MENU

PL

Szkolenia z komunikacji

W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia doskonalące umiejętności z zakresu komunikacji. Warsztaty te mogą dotyczyć m.in. sposobów porozumiewania się w zespole, bezpośredniej konwersacji z Klientem lub poprawy efektywności obiegu informacji i komunikacji w całej firmie. 

Warsztaty z porozumiewania się kształtują następujące umiejętności:

 • skuteczna komunikacja w zespole oraz z Klientem,
 • rozpoznawanie sposobu komunikowania się oraz dostosowywanie własnego przekazu do konkretnej osoby oraz sytuacji,
 • budowanie i utrzymywanie przyjaznej atmosfery w zespole poprzez prawidłową komunikację,
 • kontrolowanie jakości porozumiewania się,
 • dbanie o prawidłowy przebieg informacji w zespole i całej firmie,
 • unikanie chaosu informacyjnego,
 • dbanie o spójny, zwięzły i poprawny przekaz.

PERSPECTA liderem w branży szkoleń z komunikacji

Spotkania związane z tematyką porozumiewania się w PERSPECTA przeprowadzają tylko wykwalifikowani specjaliści, którzy mają solidne zaplecze teoretyczne. Ponadto szkoleniowcy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, które zdobywali podczas pracy w renomowanych firmach z branży.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu na terenie kraju. Terminy oraz konkretny adres ustalamy wspólnie z zainteresowanym. Dodatkowo, gwarantujemy rabaty dla tych, którzy organizują cykliczne spotkania.

Warsztaty prowadzone przez firmę PERSPECTA, są dostosowywane do potrzeb i wymagań Klienta. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie. Staramy się, aby spotkania dotyczące umiejętności komunikacyjnych miały charakter jak najbardziej praktyczny. Nasze szkolenia to tylko 20% teorii i aż 80% praktyki! Część ćwiczeniowa jest zawsze dostosowana do wymagań branży, z jaką mamy do czynienia. Klienci mają dostęp do szerokiej bazy szkoleniowej oraz najnowocześniejszych technik i metod. Uczestnicy na zakończenie warsztatów otrzymują imienny certyfikat, poświadczający zdobyte umiejętności.

Nasi szkoleniowcy wykorzystują w tym celu wiele nowoczesnych technik, np.: prezentacje multimedialne, analizy przypadków, indywidualne doradztwo, gry symulacyjne, testy psychologiczne, dyskusje, psychodramy. Każda z tych metod realizuje inne cele oraz wymaga różnego typu zaangażowania od uczestników spotkania. Aby szkolenie było efektywne, należy podejść do niego w sposób profesjonalny. Aktywne uczestnictwo jest jednym z czynników budujących skuteczność odbytych warsztatów.

Moduły szkoleń

Szkolenia z zakresu komunikacji obejmują naukę asertywności i autoprezentacji

Prowadzone przez nas szkolenia z zakresu komunikacji obejmują naukę asertywności i autoprezentacji. Najczęściej wybieraną tematyką tego typu spotkań jest doskonalenie asertywności w biznesie. Celem warsztatów są: zrozumienie, czym jest postawa asertywna, nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, nauka wyrażania własnego zdania i ukazywania emocji w sposób skuteczny i stanowczy. Moduły szkolenia nt. asertywności w biznesie to:

WPROWADZENIE

 • Określenie potrzeb uczestników szkolenia
 • Ćwiczenia wprowadzające
 • Analiza umiejętności interpersonalnych poszczególnych uczestników szkolenia
 • Kluczowe kompetencje

KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Czym jest komunikacja?
 • Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę
 • Kreatywność w zespole – gra szkoleniowa
 • Postrzeganie działów w firmie – symulacja – możliwość wykorzystania elementów fotobudki
 • Trening budowania pewności siebie w zespole pracowników
 • Parafrazowanie oraz dowartościowywanie rozmówcy
 • Trening aktywnego słuchania
 • Skuteczne przekazywanie informacji i komunikacja w grupie – trening
 • Znaczenie tonu głosu
 • Indywidualne treningi uczestników szkolenia z zakresu komunikacji
 • Gra team buildingowa – budowanie współpracy i zaufania w grupie pracowników
 • Gra komunikacyjna – weryfikacja umiejętności komunikacji w zespole pracowniczym

ISTOTA  AUTOPREZENTACJI

 • Czym jest autoprezentacja
 • Reguła pierwszego wrażenia oraz trening
 • Praktyczne znaczenie gestów: wykorzystanie do sytuacji biznesowych w sprzedaży, komunikacji między pracownikami oraz w zarządzaniu
 • Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór
 • Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2
 • Kreatywność w zespole – gra szkoleniowa

Celem ​szkolenia o autoprezentacji i komunikacji jest przede wszystkim udoskonalenie umiejętności wystąpień publicznych. Uczestnicy nauczą się dopasowywać przekaz informacji do konkretnej grupy odbiorców oraz radzić sobie w sytuacjach stresowych, np. reagować na nieprzewidziane komentarze. Przykładowy moduł szkolenia:

Należy pamiętać, że przedstawione moduły szkoleń są przykładowe. Możemy je modyfikować według potrzeb konkretnej grupy i branży. Ostateczny program szkolenia ustalamy wspólnie z naszymi Klientami – uwzględniając ich wymagania.