Systemy Wynagrodzeń

Zarządzanie wynagrodzeniami polega na formułowaniu i wdrażaniu strategii i zasad polityki, mających na celu sprawiedliwe wynagradzanie pracowników, zgodnie z wartościami cenionymi przez organizację. Wiąże się ono z opracowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem praktyk wynagradzania służących do zwiększenia efektywności organizacji, zespołów i poszczególnych pracowników.

Korzystając z Systemu Wynagradzania otrzymują Państwo:

 • Wsparcie w ustalaniu strategii przedsiębiorstwa
 • Rozwój prawidłowych stosunków pracy i prawidłowego kontraktu psychologicznego
 • Metodę wynagradzania całkowitego, łączącą różne – finansowe i niefinansowe – sposoby wynagradzania tak, by się wzajemnie wspierały i maksymalizowały efekty polityki i praktyki wynagrodzeń
 • Rozwój umiejętności i kompetencji Pracowników
 • Wzrost poczucia sprawiedliwości ocen w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk wraz z siatką płac

 Etapy Realizacji

 • Analiza potrzeb Klienta
 • Weryfikacja istniejących regulaminów i dokumentacji w organizacji
 • Zaprojektowanie metod wartościowania stanowisk pracy
 • Realizacja wartościowania stanowisk pracy we wcześniej ustalonym zespole projektowym
 • Opracowanie siatki płac oraz raportu końcowego

Zapraszamy do Współpracy

Możliwość komentowania jest wyłączona.