Nasz Zespół

Katarzyna Kocur

Obraz1Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacjach: Psychologia Organizacji i Zarządzania, Psychologia Marketingu i Konsumenta oraz Interwencja Kryzysowa. Specjalistyczną wiedzę tematyczną poszerzyła na licznych szkoleniach. Swoją ścieżkę zawodową związała ściśle z wykształceniem pracując w działach personalnych wiodących firm w Trójmieście. W swoim doświadczeniu zawodowym przeprowadziła ponad 900 procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jako psycholog zrealizowała ponad kilka tysięcy godzin doradztwa zawodowego oraz szkoleń. Dyrektor firmy PERSPECTA, odpowiedzialna za koordynację pracy całego zespołu, prowadzenie szkoleń, audytów personalno – organizacyjnych oraz nadzorowanie nad realizacją badań marketingowych. Jako trener specjalizuje się w tematyce szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, rozwoju zawodowego, zarządzania, marketingu i sprzedaży. W życiu zawodowym dąży do ciągłego doskonalenia jakości obsługi Klienta oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Marketingu.

 

Krzysztof Greliak

Krzysztof Greliak

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Psychologia Makrospołeczna. Pierwsze doświadczenie zdobył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie odbył staż dydaktyczny oraz realizował projekty badawcze m.in. „Władza, a poczucie własnej wartości”, „Badanie percepcji logo”, „Władza, a zachowania konsumenckie”. Organizator konferencji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Stażysta w „Laboratorium Percepcji Reklamy”, gdzie realizował projekty badawcze z zakresu „utajonych postaw i zachowań konsumenckich”. W latach 2010-2011 realizował projekty z zakresu kultury oraz integracji społecznej dla Stowarzyszenia Animacji Kultury Coolturofon. Laureat konkursu Gdyński Biznesplan 2009 z projektem “Eyetracking badania i rozwój”. W PERSPECTA jest odpowiedzialny za dział badań marketingowych. Jako koordynator działu realizuje projekty badawcze z zakresu min. testów konsumenckich, badań ewaluacyjnych, testów produktów, badań popytu, badań jakościowych (projekty m.in. dla: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Marion Kosmetyki, Agencja Rozwoju Gdyni, Pliszka, Europejskie Centrum Solidarności, Plast Team, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości,  WYG International). Podczas realizowania projektów badawczych charakteryzuje się wysoką dokładnością oraz rzetelnością. Dąży do tego, by wyniki badań były przede wszystkim podstawą do wprowadzania zmian, umożliwiających polepszenie stanu obecnego produktu lub usługi. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Mariola Jakubowska – Korcz

Mariola Jakubowska KorczOd ponad 20 lat wiąże swoje doświadczenie zawodowe z księgowością m.in. na stanowiskach: Główna Księgowa FancyFon S.A., Dyrektor oddziału w Gdańsku Polskiego Centrum Audytu i Rachunkowości sp. z o.o. Warszawa, Główny Księgowy Hotelu Chińskiego ZHONG HUA w Sopocie. W ramach doświadczenia księgowego zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad księgowością firm, sporządzaniem raportów z przeprowadzanych audytów firm, obsługą kontroli z Urzędów Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej, sporządzeniem rejestrów VAT, deklaracji podatkowych, GUS i ZUS, etc. Dodatkowo od 7 lat związana z działalnością trenerską w zakresie realizacji szkoleń z księgowości. Dzięki zaangażowaniu i chęci dalszego rozwoju ciągle poszerza swoją wiedzę i umiejętności zdobywając kolejne certyfikaty: Technologia w służbie trenera oraz Budowanie autorytetu trenera na sali szkoleniowej w ramach programu „Sięgaj poza horyzont – doskonalenie umiejętności trenerskich”. W firmie PERSPECTA odpowiedzialna jest za prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie księgowości.

