MENU

PL

Szkolenia menedżerskie

Menedżer musi być osobą odpowiedzialną, sumienną i rzetelną. Odpowiada on za realizację działań podległych mu pracowników. Oprócz koordynowania zespołem, do jego zadań należy zwiększanie efektywności pracy podporządkowanego działu. Powinien on nieustannie dbać o swój wizerunek oraz autorytet. Jest to podstawą skutecznego i wydajnego zarządzania grupą podwładnych. Kadra musi być wyspecjalizowana pod kątem umiejętnej komunikacji, sposobów efektywnego motywowania pracowników i dysponowania zadań.

PERSPECTA, której siedzibą jest Gdańsk, od wielu lat organizuje profesjonalne szkolenia dla menedżerów, których zadaniem jest doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry menedżerskiej. Uczestnicy naszych warsztatów uczą się, jak skutecznie zarządzać zespołem. Szkolenia menedżerskie kierujemy głównie do: firm, menedżerów, kierowników oraz wszystkich osób zarządzających grupą. Zapraszamy również każdego, kto chce po prostu poprawić swoje umiejętności kierownicze.

Dlaczego PERSPECTA?

Szkoleni przez nas menedżerowie to ludzie sukcesu, którzy obecnie z powodzeniem odnajdują się w najbardziej prestiżowych firmach na rynku.

W zakresie szkoleń dla menedżerów bardzo ważne są zajęcia praktyczne. Tylko w taki sposób można osiągnąć zamierzone efekty i szkolić umiejętności. Teoria jest jedynie podstawą do zrozumienia niektórych działań. Szkolenia w naszej firmie w 80% składają się z praktyki, a tylko 20% z teorii. Gwarantujemy, że szkoleniowcy to wysoko wyspecjalizowane osoby, które przez lata zdobywały cenne doświadczenie. Aktualnie kadra trenerska korzysta z najnowocześniejszych technik szkoleniowych, takich jak: prezentacje multimedialne, gry symulacyjne, psychodramy, dyskusje, testy psychologiczne itp. Wszystkie te metody wspólnie tworzą interesujący i zapadający w pamięć przebieg spotkania. Każda z nich wymaga odpowiedniego zaangażowania od uczestników warsztatów. Nasi Klienci przez cały czas trwania szkolenia mają dostęp do najnowszej wiedzy i technik szkoleniowych. Na zakończenie każdy otrzymuje imienny certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności.

Spotkania organizujemy na terenie całego kraju. Klientom oferujemy rynkowe ceny warsztatów. Dla każdego, kto wybiera cykliczny program szkoleń, gwarantujemy rabat.

Szkolenia PERSPECTA

Zapewniamy, że szkolenia menedżerskie organizowane przez nasz zespół to inwestycja na lata. Wiemy, jak prawidłowo zarządzać grupą ludzi i chętnie podzielimy się tą wiedzą. Celem tych spotkań jest nabycie umiejętności:

 • efektywnego rozdzielania pracy pomiędzy pracownikami,
 • skutecznego wydawania poleceń,
 • usprawnienia procesów zarządzania i motywacji,
 • tworzenia indywidualnej analizy zarządzania uczestników,
 • planowania, określania celów i delegowania zadań,
 • wykorzystywania podanych wskazówek z zakresu kierowania zespołem,
 • posługiwania się poznanymi z metodami usprawnienia i optymalizacji procesów produkcji,
 • efektywnego i skutecznego zarządzania projektami,
 • efektywnego zarządzania sekretariatem,
 • sprawnego zarządzania czasem,
 • efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim. 

Mamy bardzo szeroką ofertę szkoleń menedżerskich. Ich ostateczny program dostosowujemy do preferencji konkretnej grupy uczestników oraz przede wszystkim wymagań Klienta. Staramy się, aby prowadzone działania miały swoje odzwierciedlenie w branży, w której działamy.

Przykładowe szkolenia dla menedżerów:

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W BIZNESIE

 • Istota komunikacji i jej znaczenie w organizacji
 • Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę
 • Reguła pierwszego wrażenia - trening
 • Autoprezentacja
 • Praktyczne znaczenie gestów: wykorzystanie do sytuacji biznesowych w sprzedaży, komunikacji między pracownikami oraz w zarządzaniu
 • Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór
 • Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2
 • Parafrazowanie oraz dowartościowywanie rozmówcy
 • Trening aktywnego słuchania
 • Skuteczne przekazywanie informacji i komunikacja w grupie – trening
 • Znaczenie tonu głosu

ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU

 • Czym jest asertywność?
 • Komunikat typu TY/JA
 • Ocenianie/ etykietowanie vs budowanie komunikatów mówiących o faktach
 • Budowanie asertywnych próśb, krytyki, pochwały – indywidualne treningi uczestników szkolenia
 • Radzenie sobie z asertywną odmową – trening
 • Czym różni się asertywność od wywierania wpływu?
 • Kluczowe zasady wywierania wpływu: nie odmawia się dwa razy, zasada zaangażowania, stopa w drzwiach, reguła niedostępności

BUDOWANIE ZESPOŁU

 • Różnice między grupą a zespołem
 • Kryteria wyboru ludzi do zespołu
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Role zespołowe i ich wpływ na zespół

LIDER W ZESPOLE

 • Kreowanie cech profesjonalnego lidera
 • Sylwetka lidera i jej wpływ na pracowników
 • Funkcje zarządzania
 • Style kierowania

SYSTEM OCENY PRACOWNICZEJ

 • Metody oceny pracowniczej – wady i zalety
 • SOOP – określenie metod i technik w zależności od organizacji
 • Błędy popełniane w ocenie pracowniczej
 • Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemu ocen
 • Indywidualny trening prowadzenia rozmowy oceniającej uczestników szkolenia

MOTYWACJA I DELEGACJA ZADAŃ

 • Umiejętność delegowania zadań
 • Błędy w delegowaniu i bariery
 • Praktyczne wskazówki dotyczące asertywności w delegowaniu zadań
 • Wyznaczanie celu dla pracowników
 • Czym jest motywacja?
 • Teorie motywacyjne i ich zastosowanie w praktyce
 • Pozapłacowe motywatory pracowników – ranking
 • Case study – trening motywacji pracowników – analiza i wnioski

ZARZĄDZANIE GRUPĄ I SYTUACJE TRUDNE

 • Symulacje zarządzania i kierowania zespołem – analiza i indywidualne wnioski
 • Metody prowadzenia rozmów oceniających z elementami motywacji
 • Trening sytuacji trudnych uczestników szkolenia – analiza i indywidualne wnioski

Przedstawione typy szkoleń menedżerskich i ich moduły są przykładowe. Posiadamy jeszcze inne tematycznie warsztaty. W celu poznania pełnej oferty – skontaktuj się z nami. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania związane z profilem naszej działalności.