MENU

PL

Asertywność w biznesie

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie czym jest postawa asertywna
 • Jak asertywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych
 • Pokazanie jak wyrażać swoje zdanie
 • Jak ukazać emocje w sposób stanowczy i skuteczny nie urażając partnera rozmowy

Dokumenty do pobrania:

Autoprezentacja i komunikacja

Cel szkolenia: przybliżenie tajników sztuki wystąpień publicznych, m in.:

 • Wyrobienie umiejętności przygotowywania profesjonalnych wystąpień publicznych
 • Ukazanie jak sprawnie przekazać informacje i dostosować je do różnych grup odbiorców
 • Nauczenie sposobów angażowania słuchaczy w wystąpienia
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, reagowania na sytuacje nieprzewidziane, komentarze i uwagi słuchaczy
 • Wyrobienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, praca nad emocjami i tremą
 • Poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Uzyskanie informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności prezentacji, porady praktyczne

Dokumenty do pobrania:

Handel internetowy i e-commerce

Cel szkolenia:

 • Poznanie najbardziej skutecznych technik marketingu internetowego oraz sposobów ich stosowania
 • Poznanie darmowych metod reklamy internetowej
 • Nauka poruszania się po portalach społecznościowych oraz instrukcja budowy strony internetowej
 • Sposoby zwiększania konwersji na stronach (ilość odwiedzin i zakupów internautów)
 • Nauka darmowych narzędzi pozwalających na odniesienie sukcesu działań internetowych

Dokumenty do pobrania:

Kadry i płace

Cel Szkolenia:

 • Podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu kadr i płac do poziomu sprostującego wymaganiom rynku pracy
 • Uaktualnienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, problematyki płac, ZUS, podatków
 • Praktyczne przygotowanie do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków
 • Przygotowanie fachowych kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu

Dokumenty do pobrania:

Kreatywność w biznesie

Cel szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności w zakresie kreatywnego rozwiązywania powierzonych zadań
 • Kreatywność w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 • Pokazanie przykładów kreatywnych rozwiązań zastosowanych w korporacjach dla ulepszenia procesów

Dokumenty do pobrania:

Księgowość w firmie

Cel szkolenia: podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze księgowego:

 • Posługiwanie się dokumentacją księgową oraz urządzeniami ewidencyjnymi,
 • Księgowanie operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Znajomość ogólnych zasad opodatkowania VAT, podatków dochodowych oraz prowadzenie ewidencji

Dokumenty do pobrania:

Marketing internetowy i social media

Cel szkolenia:

 • Planowanie, profilowanie i pomiar efektywności kampanii e-marketingowych
 • Wykorzystanie social media w działaniach marketingowych (media społecznościowe)
 • Poznanie zasad prowadzenia skutecznych kampanii emailingowych.
 • Nauka podstawowych zasad optymalizacji treści witryn pod kątem wyszukiwarki
 • Zapoznanie się z prawnymi kwestiami Internetu
Motywacja pracowników

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników chęci podjęcia określonych działań. Trening motywacyjny polega na automotywacji, czyli ukierunkowanie uczestników na osiąganie wyznaczonym celów, które stają się wynikami ich pracy.

Dokumenty do pobrania:

Negocjacje w biznesie

Cel szkolenia:

Umiejętność negocjacji świadczy o wysokich zdolnościach komunikacyjnych pracowników,a to pozytywnie wpływa na wizerunek i pozycję firmy na rynku . Szkolenie pozwoli zgłębić wiedzę dotyczącą skutecznego porozumiewania się z partnerem biznesowym.

 • Jak przygotować się do procesu negocjacji, efekt pierwszego wrażenia
 • Jak odkryć interesy drugiej strony?
 • Jak skutecznie operować zmiennymi negocjacyjnymi?
 • W jaki sposób argumentować własną ofertę?
 • Jak przeciwdziałać manipulacjom  i "brudnym chwytom"?
 • W jaki sposób efektywnie komunikować się z trudnym klientem?

Dokumenty do pobrania:

Kreowanie i stylizacja wizerunku

Cel szkolenia:

Często słyszymy „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” - wiemy, że pracownicy firm są ich wizytówkami. Nie jest również tajemnicą, że firmy są poddawane ciągłej ocenie klientów, pracowników, konkurencji, a także instytucji ekonomicznych czy mediów. Tym samym, aby pisano i mówiono o naszej firmie dobrze, należy wiedzieć, jak kierować jej wizerunkiem i autoprezentacją jej pracowników.

 • Zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z zakresu kreowania pozytywnego wizerunku firmy / marki / produktu
 • Ukazanie istoty pierwszego wrażenia - praktyczne wskazówki
 • Nabycie swobody i pewności w dziedzinie stylizacji wizerunku
 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia pozytywnego wizerunku organizacji
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, również w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

Dokumenty do pobrania:

Pisanie i rozliczanie wniosków unijnych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników przygotowywania i wypełniania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

 • Poznanie istoty funduszy europejskich oraz rodzajów dotacji
 • Zdobycie wiedzy na temat niezbędnej dokumentacji
 • Poznanie jak przygotować się do realizacji projektu europejskiego w celu zwiększenia szans na dofinansowanie
 • Jak zaplanować projekt i napisać wniosek o dofinansowanie
 • Prezentacja błędów i nieprawidłowości skutkujących zwrotem dotacji
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z istotą oraz podstawowymi zagadnieniami rynku pracy
 • Zdobycie wiedzy na temat poprawnego przygotowania dokumentów rekrutacyjnych
 • Zdobycie umiejętności pozytywnego zaprezentowania się podczas rekrutacji
 • Poznanie technik i sposobów prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami poszukiwania zawodu
 • Zdobycie wiedzy z zakresu autoprezentacji, analizy własnej osoby i rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zdobycie wiedzy na temat odpowiedniego wyglądu oraz zachowania podczas rozmowy o pracę
Rekrutacja i selekcja pracowników

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania procesu rekrutacji
 • Zapoznanie się z podstawowymi metodami i narzędziami procesu
 • Nabycie umiejętności trafnego wyboru narzędzi rekrutacyjnych w oparciu o profil stanowiska
 • Poznanie sposobów prowadzenia selekcji przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • Zdobycie wiedzy na temat jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną i zweryfikować kompetencje kandydata
 • Poznanie istoty poprawnie przygotowanego opisu stanowiska pracy
Techniki sprzedaży i obsługa klienta

Cel szkolenia:

 • Usprawnienie procesów sprzedaży i obsługi
 • Weryfikacja umiejętności sprzedaży poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności sprzedaży i obsługi klienta
 • Poznanie praktycznych wskazówek
Telefoniczna obsługa klienta

Cel szkolenia:

 • Poznanie zasad przebiegu profesjonalnego kontaktu telefonicznego z klientami
 • Zasady komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • Poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rozmówcy
 • Zapoznanie uczestników z typologią i psychologią klienta
 • Nauka formułowania sposobu prezentacji oferty
 • Nabycie umiejętności zastosowania argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia skuteczności
 • Poznanie sposobów raczenia sobie z trudnym klientem - identyfikowanie i praca z „trudnymi klientami”

Dokumenty do pobrania:

Wystąpienia publiczne

Cel szkolenia
 

 • Usprawnienie procesów prowadzenia wystąpień publicznych w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach
 • Weryfikacja umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności wystąpień publicznych
 • Poznanie praktycznych wskazówek radzenia z grupą oraz tremy

Dokumenty do pobrania:

Wywieranie wpływu

Cel szkolenia
 

 • Rozwinięcie umiejętności wzbudzania pożądanych uczuć i zachowań u rozmówcy poprzez odpowiednią komunikację werbalną i niewerbalną
 • Udoskonalenie posługiwania się językiem perswazji
 • Wskazanie metod budowania zaufania w drugiej osobie
 • Poznanie technik budowania napięcia i przyciągania uwagi

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie i delegowanie zadań

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak efektywnie rozdzielać pracę pomiędzy pracowników i skutecznie wydawać polecenia.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie i kierowanie zespołem

Cel szkolenia:

 • Usprawnienie procesów zarządzania i motywacji
 • Weryfikacja umiejętności zarządzania poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności określania celów, planowania i delegowania zadań
 • Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu kierowania zespołem i motywacji
Zarządzanie projektami

Cel szkolenia:

 • Poznanie metodologii  zarządzania projektami.
 • Wykorzystanie narzędzi i dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie do przyjęcia ról lidera projektu i członka grupy projektowej

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie sekretariatem

Cel szkolenia:

 • Poznanie klasycznego i nowego podejścia do roli sekretarki i jej wpływu na funkcjonowanie firmy
 • Poznanie tajników pracy biurowej, istota wzrostu efektywności pracy w sekretariacie

Dokumenty do pobrania: