Rekrutacja Pracowników

Korzystając z usługi rekrutacji otrzymują Państwo:

 • Realizację projektu przez firmę z doświadczeniem na rynku
 • Nowoczesne metody selekcji i weryfikacji Kandydatów
 • Realizacja w oparciu o metodę success fee
 • Dobór narzędzi weryfikacyjnych oparciu o specyfikę firmy oraz branży
 • Raport z przebiegu rekrutacji zawierający charakterystyki 3 najlepszych Kandydatów odpowiadających opisowi stanowiska
 • Gwarancję na okres 3 miesięcy – w przypadku rozwiązania z Kandydatem umowy, bezpłatne przeprowadzenie kolejnej rekrutacji

Schemat Procesu Rekrutacji

 • Opis stanowiska pracy – określenie profilu Kandydata. Opis zostaje uzupełniony na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dotyczący wymagań stawianych Kandydatom. Dokument jest dołączony do umowy.
 • Metody Rekrutacji (zastosowane razem w celu zwiększenia skuteczności)
 • Opracowanie ogłoszenia oraz publikacja na 20 portalach dopasowanych do stanowiska. Skuteczność ogłoszenia zostaje zwiększona za pomocą codziennego odświeżania na wszystkich portalach.
 • Przedstawienie oferty osobom z bazy danych spełniających kryteria opisu stanowiska.
 • Executive search – bezpośrednie dotarcie do Kandydatów.
 • Weryfikacja i Selekcja Kandydatów – weryfikacja Kandydatów za pomocą specjalistycznych narzędzi opracowanych dla danego stanowiska – testy językowe, branżowe, psychologiczne, zadania sprawdzające umiejętności.
 • Raport – dokument zawiera informacje z przebiegu procesu rekrutacji, metodologię oraz charakterystyki 3 Najlepszych Kandydatów spełniających kryteria opisu stanowiska.

Narzędzia procesu weryfikacji Kandydatów

 • Formularze Weryfikujące
 • Rozmowy Telefoniczne
 • Wywiad
 • Testy Psychologiczne
 • Testy i Zadania Weryfikujące Umiejętności
 • Testy Wiedzy Weryfikujące Znajomość Branży

Realizowane Projekty Rekrutacyjne

a) Pełny proces rekrutacyjny – serwis ogłoszeniowy, selekcja, weryfikacja Kandydatów, raport zawierający dane z przebiegu procesu rekrutacji oraz charakterystyki 3 najlepszych kandydatów Koszt 2900 PLN netto niezależnie od opisu stanowiska.

b) Serwis ogłoszeniowy + wstępna selekcja – Opracowanie ogłoszenia. Dobór portali internetowych do stanowiska. Umieszczenie ogłoszenia na 20 portalach oraz codzienne odświeżanie.Wszystkie aplikacje wraz z szczegółowym opisem po selekcji zostają przesłane do Klienta – 2 x w tygodniu. Koszt 850 PLN netto.

c) Serwis ogłoszeniowy – Opracowanie ogłoszenia. Dobór portali internetowych do stanowiska. Umieszczenie ogłoszenia na 20 portalach oraz codzienne odświeżanie.Wszystkie aplikacje zostają przesłane do Klienta – 2 x w tygodniu. Koszt 650 PLN netto.

d) Success Fee – pełny proces rekrutacyjny, płatność po zaakceptowaniu kandydata. Koszt 3 krotność wynagrodzenia kandydata + opłata aktywacyjna 150 PLN netto.

OFERTA REKRUTACJI

Skorzystaj również ze szkoleń otwartych oraz zamkniętych dla swoich pracowników.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.