MENU

PL

Zarządzanie zespołem i motywacja pracowników - Szkolenie Otwarte

Cele szkolenia:

 • Usprawnienie procesów zarządzania i motywacji
 • Weryfikacja umiejętności zarządzania poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności określania celów, planowania i delegowania zadań
 • Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu kierowania zespołem i motywacji

WPROWADZENIE

 • Określenie potrzeb uczestników szkolenia
 • Ćwiczenia wprowadzające
 • Analiza umiejętności interpersonalnych poszczególnych uczestników szkolenia
 • Kluczowe kompetencje

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA

 • Czym jest komunikacja?
 • Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę
 • Reguła pierwszego wrażenia oraz trening
 • Autoprezentacja
 • Praktyczne znaczenie gestów: wykorzystanie do sytuacji biznesowych
 • Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór
 • Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2
 • Parafrazowanie oraz dowartościowywanie rozmówcy
 • Trening aktywnego słuchania
 • Skuteczne przekazywanie informacji i komunikacja w grupie – trening
 • Znaczenie tonu głosu

DELEGOWANIE ZADAŃ

 • Umiejętność delegowania zadań
 • Błędy w delegowaniu i bariery
 • Praktyczne wskazówki dotyczące asertywności w delegowaniu zadań
 • Wyznaczanie celu dla pracowników

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

 • Czym jest motywacja?
 • Teorie motywacyjne i ich zastosowanie w praktyce
 • Pozapłacowe motywatory pracowników – ranking
 • Case study – trening motywacji pracowników – analiza i wnioski

SYSTEM OCENY PRACOWNICZEJ

 • Metody oceny pracowniczej – wady i zalety
 • SOOP – określenie metod i technik w zależności od organizacji
 • Błędy popełniane w ocenie pracowniczej
 • Asertywna pochwała i krytyka pracownika
 • Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemu ocen
 • Indywidualny trening prowadzenia rozmowy oceniającej uczestników szkolenia

ZARZĄDZANIE GRUPĄ I SYTUACJE TRUDNE

 • Symulacje zarządzania i kierowania zespołem – analiza i indywidualne wnioski
 • Metody prowadzenia rozmów oceniających z elementami motywacji
 • FUKO
 • Trening sytuacji trudnych uczestników szkolenia – analiza i indywidualne wnioski

Termin

03.02.2019

Miejsce

Trójmiasto/ okolice

Koszt

780 PLN netto/osoba

Przesyłając zgłoszenie do 31.10.2018

390 PLN netto/osoba

Zapewniamy

Materiały, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy
i lunch.

Techniki szkoleniowe

Forma prowadzenia zajęć 80% praktyki, 20% teorii

 • Prezentacja multimedialna
 • Symulacje procesów zarządzania
  i motywowania pracowników
 • Case studies
 • Narzędzia diagnostyczne
 • Indywidualny feedback

Harmonogram

 

08:00-09:30       Zajęcia

09:30-09:45       Przerwa

09:45-11:00       Zajęcia

11:00-11:15       Przerwa

11:15-13:00       Zajęcia

13:00-14:00       Przerwa

14:00-16:00       Zajęcia

Zgłoszenia

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny na perspecta.pl

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona.

Stawka VAT

 

Szkolenia objęte są stawką 23%VAT. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu na stawce VAT ZW- wymagane oświadczenie, iż szkolenie finansowane jest ze środków publicznych. Wzór oświadczenia do pobrania na perspecta.pl


wróć