MENU

PL

System ocen i motywacji pracowników

 1. Zniżką – 50% objęte są wszystkie firmy niezależnie od lokalizacji na terenie kraju.
 2. Cena usługi jest niezależna od ilości pracowników – 4500 PLN netto.
 3. W cenie:
 • Opracowanie narzędzi dedykowanych dla określonej organizacji
 • Stworzenie od podstaw i weryfikacja istniejących opisów stanowisk
 • Opracowanie systemu okresowych ocen pracowniczych
 • Utworzenie systemu motywacyjnego dla członków organizacji
 • Badanie satysfakcji i motywacji pracowniczej
 • Dedykowany koordynator
 • Wdrożenie usługi i bieżący kontakt z pracownikami
 • Konsultacje online
 1. Dodatkowe konsultacje w siedzibie klienta 1500 PLN netto/ 1 dzień.
  Cena zawiera dojazd oraz ewentualne noclegi.
 2. Cennik obowiązuje do dnia 31.10.2021.
 3. System ocen i motywacji - Szczegóły oferty wersja pdf.

 

 

 

 

Etapy działań

 

Czas trwania

Etap 1     Przygotowanie projektu

1.   Opracowanie harmonogramu działań w czasie.

2. Przekazanie szczegółowych instrukcji informujących pracowników o zamierzonych działaniach.

3.  Analiza obecnych opisów stanowisk, struktury
oraz procedur organizacji.

4.  Analiza funkcjonowania poszczególnych działów.

5. Konsultacja w siedzibie Klienta lub konsultacja online.

Do 10 dni roboczych

Etap 2     Zbieranie danych

6. Działania audytowe za pomocą narzędzi przygotowanych w wersji online

 • Narzędzie służące do weryfikacji opisów stanowisk oraz ich tworzenia
 • Narzędzie badające oczekiwania względem systemu motywacyjnego dla firmy oraz systemu okresowych ocen pracowniczych
 • Narzędzie mierzące satysfakcję, zaangażowanie
  i motywację wszystkich pracowników

Do 3 tygodni na uzupełnienie
przez pracowników

Etap 3     Opracowanie danych

7.  Analiza i wnioski – zebranie danych:

 • Przedstawienie poziomu motywacji w firmie
  w poszczególnych działach oraz analiza danych
  do utworzenia systemu motywacyjnego
 • Wyłonienie kluczowych kompetencji do utworzenia okresowych ocen pracowniczych

8. Przesłanie raportu do zarządu.

Do 1 miesiąca

Etap 4     Finalizacja działań

9. Stworzenie opisów stanowisk, systemu ocen pracowniczych i motywacji.

10.   Konsultacja w siedzibie Klienta lub konsultacja online.

11. Ewentualne poprawki i ostateczne przekazanie dokumentacji.

Do 2 miesięcy