MENU

PL

Trening telefonicznej obsługi klienta

Korzyści udziału w szkoleniach dofinansowanych

 • Oszczędność kosztów: przeszkolenie 1 pracownika to koszt 190 PLN netto
 • Wnioski i wskazówki dla przedsiębiorstwa po szkoleniu
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia
 • Indywidualne wskazówki dla uczestników szkolenia 
 • Opieka poszkoleniowa: kontakt uczestników z trenerem w ciągu miesiąca po zrealizowanym szkoleniu
 • Realizacja szkolenia w formie 80% praktyki, 20% teorii

Szczegóły Projektu

 1. Celem projektu jest podniesienie umiejętności telefonicznej obsługi klienta wśród mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
 2. Projektem objęte są przedsiębiorstwa mające swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Koszt szkolenia Trening Telefonicznej Obsługi Klienta 1 dzień (8 h zegarowych) wynosi 3500 PLN cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników), z dofinansowaniem 1950 PLN netto cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników). 
 4. Koszt szkolenia Trening Telefonicznej Obsługi Klienta 2 dni (16 h zegarowych) wynosi 6900 PLN cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników), z dofinansowaniem 3500 PLN netto cała grupa (nie więcej niż 10 uczestników).
 5. Koszty poszczególnych szkoleń dotyczą całej grupy – max 10 osób. Każdy kolejny uczestnik to 195 PLN netto (szkolenie jednodniowe) oraz 350 PLN netto (szkolenie dwudniowe).
 6. Przedsiębiorstwa, które zgłoszą uczestnictwo w 4 lub więcej szkoleniach (o tej samej bądź różnej tematyce) obowiązuje dodatkowe dofinansowanie -10%.
 7. Projekt trwa od 01.02.2019 do 15.07.2019 lub do wyczerpania miejsc w projekcie.
 8. Szkolenia należy zrealizować najpóźniej do 31.12.2019
 9. Miejsce szkolenia –salę wraz z rzutnikiem zapewnia Zamawiający.
 10. Miejsce szkolenia –salę wraz z rzutnikiem zapewnia Zamawiający. W przypadku realizacji szkolenia na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego projekt nie pokrywa kosztów dojazdu – rozliczenie na podstawie obowiązującej kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu - 2019 rok.
 11. Realizacja – przedsiębiorstwa zainteresowane projektem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do projektu. Na jego podstawie zostanie przygotowana umowa.

Program Szkolenia: Trening Telefonicznej Obsługi Klienta

Cele szkolenia:

 • Usprawnienie procesów telefonicznej obsługi klienta w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach
 • Weryfikacja umiejętności obsługi klienta poszczególnych uczestników szkolenia
 • Analiza procesu sprzedaży w przedsiębiorstwie – wnioski i sugestie po szkoleniu
 • Bezpłatna analiza jakości obsługo klienta/ sprzedaży przed szkoleniem – wnioski i sugestie omawiane podczas szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności obsługi klienta
 • Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu sprzedaży i negocjacji z klientami

 

 WPROWADZENIE

 • Określenie potrzeb uczestników szkolenia
 • Ćwiczenia wprowadzające
 • Analiza umiejętności sprzedaży poszczególnych uczestników szkolenia
 • Weryfikacja działań sprzedażowych – wyznaczenie elementów do poprawy
 • Aktualne standardy obsługi klienta i sprzedaży - weryfikacja

 

KOMUNIKACJA  W OBSŁUDZE KLIENTA

 • Czym jest komunikacja?
 • Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę
 • Reguła pierwszego wrażenia przez telefon i e mail oraz trening
 • Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór
 • Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2
 • Parafrazowanie oraz dowartościowywanie rozmówcy
 • Trening aktywnego słuchania
 • Skuteczne przekazywanie informacji – trening
 • Znaczenie tonu głosu
 • Indywidualne treningi uczestników szkolenia z zakresu komunikacji

 

WYWIERANIE WPŁYWU I JĘZYK KORZYŚCI

 • Kluczowe zasady wywierania wpływu: nie odmawia się dwa razy, zasada zaangażowania, stopa w drzwiach, reguła niedostępności
 • Słowa kluczowe w obsłudze klienta
 • Język korzyści C-Z-K oraz C-K

 

TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA

 • Umiejętne rozpoznawanie potrzeb i rozwiązywanie problemu Klienta
 • Klient asertywny, bierny, agresywny, rozmowny, dopasowanie kanałów komunikacyjnych
  do różnych typów Klienta.
 • Standardy telefonicznej obsługi Klienta – dopasowanie słów kluczowych
 • Niedozwolone zwroty w dialogu telefonicznym

 

TECHNIKI OBSŁUGI KLIENTA I KLIENT ZDENERWOWANY

 • Klient zmotywowany vs niezmotywowany
 • Zwroty zakazane w rozmowach handlowych
 • Budowanie pozytywnego nastawienia
 • Najczęstsze obiekcje klientów
 • Obsługa klienta na drodze elektronicznej
 • Przekształcanie negatywnych komunikatów na pozytywy
 • Praktyczne techniki negocjacyjne
 • Klient zdenerwowany i reklamacje
 • Metoda ASAP
 • Trening technik sprzedaży uczestników szkolenia – analiza i wnioski
 • Indywidualne treningi uczestników szkolenia z zakresu obsługi klienta

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dokumenty do pobrania:


wróć