MENU

PL

Kadry i płace

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce   Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt      Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel Szkolenia:

 • Podniesienie kwalifikacji uczestników z zakresu kadr i płac do poziomu sprostującego wymaganiom rynku pracy
 • Uaktualnienie wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, problematyki płac, ZUS, podatków
 • Praktyczne przygotowanie do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo-płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS oraz podatków
 • Przygotowanie fachowych kadr do pracy w zawodach objętych tematem kursu

Moduły Szkoleniowe:

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY

 • Definicja pracownika i pracodawcy
 • Zakaz dyskryminacji
 • Zatrudnianie pracownika, rodzaje umów
 • Świadczenia pracy na podstawie umów cywilno-prawnych oraz umowy o pracę,
 • Konstruowanie umów
 • Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy,
 • Zwolnienie z pracy

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH

 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy
 • Wynagrodzenie za czas choroby - wysokość, okres wypłaty, zasiłek chorobowy
 • Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA
 • Podstawy do orzekania o czasowej niezdolności do pracy
 • Świadczenia rehabilitacyjne
 • Zasiłki - wyrównawczy, macierzyński, opiekuńczy oraz komu przysługuje prawo do zasiłku,
 • Wysokość zasiłku, okres wypłaty, podstawa do wyliczenia zasiłku, dokumentacja

UPRAWNIENIA PRACOWNICZE WYNIKAJĄCE Z RODZICIELSTWA

 • Ochrona stosunku pracy
 • Prace wzbronione
 • Urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy, dodatkowy urlop macierzyński
 • Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich

CZAS PRACY

 • Definicja i normy pojęcia związane z czasem pracy - doba pracownicza, pora nocna, tygodniowy wymiar pracy, praca zmianowa, okresy odpoczynku
 • Planowanie czasu pracy i tworzenie harmonogramów czasu pracy
 • Rozliczanie czasy pracy
 • Ustalanie pracy w nadgodzinach
 • Ewidencja i kontrola czasu pracy
 • Nieobecność w pracy i zasady jej usprawiedliwiania

WYNAGRODZENIE

 • Pojęcie wynagrodzenia z pracę
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Prawo do wynagrodzenia
 • Formy wynagrodzenia
 • Stałe składniki wynagrodzenia
 • Premie, nagrody i dodatki
 • Regulamin wynagradzania i jego zmiany

ROZLICZANIE PŁAC

 • Wynagrodzenie brutto-netto
 • Pojęcie płacy minimalnej
 • Zasady ustalania podatku dochodowego, progi podatkowe a procent podatku, koszty uzyskania przychodu
 • Samozatrudnienie
 • Potrącenia dobrowolne i obowiązkowe
 • Kwota wolna od potrąceń, składki, potrącenia dobrowolne i obowiązkowe

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

Dokumenty do pobrania:


wróć