MENU

PL

Katarzyna Kocur - Kisielewicz

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznejo specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Konsumenta oraz Interwencja Kryzysowa. Obecnie kończy doktorat z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Krzysztof Greliak

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Psychologia Makrospołeczna.

Agnieszka Orzug

Psycholog. Coach. Psycholog transportu. Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Akademia Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki na Uniwersytecie SWPS.

Małgorzata Stefaniak

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Psychologia o ze specjalizacją Organizacja i Zarządzanie oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Marketing.

Andrzej Grzywacz

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Psychologia oraz Zarządzanie i Marketing. Brał udział w szeregu kursów i szkoleń z zakresu zarządzania podczas dwóch staży studenckich w Stanach Zjednoczonych.

Mariola Jakubowska Korcz

Od ponad 26 lat wiąże swoje doświadczenie zawodowe z księgowością m.in. na stanowiskach: Główna Księgowa FancyFon S.A., Dyrektor oddziału w Gdańsku Polskiego Centrum Audytu i Rachunkowości sp. z o.o. Warszawa, Główny Księgowy Hotelu Chińskiego ZHONG HUA w Sopocie.

Dorota Mazurkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (prawo administracyjne, zarządzanie w administracji) a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Praktyka zarządzania projektami unijnymi w tym projekty strukturalne). Trener, coach, z certyfikatem ukończenia Szkoły Trenerów, specjalista zarządzania w administracji.

Agnieszka Szponar

Certyfikowany Coach ICC (International COaching Community). Ukończyła Szkołę Trenerów „Heuresis” w Krakowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Agata Butkiewicz

Studentka III roku studiów licencjackich na kierunku Analityka Gospodarcza na Politechnice Gdańskiej. Od trzech lat certyfikowany Trener Odysei Umysłu. Swoją przyszłość wiąże z takimi dziedzinami jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia organizacji oraz szeroko pojęta dydaktyka. Interesuje się psychologią i relacjami międzyludzkimi. W czasie wolnym pogłębia swoją wiedzę na te tematy, czyta brytyjskie kryminały oraz ogląda filmy.

Agnieszka Aksjonów

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Psychologia. Na studiach uczestniczyła w projekcie „Akademia HR”, ukończyła kursy z zakresu psychologii organizacji i pracy m.in.: Rekrutacja i selekcja, Motywacja i motywowanie pracowników, Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach, Zarządzanie personelem, Ocenianie pracowników, Coaching w organizacji. Jej największą pasją są ludzie, których odkrywa nie tylko w bezpośrednich kontaktach społecznych, ale również poprzez czytanie reportaży. Najwięcej radości czerpie z rozmów z ludźmi, podczas których stara się przede wszystkim słuchać.

Malwina Chachnowska

Studentka IV roku studiów magisterskich kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła warsztat wizualności w nowych mediach w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Interesuje się pozytywną psychologią pracy, psychologią motywacji, reklamą i mediami społecznościowymi.  Stale się uczy i stawia na rozwój. Zakochana w technologiach ułatwiających życie. W przyszłości chciałaby wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii biznesu w pracy, coachingu, marketingu czy reklamie. Poza Human Resources pasjonuje ją tworzenie tekstów. Czas wolny spędza śledząc trendy w branży gastronomicznej. 

Justyna Bogumił

Studentka II roku studiów licencjackich Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych o specjalności Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. Poza studiami bardzo aktywna społecznie w organizacjach studenckich i pozarządowych takich jak Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego czyForum Młodych Dyplomatów. Interesuje się szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Swoją przyszłość chce związać z dyplomacją lub z HR. W wolnym czasie lubi oglądać filmy i seriale o tematyce politycznej.