MENU

PL

Dorota Mazurkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (prawo administracyjne, zarządzanie w administracji) a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Praktyka zarządzania projektami unijnymi w tym projekty strukturalne). Trener, coach, z certyfikatem ukończenia Szkoły Trenerów, specjalista zarządzania w administracji. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z UE, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność gospodarczą, oraz szkolenia z komunikacji, oceny i ewaluacji szkoleń. Koordynacja i zarządzanie dużymi projektami unijnymi (ZPORR, POKL, SPO RZL, PHARE).  Specjalizuję się w szkoleniach trenerskich, szeroko pojętym zarządzaniu projektami i organizacjami, coachingu, warsztatach integracyjnych w szkoleniach z zakresu komunikacji, budowania zespołów, zarządzania zespołem pracowniczym, motywacji, asertywności, zarządzania czasem, kreowania wizerunku, autoprezentacji. Autor i organizator konkursu: Polsko – Niemiecko – Czesko Nagroda „INNOVATION” w kategoriach:    innowacyjny produkt, partnerstwo publiczno – prywatne, najlepsza współpraca transgraniczna; „Europa to Ty- zadbaj o swoją przyszłość” – Parlament Europejski, Bruksela 2012/2013.


wróć