MENU

PL

Zarządzanie Czasem - Szkolenie Otwarte

Cele szkolenia:

 • Usprawnienie procesów zarządzania czasem
 • Weryfikacja złodziei czasu oraz planowania poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności określania celów i planowania
 • Poznanie praktycznych wskazówek zarządzania sobą w czasie

 WPROWADZENIE

 • Określenie potrzeb uczestników szkolenia
 • Ćwiczenia wprowadzające
 • Analiza umiejętności zarządzania sobą w czasie poszczególnych uczestników szkolenia
 • Indywidualne nastawienie do czasu – analiza uczestników, wnioski
 • Trzy podejścia do zarządzania czasem
 • Weryfikacja umiejętności planowania – wyznaczenie elementów do poprawy

WYZNACZANIE CELU

 • Jak prawidłowo wyznaczać cele, aby je z łatwością osiągać
 • Rejestr czasu czynności – indywidualna analiza i wnioski
 • Cele krótko i długoterminowe
 • Metoda SMART, SMARTER
 • Optymalna ilość zadań wykonywanych jednocześnie w zależności od uczestników
 • Indywidualne wyznaczanie celu krótkoterminowego przez uczestników szkolenia – weryfikacja zadania na kilka miesięcy po zakończonym szkoleniu

EFEKTYWNE PLANOWANIE

 • Systemy planowania czasu
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów
 • Zasada co się stanie
 • Zasada Pareto
 • Reguła Parkinsona
 • Metoda ABC
 • Metoda ALPEN
 • Macierz Eisenhowera
 • Zasada 40/60
 • Kontrolowanie upływu czasu
 • Przegląd narzędzi do planowania i zarządzania sobą i grupą w czasie
 • Planowanie z rezerwą czasu
 • Tworzenie harmonogramu dnia metodą OATS

REGUŁY EFEKTYWNEJ PRACY

 • Umiejętność wykorzystania indywidualnej dziennej aktywności – godziny, w których uczestnicy szkolenia pracują najefektywniej
 • Najczęściej spotykane złodzieje czasu
 • Indywidualna analiza złodziei czasu – wnioski i sposoby ich zwalczania
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Błędy w delegowaniu i bariery
 • Praktyczne wskazówki dotyczące asertywności w delegowaniu zadań
 • Delegowanie zadań w nawiązaniu do poziomu motywacji pracowników
 • Reguła GTD
 • Kolejność wykonywania zadań

Termin

02.02.2019

Miejsce

Trójmiasto/ okolice

Koszt

780 PLN netto/osoba

Przesyłając zgłoszenie do 31.10.2018

390 PLN netto/osoba

Zapewniamy

Materiały, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy
i lunch.

Techniki szkoleniowe

Forma prowadzenia zajęć 80% praktyki, 20% teorii

 • Prezentacja multimedialna
 • Symulacje procesów zarządzania
  i motywowania pracowników
 • Case studies
 • Narzędzia diagnostyczne
 • Indywidualny feedback

Harmonogram

 

08:00-09:30       Zajęcia

09:30-09:45       Przerwa

09:45-11:00       Zajęcia

11:00-11:15       Przerwa

11:15-13:00       Zajęcia

13:00-14:00       Przerwa

14:00-16:00       Zajęcia

Zgłoszenia

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na perspecta.pl

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona.

Stawka VAT

 

Szkolenia objęte są stawką 23%VAT. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu na stawce VAT ZW- wymagane oświadczenie, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania na perspecta.pl


wróć