MENU

PL

Monika Szatkowska

Obecnie studiuję psychologię na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Oprócz zainteresowań nad psychologią kliniczną dodatkowo zgłębiam wiedzę na temat psychologii biznesu i zarządzania. Szukam nowych wyzwań i doświadczeń, chcę wykorzystywać zdobytą wiedzę psychologiczną w wielu aspektach. Po godzinach rozkręcam mały biznes tak więc wyuczoną teorię przekładam na praktykę. Połączenie studiów dziennych oraz pracy wymaga ode mnie bardzo dobrej organizacji czasu, planu i elastyczności.


wróć