Opisy Stanowisk

Korzystając z Opisów Stanowisk otrzymują Państwo:

 • Określenie danego stanowiska w organizacji
 • Podstawę do realizacji działań personalnych w organizacji takich jak rekrutacja, ocena pracownicza, systemy motywacyjne
 • Informacje, dzięki którym będzie możliwe wartościowanie stanowisk pracy
 • Diagnozę potrzeb szkoleniowych pracowników
 • Zdefiniowanie kompetencji wymaganych w organizacji na danym stanowisku pracy
 • Narzędzie umożliwiające wykorzystanie w umowach

Opis Stanowiska zawiera:

 • Nazwa oraz miejsce w siatce organizacyjnej
 • Cel nadrzędny istnienia stanowiska
 • Zakres odpowiedzialności oraz obowiązki
 • Kwalifikacje i kompetencje wymagane na danym stanowisku
 • Warunki behawioralne stanowiska pracy

Zapraszamy do Współpracy

Możliwość komentowania jest wyłączona.