związanymi z motywowaniem pracowników, umiejętnością walki ze stresem czy budowaniem im ścieżki rozwoju i awansu zawodowego.

Praca w HR jest pełna wyzwań i bardzo ciekawa.  Idealnymi kandydatami na stanowiska w tym dziale są osoby po biznesowych kierunkach studiów oraz z doświadczeniem w biurze. Obecnie istnieje spore zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z tej branży. Warto też pamiętać, że starając się o pracę w dziale human resources należy być jak najbardziej szczerym. Podczas rozmowy o pracę specjaliści, którzy rekrutują, najzwyczajniej zauważą każdą próbę podkolorowania swojego życiorysu.


Małgorzata Rogowska


archiwum