MENU

PL

Krzysztof Greliak

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Psychologia Makrospołeczna. Pierwsze doświadczenie zdobył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie odbył staż dydaktyczny oraz realizował projekty badawcze m.in. „Władza, a poczucie własnej wartości”, „Badanie percepcji logo”, „Władza, a zachowania konsumenckie”. Organizator konferencji Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Stażysta w „Laboratorium Percepcji Reklamy”, gdzie realizował projekty badawcze z zakresu „utajonych postaw i zachowań konsumenckich”. W latach 2010-2011 realizował projekty z zakresu kultury oraz integracji społecznej dla Stowarzyszenia Animacji Kultury Coolturofon. Laureat konkursu Gdyński Biznesplan 2009 z projektem “Eyetracking badania i rozwój”. W PERSPECTA jest odpowiedzialny za dział badań marketingowych. Jako koordynator działu realizuje projekty badawcze z zakresu min. testów konsumenckich, badań ewaluacyjnych, testów produktów, badań popytu, badań jakościowych (projekty m.in. dla: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Marion Kosmetyki, Agencja Rozwoju Gdyni, Pliszka, Europejskie Centrum Solidarności, Plast Team, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości,  WYG International). Podczas realizowania projektów badawczych charakteryzuje się wysoką dokładnością oraz rzetelnością. Dąży do tego, by wyniki badań były przede wszystkim podstawą do wprowadzania zmian, umożliwiających polepszenie stanu obecnego produktu lub usługi. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi.


wróć