MENU

PL

Kreatywność w biznesie

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Techniki szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Analiza przypadku, case studies
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje, demonstracje
 • Scenki, psychodrama

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie umiejętności w zakresie kreatywnego rozwiązywania powierzonych zadań
 • Kreatywność w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
 • Pokazanie przykładów kreatywnych rozwiązań zastosowanych w korporacjach dla ulepszenia procesów
  w organizacji.

Moduły Szkoleniowe:

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

 • Pojęcie kreatywności i innowacyjności - podobieństwa i różnice
 • Etapy kreatywnego myślenia, warunki sprzyjające twórczości
 • Kreatywność w grupie a kreatywność jednostki
 • Perspektywa 360 stopni przy twórczym myśleniu
 • Ścieżka kreatywnej pracy, model procesu kreatywnego
 • Rutyna i jej wpływ na kreatywność

METODY I TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA

 • Metoda Edwarda de Bono
 • Metoda Einsteinowska-łamanie reguł
 • Metoda Leonarda da Vinci
 • Metoda Very Birkendbuhl
 • Metoda Disneya
 • Metoda Gerarda, relacji i procedur w otaczającej rzeczywistości, myślenie niewerbalne poprzez „rysowanie myśli”
 • Metoda sokratesowskie oraz techniki Brainstorming
 • Lista Osborna
 • Mind-Mapping, abstrakcja progresywna
 • Metoda 365, tabelka morfologiczna, odwrócona” burza mózgów
 • Wykorzystywanie przeciwieństw, analogie, wykorzystanie metafor

BARIERY W KREATYWNEJ PRACY I ICH PRZEZWYCIĘŻANI

 • Stres i jego wpływ na kreatywne myślenie
 • Kreatywna praca w warunkach wywieranej presji
 • Ćwiczenia poprawiające koncentrację
 • Wychodzenie poza stereotypy i nawyki
 • Wyrobienie w sobie postawy wewnętrznego krytyka

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • Generowanie wątpliwości poprzez zadawanie pytań
 • Odwrotna burza mózgów i jej rola przy rozwiązywaniu problemów
 • Określanie potrzeb i metod ich zaspokojenia
 • Analogie pomocne przy rozwiązywaniu problemów
 • Rola wyobraźni i wizualizacja problemów

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

Dokumenty do pobrania:


wróć