MENU

PL

Katarzyna Kocur - Kisielewicz

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznejo specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Konsumenta oraz Interwencja Kryzysowa. Obecnie kończy doktorat z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Krzysztof Greliak

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Psychologia Makrospołeczna.

Agnieszka Orzug

Psycholog. Coach. Psycholog transportu. Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Akademia Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki na Uniwersytecie SWPS.

Małgorzata Stefaniak

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Psychologia o ze specjalizacją Organizacja i Zarządzanie oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Marketing.

Andrzej Grzywacz

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Psychologia oraz Zarządzanie i Marketing. Brał udział w szeregu kursów i szkoleń z zakresu zarządzania podczas dwóch staży studenckich w Stanach Zjednoczonych.

Mariola Jakubowska Korcz

Od ponad 26 lat wiąże swoje doświadczenie zawodowe z księgowością m.in. na stanowiskach: Główna Księgowa FancyFon S.A., Dyrektor oddziału w Gdańsku Polskiego Centrum Audytu i Rachunkowości sp. z o.o. Warszawa, Główny Księgowy Hotelu Chińskiego ZHONG HUA w Sopocie.

Dorota Mazurkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (prawo administracyjne, zarządzanie w administracji) a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Praktyka zarządzania projektami unijnymi w tym projekty strukturalne). Trener, coach, z certyfikatem ukończenia Szkoły Trenerów, specjalista zarządzania w administracji.

Agnieszka Szponar

Certyfikowany Coach ICC (International COaching Community). Ukończyła Szkołę Trenerów „Heuresis” w Krakowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Zuzanna Parzych

Absolwentka Politechniki Gdańskiej na kierunku Matematyka ze specjalizacją Matematyka Finansowa oraz studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej. Interesuje się twardym HR-em i organizowaniem czasu. Lubi nabywać nowe doświadczenia i umiejętności. Potrafi pracować pod presją czasu i nie lubi go marnować, zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Lubi kryminologie oraz w wolnym czasie opracowuje rozwiązania zadań z olimpiad matematycznych.

Adrianna Starbała

Studentka trzeciego roku na kierunku prawo w biznesie, specjalność prawo i zarządzanie. Interesuje się HR-em oraz digital marketingiem. Komunikatywna i lubiąca pracę z ludźmi. Stawia na swój rozwój osobisty i zawodowy. Cały czas rozwija się zawodowo biorąc udział w kursach i szkoleniach. W obecnej pracy prowadzi wykłady dotyczące profilaktyki zdrowia. W wolnej chwili interesuje się literaturą, hobbystycznie pisze.

Maria Kotuła

Absolwentka pedagogiki ze specjalnością socjoterapia. Swoją przyszłość zawodową wiąże z branżą HR. Lubi obserwować, poznawać ludzi, uczyć się i dzielić z innymi swoimi spostrzeżeniami. Ważnymi elementami skuteczności działań są dla niej relacje międzyludzkie oraz umiejętności społeczne, a także skuteczna komunikacja, nawiązywanie relacji, współpraca w zespole, otwartość i empatia. Swoje zainteresowania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi rozwija na kursach oraz szkoleniach. Uzyskała tytuł specjalisty ds. rekrutacji pracowników. Dodatkowo nieustannie zdobywa wiedzę na temat budowania marki poprzez media społecznościowe. Interesuje się analizą transakcyjną w zarządzaniu, która dotyczy sposobów budowania dobrych relacji w kontaktach zawodowych i wpływania na innych. Ma ona także zastosowanie w przypadku ról zawodowych i osobistych, motywacji i efektywności. Wśród innych zainteresowań może wymienić psychologię biznesu, ziołolecznictwo oraz teorię pól morficznych Ruperta Sheldrake’a. W wolnym czasie stosuje terapię kamertonami terapeutycznymi, terapię schematów, a także praktykuje mindfulness.