MENU

PL

Mobbing

Cel szkolenia:

 • Określenie specyfiki i cech charakteryzujących mobbing
 • Poznanie metod redukujących zachowania o charakterze mobbingu
 • Określenie metod zapobiegania mobbingowi
 • Wskazanie roli otoczenia w przypadku incydentów mobbingowych
 • Stosunek prawa do przejawów mobbingu w przedsiębiorstwie
 • Poznanie innych szkodliwych zjawisk w otoczeniu organizacji

Dokumenty do pobrania:

Transport, Spedycja Krajowa i Międzynarodowa

Cel szkolenia:

 • Zwrócenie uwagi na niuanse prawne związane z transportem i spedycją,
 • Prawidłowe korzystanie z obowiązujących dokumentów 

Akademia Trenera

Cel szkolenia:

 • Poznanie metod przygotowania szkoleń
 • Zapoznanie się i przećwiczenie sposobów przekazywania wiedzy innym
 • Nauka nawiązywania i utrzymywania kontaktu z grupą
 • Radzenie sobie z trudnościami podczas szkolenia

Dokumenty do pobrania:

Prawo pracy

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie pracy
 • Zwrócenie uwagi na to jakie zmiany są w przygotowaniu

Dokumenty do pobrania:

Przewóz towarów niebezpiecznych

Cel szkolenia:

 • Zwrócenie uwagi na zagrożenia podczas przygotowania do przewozu i transportu towarów niebezpiecznych
 • Zapoznanie z postępowaniem w trakcie wypadku 

Dokumenty do pobrania:

Savoir vivre - dress code

Cel szkolenia:

 • Poznanie zasad etykiety obowiązującej w sytuacjach biznesowych
 • Zaznajomienie się z ogólnymi zasadami oraz rodzajami dress codu
 • Zwiększenie pewności siebie w kontaktach z klientami
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie produkcją

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie składowych zarządzania produkcją
 • Zapoznanie z metodami usprawnienia i optymalizacji procesów produkcji

Dokumenty do pobrania:

Warsztat antystresowy

Cel szkolenia:

 • Umiejętność rozpoznawania reakcji naszego ciała i zachowania podczas stresu
 • Poznanie sposobów redukcji stresu
 • rozpoznawanie objawów wywołanych przez negatywne skutki stresu
 • nauczeniu się odpowiedniego komunikowania ograniczającego stresowe sytuacje
 • uświadomienie jak można uniknąć wypalenia zawodowego
 • wypracowanie odpowiedniej metody dla siebie pozwalającej radzić sobie ze stresem

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel szkolenia:

Zasoby ludzkie – jeden z najcenniejszych kapitałów firmy. Aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał musimy wiedzieć, jak nim zarządzać.  Szkolenie ma na celu uświadomienie znaczenia roli człowieka w organizacji oraz jak skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim.

 • Nauczenie uczestników jak motywować podwładnych
 • Ukazanie w jaki sposób kreować wiarygodny wizerunek szefa
 • Jaki przyjąć styl zarządzania
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole
 • Zaznajomienie z technikami wywierania wpływu w celu sprawnego wyznaczania celów biznesowych
  i mobilizacji pracowników do działania
 • Skutecznie zapobiegną konfliktom w zespole i rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie projektami

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu nauczenie uczestników efektywnego planowania i zarządzania projektami.

 • Poznanie metodologii  zarządzania projektami.
 • Wykorzystanie narzędzi i dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie do przyjęcia ról lidera projektu i członka grupy projektowej

Dokumenty do pobrania:

Windykacja należności

Cel szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy z zakresu windykacji należności
 • Zwiększenie efektywności uczestników w procesie windykacji

Dokumenty do pobrania:

Zamówienia publiczne

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do sporządzania konkurencyjnych ofert przetargowych oraz kontrolowania przebiegu postępowania
 • Unikanie najczęściej popełnianych błędów

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie sobą w czasie

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu pokazać uczestnikom jak sprawnie zarządzać czasem oraz dobrze zaplanować godziny pracy.