Dorota Trzeciak

Od ponad 10 lat wiąże swoje doświadczenie zawodowe z działami administracyjnymi oraz kadrowo płacowymi. W ramach swojej ścieżki kariery zajmuje się kontrolą, dekretacją i księgowaniem dokumentów finansowo –  księgowych, przygotowywaniem raportów finansowych, sporządzaniem deklaracji do ZUS i US, prowadzeniem teczek osobowych pracowników i spraw pracowniczych, sporządzaniem umów oraz innych dokumentów  kadrowych. Od 2007 roku dodatkowo związana z działalnością trenerską i szkoleniową w zakresie księgowości oraz kadr i płac. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzyła podczas Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, uzyskując tytuł Managera Zasobów Ludzkich. W firmie PERSPECTA odpowiedzialna jest za prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu kadr i płac oraz księgowości.

Dorota Mazurkiewicz Dorota MazurkiewiczAbsolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (prawo administracyjne, zarządzanie w administracji) a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Praktyka zarządzania projektami unijnymi w tym projekty strukturalne). Trener, coach, z certyfikatem ukończenia Szkoły Trenerów, specjalista zarządzania w administracji. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z UE, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność gospodarczą, oraz szkolenia z komunikacji, oceny i ewaluacji szkoleń. Koordynacja i zarządzanie dużymi projektami unijnymi (ZPORR, POKL, SPO RZL, PHARE).  Specjalizuję się w szkoleniach trenerskich, szeroko pojętym zarządzaniu projektami i organizacjami, coachingu, warsztatach integracyjnych w szkoleniach z zakresu komunikacji, budowania zespołów, zarządzania zespołem pracowniczym, motywacji, asertywności, zarządzania czasem, kreowania wizerunku, autoprezentacji. Autor i organizator konkursu: Polsko – Niemiecko – Czesko Nagroda „INNOVATION” w kategoriach:    innowacyjny produkt, partnerstwo publiczno – prywatne, najlepsza współpraca transgraniczna; „Europa to Ty- zadbaj o swoją przyszłość” – Parlament Europejski, Bruksela 2012/2013.

Agnieszka Orzug

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Konsumenta oraz Interwencja Kryzysowa. Absolwentka Podyplomowych Studiów na kierunku Akademia Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej. Zawodowo związana z branżą NGO realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych. Zaangażowana w budowę planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 2011-2013.Trener motywacji w projektach mających na celu aktywizację osób bezrobotnych. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego.Jako trener realizuje szkolenia m.in. z zakresu: komunikacja, autoprezentacja, asertywność, skuteczne negocjacje, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, motywacja, dress code, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Agnieszka Peć – Soszka

Agnieszka Peć SoszkaTrener Biznesu z ponad 13-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń z zakresu budowania zespołu, współpracy i odpowiedzialności indywidualnej i zespołowej, efektywnej komunikacji, technik sprzedaży oraz profesjonalnego kontaktu z klientem, technik wpływu na siebie i innych, technik twórczego rozwiązywania problemów oraz  integracji i motywacji. Certyfikowany trener Technik Szybkiego Zapamiętywania. Współpracuje z magazynem Dolce Vita. Zostały opublikowane jej artykuły z obszarów: coaching managerski zarządzanie zmianą w firmie, typologia klientów, techniki szybkiego zapamiętywania. W swojej historii zawodowej pracowała jako Specjalista ds. personalnych w Firmie Redan SA oraz kilka lat, jako Dyrektor ds. zasobów ludzkich w Firmie Budvar Centrum SA zatrudniającej ok. 500 pracowników oraz jako Manager personalny Good Luck Club. Tym samym ściśle współpracując z Zarządem współtworzyła i realizowała długofalowe projekty personalne i szkoleniowe. Jej staż trenerski wynosi co najmniej 980 dni szkoleniowych.

Małgorzata Stefaniak

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Psychologia o ze specjalizacją Organizacja i Zarządzanie oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Marketing. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzyła kończąc dodatkowo Akademię Trenera. Ponad 10 lat pracowała na stanowisku Koordynatora Działu Rozwoju w Wielkiej Brytanii w jednej z wiodących firm doradztwa personalnego. Praca ta pozwoliła jej na poznanie nowoczesnych narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, które wdraża do dzisiaj. W firmie PERSPECTA odpowiedzialna jest za realizację projektów z zakresu doradztwa personalnego oraz prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz marketingu.

