MENU

PL

Sprzedaż, obsługa klienta i negocjacje - Szkolenie Otwarte

Cele szkolenia:

 • Usprawnienie procesów sprzedaży i obsługi
 • Weryfikacja umiejętności sprzedaży poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności sprzedaży i obsługi klienta
 • Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu sprzedaży i negocjacji z klientami

Program szkolenia:

 WPROWADZENIE

 • Określenie potrzeb uczestników szkolenia
 • Ćwiczenia wprowadzające
 • Analiza umiejętności sprzedaży poszczególnych uczestników szkolenia
 • Aktualne standardy obsługi klienta i sprzedaży - weryfikacja

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA W SPRZEDAŻY

 • Czym jest komunikacja?
 • Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę
 • Reguła pierwszego wrażenia oraz trening
 • Autoprezentacja
 • Praktyczne znaczenie gestów w sprzedaży
 • Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór
 • Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2
 • Parafrazowanie oraz dowartościowywanie klienta

WYWIERANIE WPŁYWU I JĘZYK KORZYŚCI

 • Kluczowe zasady wywierania wpływu: nie odmawia się dwa razy, zasada zaangażowania, stopa w drzwiach, reguła niedostępności
 • Słowa kluczowe w sprzedaży
 • Język korzyści C-Z-K oraz C-K

NEGOCJACJE W SPRZEDAŻY

 • Kluczowe techniki negocjacyjne wykorzystywane w sprzedaży
 • Praktyczne wskazówki negocjacyjne
 • Indywidualne treningi wykorzystujące techniki negocjacyjne w sprzedaży i obsłudze klienta
 • Możliwe ustępstwa i BATNA

TECHNIKI SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

 • Podział klientów i zasady dopasowania kanału komunikacyjnego
 • Telefoniczna obsługa klienta wskazówki
 • Klient zmotywowany vs niezmotywowany
 • Zwroty zakazane w rozmowach handlowych
 • Budowanie pozytywnego nastawienia w procesie sprzedaży – trening budowania pewności siebie
 • Reguła 80/10/10
 • Reguła 4T
 • Najczęstsze obiekcje klientów
 • Przekształcanie negatywnych komunikatów na pozytywy
 • Klient zdenerwowany i reklamacje
 • Metoda ASAP
 • Trening technik sprzedaży uczestników szkolenia – analiza i wnioski

Termin

19.01.2019

Miejsce

Trójmiasto/ okolice

Koszt

780 PLN netto/osoba

Przesyłając zgłoszenie do 31.10.2018

390 PLN netto/osoba

Zapewniamy

Materiały, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy
i lunch.

Techniki szkoleniowe

Forma prowadzenia zajęć 80% praktyki, 20% teorii

 • Prezentacja multimedialna
 • Symulacje procesów zarządzania
  i motywowania pracowników
 • Case studies
 • Narzędzia diagnostyczne
 • Indywidualny feedback

Harmonogram

 

08:00-09:30       Zajęcia

09:30-09:45       Przerwa

09:45-11:00       Zajęcia

11:00-11:15       Przerwa

11:15-13:00       Zajęcia

13:00-14:00       Przerwa

14:00-16:00       Zajęcia

Zgłoszenia

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na perspecta.pl

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona.

Stawka VAT

 

Szkolenia objęte są stawką 23%VAT. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu na stawce VAT ZW- wymagane oświadczenie, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania na perspecta.pl


wróć