 • Usprawnienie procesów zarządzania czasem
 • Weryfikacja złodziei czasu oraz planowania poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności określania celów i planowania
 • Poznanie praktycznych wskazówek zarządzania sobą w czasie

Dokumenty do pobrania:

Trudny klient i obsługa reklamacji

Cel szkolenia:

 • Umiejętność prowadzenia rozmów reklamacyjnych oraz skutecznego porozumiewania się w sytuacji konfliktowej
 • Rozumienie zachowania innych i adekwatne postępowanie, by zmienić to zachowanie na naszą korzyść

Kreatywność w biznesie

Cel szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności w zakresie kreatywnego rozwiązywania powierzonych zadań
 • Kreatywność w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 • Pokazanie przykładów kreatywnych rozwiązań zastosowanych w korporacjach dla ulepszenia procesów

Dokumenty do pobrania:

Asertywność w biznesie

Cel szkolenia:

 • Uświadomienie czym jest postawa asertywna
 • Jak asertywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych
 • Pokazanie jak wyrażać swoje zdanie
 • Jak ukazać emocje w sposób stanowczy i skuteczny nie urażając partnera rozmowy

Dokumenty do pobrania:

Autoprezentacja i komunikacja

Cel szkolenia: przybliżenie tajników sztuki wystąpień publicznych, m in.:

 • Wyrobienie umiejętności przygotowywania profesjonalnych wystąpień publicznych
 • Ukazanie jak sprawnie przekazać informacje i dostosować je do różnych grup odbiorców
 • Nauczenie sposobów angażowania słuchaczy w wystąpienia
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, reagowania na sytuacje nieprzewidziane, komentarze i uwagi słuchaczy
 • Wyrobienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, praca nad emocjami i tremą
 • Poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Uzyskanie informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności prezentacji, porady praktyczne

Dokumenty do pobrania:

Handel internetowy i e-commerce

Cel szkolenia:

 • Poznanie najbardziej skutecznych technik marketingu internetowego oraz sposobów ich stosowania
 • Poznanie darmowych metod reklamy internetowej
 • Nauka poruszania się po portalach społecznościowych oraz instrukcja budowy strony internetowej
 • Sposoby zwiększania konwersji na stronach (ilość odwiedzin i zakupów internautów)
 • Nauka darmowych narzędzi pozwalających na odniesienie sukcesu działań internetowych

Dokumenty do pobrania:

Kadry i płace

Cel Szkolenia:

 • Podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu kadr i płac do poziomu sprostującego wymaganiom rynku pracy
 • Uaktualnienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, problematyki płac, ZUS, podatków
 • Praktyczne przygotowanie do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków
 • Przygotowanie fachowych kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu

Dokumenty do pobrania:

Księgowość w firmie

Cel szkolenia: podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze księgowego:

 • Posługiwanie się dokumentacją księgową oraz urządzeniami ewidencyjnymi,
 • Księgowanie operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Znajomość ogólnych zasad opodatkowania VAT, podatków dochodowych oraz prowadzenie ewidencji

Dokumenty do pobrania:

Kreowanie i stylizacja wizerunku

Cel szkolenia:

Często słyszymy „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” - wiemy, że pracownicy firm są ich wizytówkami. Nie jest również tajemnicą, że firmy są poddawane ciągłej ocenie klientów, pracowników, konkurencji, a także instytucji ekonomicznych czy mediów. Tym samym, aby pisano i mówiono o naszej firmie dobrze, należy wiedzieć, jak kierować jej wizerunkiem i autoprezentacją jej pracowników.

 • Zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z zakresu kreowania pozytywnego wizerunku firmy / marki / produktu
 • Ukazanie istoty pierwszego wrażenia - praktyczne wskazówki
 • Nabycie swobody i pewności w dziedzinie stylizacji wizerunku
 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia pozytywnego wizerunku organizacji
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, również w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

Dokumenty do pobrania:

Pisanie i rozliczanie wniosków unijnych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nauczyć uczestników przygotowywania i wypełniania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

 • Poznanie istoty funduszy europejskich oraz rodzajów dotacji
 • Zdobycie wiedzy na temat niezbędnej dokumentacji
 • Poznanie jak przygotować się do realizacji projektu europejskiego w celu zwiększenia szans na dofinansowanie
 • Jak zaplanować projekt i napisać wniosek o dofinansowanie
 • Prezentacja błędów i nieprawidłowości skutkujących zwrotem dotacji

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z istotą oraz podstawowymi zagadnieniami rynku pracy
 • Zdobycie wiedzy na temat poprawnego przygotowania dokumentów rekrutacyjnych
 • Zdobycie umiejętności pozytywnego zaprezentowania się podczas rekrutacji
 • Poznanie technik i sposobów prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi sposobami poszukiwania zawodu
 • Zdobycie wiedzy z zakresu autoprezentacji, analizy własnej osoby i rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zdobycie wiedzy na temat odpowiedniego wyglądu oraz zachowania podczas rozmowy o pracę

Rekrutacja i selekcja pracowników

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania procesu rekrutacji
 • Zapoznanie się z podstawowymi metodami i narzędziami procesu
 • Nabycie umiejętności trafnego wyboru narzędzi rekrutacyjnych w oparciu o profil stanowiska
 • Poznanie sposobów prowadzenia selekcji przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • Zdobycie wiedzy na temat jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną i zweryfikować kompetencje kandydata
 • Poznanie istoty poprawnie przygotowanego opisu stanowiska pracy

Marketing internetowy i social media

Cel szkolenia:

 • Planowanie, profilowanie i pomiar efektywności kampanii e-marketingowych
 • Wykorzystanie social media w działaniach marketingowych (media społecznościowe)
 • Poznanie zasad prowadzenia skutecznych kampanii emailingowych.
 • Nauka podstawowych zasad optymalizacji treści witryn pod kątem wyszukiwarki
 • Zapoznanie się z prawnymi kwestiami Internetu

Motywacja pracowników

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wypracowanie u uczestników chęci podjęcia określonych działań. Trening motywacyjny polega na automotywacji, czyli ukierunkowanie uczestników na osiąganie wyznaczonym celów, które stają się wynikami ich pracy.

Dokumenty do pobrania:

Negocjacje w biznesie

Cel szkolenia:

Umiejętność negocjacji świadczy o wysokich zdolnościach komunikacyjnych pracowników,a to pozytywnie wpływa na wizerunek i pozycję firmy na rynku . Szkolenie pozwoli zgłębić wiedzę dotyczącą skutecznego porozumiewania się z partnerem biznesowym.

 • Jak przygotować się do procesu negocjacji, efekt pierwszego wrażenia
 • Jak odkryć interesy drugiej strony?
 • Jak skutecznie operować zmiennymi negocjacyjnymi?
 • W jaki sposób argumentować własną ofertę?
 • Jak przeciwdziałać manipulacjom  i "brudnym chwytom"?
 • W jaki sposób efektywnie komunikować się z trudnym klientem?

Dokumenty do pobrania:

Techniki sprzedaży i obsługa klienta

Cel szkolenia:

 • Usprawnienie procesów sprzedaży i obsługi
 • Weryfikacja umiejętności sprzedaży poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności sprzedaży i obsługi klienta
 • Poznanie praktycznych wskazówek

Telefoniczna obsługa klienta

Cel szkolenia:

 • Poznanie zasad przebiegu profesjonalnego kontaktu telefonicznego z klientami
 • Zasady komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • Poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rozmówcy
 • Zapoznanie uczestników z typologią i psychologią klienta
 • Nauka formułowania sposobu prezentacji oferty
 • Nabycie umiejętności zastosowania argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia skuteczności
 • Poznanie sposobów raczenia sobie z trudnym klientem - identyfikowanie i praca z „trudnymi klientami”

Dokumenty do pobrania:

Wystąpienia publiczne

Cel szkolenia
 

 • Usprawnienie procesów prowadzenia wystąpień publicznych w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach
 • Weryfikacja umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności wystąpień publicznych
 • Poznanie praktycznych wskazówek radzenia z grupą oraz tremy

Dokumenty do pobrania:

«12»