Ocena Pracownicza

Korzystając z Oceny Pracowniczej otrzymują Państwo:

 • Wiarygodne informacje dotyczących osiąganych efektów
 • Diagnozę kwalifikacji i kompetencji Pracowników
 • Określenie potrzeb szkoleniowych
 • Dane będące podstawą do określenia płac i premii
 • System umożliwiający monitorowanie efektywności pracy
 • Wzrost poziomu skutecznej komunikacji w zespole

Realizacja Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych

 1. Analiza kultury organizacyjnej oraz istniejącego SOOP jeśli taki istnieje.
 2. Opracowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych – określenie kryteriów oraz narzędzi oceny.
 3. Wprowadzenie pracowników do nowych działań organizacyjnych – szkolenia dla osób ocenianych oraz oceniających.

 Ocena 360 stopni

 • Narzędzie do zbierania informacji na temat pracownika przez przełożonych, podwładnych oraz współpracowników
 • Dostarcza danych z różnych źródeł tworząc łącznie obiektywny obraz pracownika
 • Zwiększa motywację do samodoskonalenia się oraz realizacji
 • Wspiera System Okresowych Ocen Pracowniczych
 • Usprawnia wprowadzanie zmian w organizacji

Etapy Realizacji Oceny 360 stopni

 1. Określenie celu metody oceny 360 stopni.
 2. Sprecyzowanie obszarów pracy i zachowania, których udzielane informacje zwrotne będą dotyczyć.
 3. Dopasowanie metod zbierania analizy i prezentacji danych do kultury organizacyjnej.
 4. Opracowanie programu wdrażania.
 5. Monitorowanie i ocena programu.

 

Zapraszamy do Współpracy

Możliwość komentowania jest wyłączona.