Andrzej Grzywacz

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Psychologia oraz Zarządzanie i Marketing. Brał udział w szeregu kursów i szkoleń z zakresu zarządzania podczas dwóch staży studenckich w Stanach Zjednoczonych. Od 20 lat swoje doświadczenie związał z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Przez 5 lat był wykładowcą na uniwersytecie w U.S.A. Twórca kampanii reklamowych oraz działań marketingowych dla wielu wiodących korporacji.  W firmie odpowiedzialny na szkolenia z obszaru projektów marketingowych oraz wspieranie działu badań marketingowych.

Agnieszka Szponar

Certyfikowany Coach ICC (International COaching Community). Ukończyła Szkołę Trenerów „Heuresis” w Krakowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, „Parkowy Coach” w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, prowadzi własną działalność coachingowo-szkoleniową pod marką Flow Coaching. Od prawie 5 lat prowadzi sesje coachingowe i warsztaty z umiejętności miękkich, przeprowadziła około 500 godzin coachingu w obszarze biznesu, życia zawodowego i osobistego. Pracuje z menedżerami, freelancerami, a także ekspertami z różnych dziedzin. Specjalizuje się w obszarze komunikacji i rozwoju kompetencji przywódczych w oparciu o stosowanie narzędzi coachingowych w pracy menedżera oraz w coachingu biznesowym i sprzedażowym. Zanim została coachem i trenerem przez ostatnie 6 lat pracowała w sprzedaży usług w międzynarodowej firmie jako Key Account Manager. Prywatnie fascynuje się turystyką górską i zdrowym stylem życia, stale pracuje nad własnym rozwojem osobistym, który uważa za klucz do sukcesu. Przez ostatni rok prowadziła Strefę Zdrowia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, jej konikiem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i poprawa wydajności poprzez holistyczne podejście do człowieka.

 

Michalina Literska

michUkończyła Etnologię na Uniwersytecie Gdańskim, posiada doświadczenie w sprzedaży, zdobyte w kontaktach telefonicznych i bezpośrednich z klientami. Jej pasją są ludzie, wspieranie ich w dążeniach do realizowania wyznaczonych celów, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, budowanie świadomości własnej wartości. Interesuje się również historią i sytuacją geopolityczną Polski i świata. Staż w firmie PERPSPECTA jest jej pierwszym doświadczeniem w branży HR, jednak z nią wiąże swoją przyszłość.


 

 

Agnieszka Ćwiklińska – Ślebioda

Agnieszka Ćwiklińska-ŚlebiodaUkończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Gdańskim. Od ponad ośmiu lat związana z rynkiem medycznym, posiada doświadczenie w bezpośredniej i telefonicznej obsłudze klienta. Dotychczasowe doświadczenia pracy w zespole pomogły jej odkryć zainteresowania związane z tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Praca praktykantki w firmie Perspecta jest pierwszym krokiem na drodze do przekwalifikowania. W wolnych chwilach najczęściej spotykana z dobrą książką.

 

 

 

fotoAnna Jaroszewska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Socjologia ze specjalizacją media i komunikacja. Doświadczenie w kontaktach z klientami, głównie zagranicznymi, zdobyła w trakcie sprzedaży oraz obróbki bursztynu. Prowadziła badania terenowe zarówno ilościowe, jak i jakościowe uzupełnione licznymi raportami. Zajmowała się animacją czasu wolnego dla dzieci. Interesuje się psychologią społeczną i socjologią miasta. W wolnych chwilach podróżuje, maluje oraz gra na gitarze. Praktyki podjęte w firmie Perspecta są szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu HR oraz poszerzaniu zainteresowań związanych z tym obszarem.

Karolina Kucharczyk

Koordynator Pomorskiego Centrum Biznesu

Możliwość komentowania jest wyłączona.