MENU

PL

Agnieszka Orzug

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalizacjach: Psychologia Organizacji oraz Zarządzania, Psychologia Marketingu i Konsumenta oraz Interwencja Kryzysowa. Absolwentka Podyplomowych Studiów na kierunku Akademia Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej. Zawodowo związana z branżą NGO realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczno – zawodową osób niepełnosprawnych. Zaangażowana w budowę planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 2011-2013.Trener motywacji w projektach mających na celu aktywizację osób bezrobotnych. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego.Jako trener realizuje szkolenia m.in. z zakresu: komunikacja, autoprezentacja, asertywność, skuteczne negocjacje, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, motywacja, dress code, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.


wróć