MENU

PL

Projekt Dofinansowany - System Ocen i Motywacji Pracowników

 1. Celem projektu jest zbudowanie systemu ocen okresowych i motywacyjnego w  małych, średnich
  i dużych przedsiębiorstw.
 2. Projektem objęte są przedsiębiorstwa mające swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Projekt trwa od 01.03.2019 do 31.12.2019 lub do wyczerpania miejsc w projekcie.
 4. Projekt należy zrealizować najpóźniej do 31.05.2020.
 5. Realizacja – przedsiębiorstwa zainteresowane projektem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do projektu. Na jego podstawie zostanie przygotowana umowa.
 6. Projektem nie są objęte mikroprzedsiębiorstwa .
 7. Kolejność realizacji projektu wyznacza termin wpłynięcia formularza zgłoszeniowego.
 8. Pierwszeństwo w projekcie mają przedsiębiorstwa, które zrealizowały szkolenia dofinansowane w latach 2015-2019 przez Wykonawcę.
 9. W ramach projektu realizowane są:
 • Badanie satysfakcji i motywacji pracowniczej.
 • Stworzenie systemu ocen okresowych.
 • Stworzenie systemu motywującego.

wróć