Outplacement

Outplacement (zwolnienie monitorowane) – rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy i wynikające z tego usługi rynku pracy na rzecz pracownika, będącego w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonego wypowiedzeniem.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia Pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu.

Korzystając z usługi Outplacement otrzymują Państwo:

  •  Kompleksowe doradztwo psychologiczne
  • Wsparcie w szukaniu nowego miejsca pracy dla osób zwalnianych
  • Określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego
  • Organizację szkoleń
  • Doradztwo w zakresie księgowości i zakładania własnej działalności gospodarczej

 

Zapraszamy do Współpracy

Możliwość komentowania jest wyłączona.