MENU

PL

Szkolenia komunikacja

3Problemy z komunikowaniem się, zarówno w obszarze właściwego mówienia, jak również umiejętności aktywnego słuchania, bardzo często bywają źródłem nieporozumień, frustracji, a nawet konfliktów międzyludzkich. Umiejętność odpowiedniego zaprezentowania siebie jest niezbędna nie tylko na stanowisku menedżerskim czy kierowniczym, ale praktycznie w każdej pracy, w której kontaktujemy się z innymi osobami.

Adresatami szkolenia dotyczącego takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna i autoprezentacja są wszystkie osoby, których celem jest poznanie zasad skutecznego porozumiewania się z naciskiem na aspekt autoprezentacji. Uczestnicy zajęć poznają elementy komunikacji stosowane w procesie tworzenia wizerunku, a także uczą się podstawowych zasad porozumiewania się przy wykorzystaniu zarówno komunikatów werbalnych, jak i niewerbalnych.

W zajęciach mogą wziąć udział pracownicy działów handlowych, obsługi klienta, sprzedawcy, doradcy finansowi oraz przedstawiciele handlowi bezpośrednio odpowiedzialni za sprzedaż i kontakty z klientami.

Przykładowy program szkolenia, którego podstawą jest komunikacja interpersonalna i autoprezentacja:

  • komunikacja werbalna, m.in. dobór słów, ton wypowiedzi, środki i metody oratorskie, sposoby przykuwania uwagi odbiorców, dostosowanie formy do przekazywanego materiału,
  • komunikacja niewerbalna, m.in. postawa ciała, gestykulacja i mimika, ubiór i jego atrybuty, kontakt wzrokowy,
  • autoprezentacja, m.in. wywieranie pozytywnego wrażenia, najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji, zasady świadomego budowania własnego wizerunku,
  • wystąpienia publiczne, m.in. prezentacja i jej formy, zasady pisania tekstów wystąpień, kreowanie wizerunku publicznego, najważniejsze zasady przygotowywania prezentacji,
  • savoir vivre i etyka biznesu, m.in. profesjonalne przywitanie oraz pożegnanie osób nieznajomych, korzystanie z telefonu podczas spotkań, reguły savoir vivre dla każdej płci, ubiór biznesowy (strój, makijaż), zajmowanie miejsc w pomieszczeniach, wymiana wizytówek.

Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej – korzyści

 

Korzyści z udziału w szkoleniu z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji to przede wszystkim:

  • lepsze porozumiewanie się, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym,
  • umiejętność kreowania własnego wizerunku, na przykład podczas kontaktów z klientami, współpracownikami czy partnerami biznesowymi,
  • zwiększenie własnej świadomości dotyczącej tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez otoczenie, co daje możliwość wyeliminowania błędów popełnianych w komunikacji i autoprezentacji,
  • lepsze relacje z otoczeniem,
  • zmniejszenie stresu oraz konfliktów w interakcjach społecznych.

Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji organizujemy zarówno w formie zamkniętej, jak i otwartej. Każde szkolenie jest prowadzone przez starannie wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju technik szkoleniowych, takich jak prezentacje multimedialne, gry symulacyjne, testy psychologiczne, dyskusje, analiza przypadku oraz scenki.